GDAŃSKIE INWESTYCJE KOMUNALNE

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

GDAŃSKIE INWESTYCJE KOMUNALNE (GIK) Spółka z o.o., ul. Żaglowa 11, spółka prawa handlowego powołana przez Gminę Miasto Gdańsk 24 VII 2008 w związku z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przygotowaniu w Polsce i na Ukrainie finałowego turnieju Mistrzostw Europy Europejskiej Federacji Piłki Nożnej (UEFA) EURO 2012, przyjętą 7 IX 2007. Gdańsk miał być jednym z gospodarzy imprezy (zob. EURO 2012 w Gdańsku). Akt założycielski prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisał 21 VIII 2008, spółka została zarejestrowana 9 X 2008 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. W chwili powołania nosiła nazwę Gdańskie Inwestycje Komunalne Euro 2012 Spółka z o.o., ostateczną nazwę otrzymała 17 IX 2010 (nazwa EURO 2012 była znakiem zastrzeżonym i zachowanie tego określenia w nazwie spółki wymagałoby wniesienia dodatkowych opłat na rzecz UEFA).

Zakres obowiązków GIK-u określiła umowa między nią a Miastem Gdańskiem z 31 III 2009, następnie zmieniona umową z 1 III 2011, wedle której w ramach przygotowań do EURO 2012 spółka miała zrealizować następujące inwestycje:
– połączenie dróg krajowych z Trasą Sucharskiego,
– budowę odcinka Trasy W-Z w Gdańsku, biegnącego od ul. Kartuskiej do ul. Otomińskiej,
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III,
– połączenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy z Portem Morskim Gdańsk Trasą Słowackiego wraz z tunelem pod Martwą Wisłą,
– budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku,
– budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR,
– odwodnienie terenu pod stadion w Gdańsku-Letnicy.
Zakres zadań przekraczał potrzeby obsługi komunikacyjnej EURO 2012, miasto Gdańsk wykorzystało jednak szansę nadrobienia zaległości w rozwoju infrastrukturalnym, zwłaszcza w kwestiach związanych z przebudową układu komunikacyjnego. Początkowo do zadań wpisano także przebudowę węzła integracyjnego Gdańsk-Śródmieście (przebudowa węzła Śródmieście wraz z wiaduktem Biskupia Górka), ostatecznie jednak zadanie to zostało wykreślone, kiedy pojawił się prywatny inwestor realizujący przebudowę Targu Rakowego i Targu Siennego (Forum Gdańsk) wraz z przebudową węzła.

31 III 2017 działalność spółki w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych została skwitowana przez właściciela, Gminę Miasto Gdańsk. 6 IV 2017 podjęto uchwałę (w formie aktu notarialnego) o zmianie nazwy spółki na Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z o.o., z siedziba przy ul. Jabłoniowej 55. Zmieniono również zakres jej działalności, powierzając świadczenie usług związanych z gospodarką komunalną. Zmiany uwidoczniono w Krajowym Rejestrze Sądowym w 12 IV 2017. SZG

Zarząd Gdańskich Inwestycji Komunalnych
Imię i nazwisko Pełniona funkcja Lata
Romuald Nietupski prezes wrzesień 2009 – marzec 2010
Ryszard Trykosko prezes marzec 2010 – lipiec 2016
Romuald Nietupski prezes sierpień 2016 – marzec 2017
Bernard Piekarski wiceprezes grudzień 2009 – styczeń 2010
Ryszard Nietupski wiceprezes marzec 2010 – sierpień 2016
Iwona Żygowska wiceprezes maj 2010 – grudzień 2015
SZG
Członkowie Rady Nadzorczej Gdańskich Inwestycji Komunalnych
Imię i nazwisko Pełniona funkcja Lata
Wiesław Bielawski przewodniczący sierpień 2008 – marzec 2017
Grzegorz Słupski wiceprzewodniczący sierpień 2008 – marzec 2017
Zbigniew Canowiecki członek październik 2008 – marzec 2017
Piotr Ciechowicz członek październik 2016 – marzec 2017
Beata Dąbrowska członek wrzesień 2008 – czerwiec 2014
Sławomir Kosakowski członek czerwiec 2011 – wrzesień 2016
Magdalena Kubska-Lorek członek czerwiec 2014 – marzec 2017
Roman Matczak członek wrzesień 2008 – czerwiec 2011
Krzysztof Rudziński członek sierpień 2008 – sierpień 2009
SZG
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania