BIURO ROZWOJU GDAŃSKA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >


BIURO ROZWOJU GDAŃSKA (BRG), ul. Wały Piastowskie 24. Jednostka organizacyjna miasta powołana w 1999 przez Radę Miasta Gdańska. Jej głównym zadaniem jest kształtowanie polityki przestrzennej miasta poprzez przygotowywanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na polecenie władz miasta, a także opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska oraz jego zmian. Działalność BRG jest w całości finansowana z budżetu miasta.

BRG przeprowadza także analizy i opracowania związane z planowaniem przestrzennym i rewitalizacją, np. Gdański Standard Ulicy Miejskiej (GSUM), Studium Lokalizacji Obiektów Wysokościowych (SLOW), System Tras Rowerowych dla Gdańska (STer), Gdańskie Przestrzenie Lokalne (GPL), Gdańska Polityka Wodna (GPW), Zielony Bulwar oraz Studium programowo-przestrzenne przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe. W 2016 uchwałą Rady Miasta do rewitalizacji, którą ma zajmować się BRG, wskazano obszary: Biskupią Górkę (Stary Chełm), Dolne Miasto, Stare Przedmieście ( Plac Wałowy), Nowy Port oraz Orunię.

Za prace planistyczne, w tym sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odpowiadają urbaniści-architekci z sześciu zespołów urbanistycznych: Oliwa, Południe, Port, Śródmieście, Wrzeszcz, Zachód. W BRG działają także zespoły: Transportu, Środowiska i Inżynierii, Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, Analiz Przestrzennych, Przestrzeni Publicznych i Krajobrazu, Wsparcia Projektowego oraz Komunikacji Społecznej. EKR

Dyrektorzy Biura Rozwoju Gdańska
Lata Imię i nazwisko
1 X 1999 – 31 VIII 2015 Marek Piskorski
1 IX 2015 – Edyta Damszek-Turek
EKRBibliografia:
Statut Biura Rozwoju Gdańska, https://bip.brg.gda.pl/informacje-podstawowe/statut-biura.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Gdańska z 23 kwietnia 2018, https://bip.brg.gda.pl/attachments/article/793/STUDIUM_zalacznik_uchwaly.pdf.
Karendys Ewa, Nowa dyrektor BRG: Nie planujemy miasta kawałek po kawałku, https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/1,35612,18846653.html.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania