CLAUSEWITZ FRIEDRICH WILHELM, urzędnik, honorowy obywatel Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Friedrich Clausewitz, portret litograficzny wykonany przez Friedricha Gustava Bussego, 1858

FRIEDRICH WILHELM CLAUSEWITZ (6 IX 1809 Grudziądz – 10 I 1881 Berlin), urzędnik, honorowy obywatel Gdańska. Syn pruskiego generała Wilhelma Benedikta Clausewitza (10 XI 1773 Burg (koło Magdeburga) – 12 II 1849 Poczdam) i Friederike z domu von Hülsen (20 VII 1774 – 23 V 1850). Bratanek teoretyka wojny generała Clausa von Clausewitza (1 VI 1780 Burg – 16 XI 1831 Wrocław). Brat Wilhelma (28 VI 1801 – 13 IV 1884) i Augusta (ur. 1803), pułkowników armii pruskiej, Georga Elfrieda Adolfa (16 VII 1811 – 23 X 1880), majora, ożenionego z Eugenią Anną (2 X 1822 – 31 VIII 1891), hrabiną von Dyhrn zu Schönau, z domu Brzezińską, oraz Charlotte Auguste Friederike (1814–1814).

Otrzymał wykształcenie wojskowe. Studiował prawo, od 1831 asesor sądowy w służbie państwowej. Od 19 VIII 1840 radca w prezydium gdańskiej policji. Zastępował chorego dyrektora (prezydenta) gdańskiej policji Carla Gottloba Lessego, po jego śmierci 20 XII 1840 pełnił obowiązki dyrektora, w 1842 otrzymał nominację na dyrektora, w 1843 na prezydenta gdańskiej policji.

Zreorganizował służby policyjne, utworzył policję portową i nowe posterunki w mieście. W 1859, po kilku tragicznych pożarach, zorganizował pierwszą w Gdańsku zawodową straż pożarną (ze strażnicą w dawnym Dworze Miejskim). Poprzez policję budowlaną nadzorował wszelkie prace prowadzone przy remontach, przebudowach i wznoszeniu nowych budynków, kontrolował ewidencję ludności i ruch graniczny.

Od 1846 członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuki, od 1856 przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Zachowania Starodawnych Budowli i Zabytków Sztuki Gdańska. Mieszkał w siedzibie prezydium policji przy Langgasse 25 (ul. Długa). 1 X 1875 na własną prośbę przeszedł na emeryturę i wyjechał z Gdańska.

W 25-lecie pracy, 16 XII 1856, Rada Miejska nadała mu honorowe obywatelstwo miasta. Przed wyjazdem otrzymał od władz miasta pamiątkowy album z obrazami Luisa Sy i 18 zdjęciami Gdańska. Odznaczony Orderem Czerwonego Orła (Roter Adlerorden) III.Klasy, Orderem Królewskim Korony (Kronen-Orden) III.Klasy, rosyjskim Orderem Św. Włodzimierza (Императорский орден Святого Равноапостольного великого князя Владимира) IV.Klasy oraz rosyjskim Orderem Św. Anny (Орденъ Святой Анны) II.Klasy.

Był żonaty z Fanny Hageböck (11 III 1810 Borghortz / Steinfurth, Hesja – 4 IV 1888). Syn Karl Theodor (ur. 19 VIII 1831 Koblencja) poświęcił się karierze wojskowej, wstępując 11 I 1855 do pułku gdańskich huzarów, córka Paulina (ur. 3 VIII 1839 Berlin) 20 VII 1870 wyszła w Gdańsku za mąż. MrGlBibliografia:
Schwartz Karl, Leben des Generals Carl von Clausewitz und der Frau Marie von Clausewitz geb. gräfin von Brühl, Berlin 1878, s.29-30.
Vierteljahrsschrift für Wappen-, Siegel- und Familienkunde, red. Adolf Matthias Hildebrandt, Berlin 1900, s. 158–159.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania