WIZYTA WALENTINY TIERIESZKOWEJ W GDAŃSKU, 1969

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Powitanie Walentiny Tierieszkowej (w centrum) na lotnisku w Gdańsku–Wrzeszczu
Spacer ul. Długą

WIZYTA WALENTINY WŁADIMIROWEJ TIERIESZKOWEJ W GDAŃSKU (ur. 6 III 1937 Bolszoje Maslennikowo, Rosja) kosmonautki, inżyniera lotnictwa, pierwszej kobiety w kosmosie, przewodniczącej Komitetu Kobiet Radzieckich (KKR). Przybyła do Polski 15 VII 1969 samolotem z Moskwy z dziesięciodniową wizytą z delegacją KKR oraz jako pierwsza na świecie kosmonautka. Zaproszenie do wizyty skierowała Krajowa Rada Kobiet Polskich. Była to jej druga wizyta w Polsce, pierwsza miała miejsce po jej locie w kosmos w 1963. W skład delegacji KKR wchodziły także: zastępczyni przewodniczącego Rady Ministrów i minister spraw zagranicznych Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Leokadia Dierżynskajtie-Piluszenko, zastępczyni sekretarza KKR Elena Szibarina oraz działaczka ruchu kobiecego w ZSRR Nina Żabina.

Na warszawskim lotnisku Okęcie delegację witały między innymi działaczki Krajowej Rady Kobiet Polskich, Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Centralnej Rady Związków Zawodowych, Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej (TPPR) oraz liczne organizacje młodzieżowe. Obecny był też ambasador Związku Radzieckiego Awierkij Aristow. Podczas pobytu w Polsce przewodnicząca KKR odwiedziła Warszawę, Gdańsk, Kraków i Hel.

Do Gdańska przybyła na czele delegacji 17 VII 1969 około godziny 9:00, specjalnym samolotem z Warszawy. Na lotnisku we Wrzeszczu witali ją: członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) Stanisław Kociołek, przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (WRN) Tadeusz Bejm, przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (MRN) w Gdańsku Jan Nikołajew, posłowie Barbara Krupa–Wojciechowska i Florian Wichłacz oraz przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Jan Jałoszyński, przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kobiet przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodu Jadwiga Borawska, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego TPPR prof. Romuald Cebertowicz, przewodniczący Zarządu Miejskiego TPPR i rektor Politechniki Gdańskiej Kazimierz Kopecki, sekretarz Zarządu Miejskiego TPPR Antoni Juriew, a także przedstawiciele organizacji społecznych, młodzieżowych, rad narodowych, dzieci i młodzież przebywająca na koloniach letnich w Gdańsku oraz liczni mieszkańcy. Obecny był również konsul generalny ZSRR w Gdańsku Iwan Borisow.

Przemówienie powitalne wygłosiła w imieniu kobiet Wybrzeża Jadwiga Borawska. Walentina Tierieszkowa dziękowała za miłe powitanie i za możliwość goszczenia w dniach, gdy Polska Ludowa świętowała swoje 25-lecie. Następnie rozdała autografy, otrzymując od zgromadzonych bukiety kwiatów i prezenty. Z lotniska delegacja udała się do Grand Hotelu w Sopocie, gdzie po krótkim odpoczynku odbyła spacer po sopockim molo i motorówką dowódcy Marynarki Wojennej udano się na Westerplatte. Delegacji radzieckiej towarzyszyła przewodnicząca Krajowej Rady Kobiet Polskich Maria Mielczarek. Pod pomnikiem Obrońców Westerplatte złożono kwiaty i uczczono pamięć poległych w walkach minutą ciszy. Po półwyspie gości oprowadził dyrektor Zarządu Portu Gdańsk Kazimierz Chyży. Z Westerplatte delegacja radziecka udała się pod Złotą Bramę i przeszła Drogą Królewską (ul. Długa, Długi Targ). Gości oprowadzał wiceprzewodniczący Prezydium MRN w Gdańsku Ferdynand Mackiewicz, pokazując zdjęcia zniszczeń zabudowy z 1945. Kolejnym punktem wizyty było złożenie wieńca na Cmentarz Żołnierzy Radzieckich przy ul. Gełguda.

W godzinach popołudniowych goście wzięli udział w plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Kobiet w Ratuszu Starego Miasta. W obradach wzięły udział Walentina Tierieszkowa, Leokadia Dierżynskajtie-Piluszenko, Nina Żabina i Elena Szabrina, a towarzyszyli im Barbara Krupa-Wojciechowska, przewodniczący Jan Jałoszyński, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Związków Zawodowych w Gdańsku Feliks Pieczewski, sekretarz tej Komisji Czesława Wachowska, poseł Florian Wichłacz i przewodniczący Prezydium MRN Jan Nikołajew. Przybyłych powitali członkowie Wojewódzkiej Rady Kobiet, powiatowych i gromadzkich rad kobiet, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich i spółdzielczości. Jako pierwsza głos zabrała Jadwiga Borawska, zapoznając zaproszonych gości z rolą kobiet w Polsce. Następnie przewodniczący Jan Nikołajew wręczył 28 działaczkom Wojewódzkiej Rady Kobiet i kół gospodyń wiejskich odznaczenia, między innymi Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi. Walentina Tierieszkowa otrzymała Medal 1000-lecia Państwa Polskiego i wygłosiła krótkie przemówienie, w którym podziękowała za wyróżnienie. Po przemówieniach innych przedstawicielek delegacji radzieckiej wymieniono się pamiątkowymi upominkami. Przed Ratuszem na gości oczekiwały delegacje gdańszczan. W godzinach wieczornych delegacja udała się na przedstawienie do sopockiej Opery Leśnej.

Kolejny dzień wizyty, 18 lipca, delegacja rozpoczęła od wizyty w Gdyni. Zwiedzano jeden z trałowców oraz jeden z okrętów podwodnych Polskiej Marynarki Wojennej, porty wojenny i handlowy. W Stoczni im. Komuny Paryskiej Walentina Tierieszkowa została matką chrzestną drobnicowca „Drużba Narodów”. W godzinach popołudniowych, po wysłuchaniu w katedrze oliwskiej Trójcy Świętej koncertu organowego, goście odbyli wycieczkę trasami turystycznymi Kaszubszczyzny, odwiedzając między innymi młodzieżowy ośrodek szkoleniowo–wypoczynkowy w Garczynie. Wieczorem uczestniczyli w akademii zorganizowanej z okazji 25-lecia PRL.

Trzeciego dnia wizyty, 19 lipca, goście odbyli rejs motorówką po Zatoce Gdańskiej i odwiedzili Hel. W dniu następnym, 20 lipca, około 15:30 z lotniska we Wrzeszczu delegacja powróciła do Warszawy. Żegnali ich przedstawiciele władz wojewódzkich: sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PZPR Włodzimierz Stażewski i Wacław Banaś, Tadeusz Bejm, Barbara Krupa–Wojciechowska, Jan Jałoszyński, Jan Nikołajew, Florian Wichłacz, oraz konsul Iwan Borisow. AKP PP


Bibliografia:
(hn), Wala i przedstawicielki kobiet radzieckich wśród marynarskiej braci i młodzieży, „Dziennik Bałtycki”, nr 170 (7780), 19 VII 1969, s. 1–2.
Kobiety radzieckie opuściły Trójmiasto, „Wieczór Wybrzeża”, nr 169 (4013), 21–22 VII 1969, s. 2.
PAP, Tierieszkowa odwiedzi Gdańsk! Serdeczne powitanie Wali, „Dziennik Bałtycki”, nr 167 (7777), 16 VII 1969, s. 1–2.
PAP, Walentyna Tierieszkowa na Wybrzeżu Gdańskim. Wizyta delegacji kobiet radzieckich w CRZZ. Spotkanie z młodzieżą, „Trybuna Ludu”, nr 197 (7387), 18 VII 1969, s. 1 i 4.
Serdeczne powitanie w Gdańsku delegacji kobiet radzieckich z W. Nikołajewą–Tierieszkową, „Wieczór Wybrzeża”, nr 166 (4010), 17 VII 1969, s. 1–2.
TTR, Gorąco witane, kobiety radzieckie zwiedziły Wybrzeże. Walentyna Nikołajewa–Tierieszkowa wśród marynarzy i młodzieży, „Głos Wybrzeża”, nr 170 (6750), 19–20 VII 1969, s. 1–2.
TTR, Kobiety radzieckie wśród stoczniowców. Walentyna Tierieszkowa matką chrzestną statku „Drużba Narodów”. Niedzielny wypoczynek w Helu. Gdańsk serdecznie żegnał kosmonautkę, „Głos Wybrzeża”, nr 171 (6751), 21 VII 1969, s. 1–2.
TTR, Walentyna w Gdańsku! Delegacja kobiet radzieckich przybyła na Wybrzeże. Uroczyste powitanie na lotnisku. Złożenie wieńców na Westerplatte i cmentarzu żołnierzy radzieckich. Spotkanie z kobietami Ziemi Gdańskiej, „Głos Wybrzeża”, nr 169 (6749), 18 VII 1969, s. 1–2.
Wszędzie serdecznie witana W. Nikołajewa–Tierieszkowa na czele delegacji kobiet radzieckich zwiedza Wybrzeże Gdańskie, „Wieczór Wybrzeża”, nr 167 (4011), 18 VII 1969, s. 1–2.
Z wizytą u stoczniowców. Wala matką chrzestną „Drużby Narodów”, „Dziennik Bałtycki”, nr 171 (7781), 20–21 VII 1969, s. 1–2.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania