DOMANSKY WALTER, pastor, publicysta

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Walter Domansky
Walter Domansky, popularna biografia Jana Heweliusza, 1923

WALTER DOMANSKY (właściwie Martin Walter) (2 XII 1860 Gdańsk – 8 X 1936 Gdańsk), pastor, publicysta. Syn kapitana statku Richarda Jacoba Ernsta, szypra na statkach gdańskiej firmy Johanna Heinricha Fockinga, oraz Christine Louise z domu Heyden, po śmierci męża mieszkającej w Dworze II w Strzyży. Brat Carla Wilhelma Domanskiego i Berty Domansky-Bendrat (1846–1877), matki malarza Arthura Bendrata.

W 1880 ukończył Gimnazjum Miejskie, studiował teologię na uniwersytetach w Lipsku i Królewcu. W latach 1885–1886 kaznodzieja w Nowym Barkoczynie, następnie w Waldeck (powiat Gerdau, obecnie rejon Bagrationowsk, obwód kaliningradzki, Rosja). Zrezygnował z pracy duszpasterskiej ze względów zdrowotnych, powrócił do Gdańska i poświęcił się pracy publicystyczno-literackiej. Był także kompozytorem.

Publikował w prasie codziennej ( „Danziger Zeitung”, „Danziger Neueste Nachrichten”) i w zbiorach książkowych opowiadania religijne oraz aktualne także dzisiaj szkice o dawnym Gdańsku i jego mieszkańcach; pisał również w gdańskim dialekcie. Do ważniejszych prac należą: Danziger Allerlei (1903), Danziger Pomuchelsköpfe (1917), Alte Danziger Lebensbeschreibungen (1923), Rund um den Pfarrturm (1928), O, du mein Danzig (1930), zaś w dialekcie gdańskim (dolnoniemieckim, Plattdeutsch) Danz’ger Dittchen (1903) oraz Ein Bundchen Flundern (1904). Publikował również artykuły naukowe na temat tego dialektu, między innymi doceniając prekursorską w Plattdeutsch twórczość Anne Renate Breyn.

Po powrocie do Gdańska mieszkał u siostry przy Straußgasse 13 (ul. Chłodna), w latach 1892–1897 przy Wallplatz 5b (Plac Wałowy), następnie w domach opieki: w 1908–1921 w szpitalu św. Barbary, w 1928–1935 w Fundacji Augusty Victorii. MrGlBibliografia:
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska, Ee 1827, 4°; Ee 1827/2, 4°; Ee 1827/3, 4°; Ee 1827/4, 4°; Ee 1559/54, 4° (kompozycje).
Urząd Stanu Cywilnego Gdańsk, nr 1899/35 (akt zgonu).
„Danziger Neueste Nachrichten” z 10/11 X 1936 (nekrolog).
Gliński Mirosław, Pastorzy gdańscy w okresie zaboru pruskiego (1793–1920), Gdański Rocznik Ewangelicki, 2, 2008, s. 106.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania