WINDORBSKI CEZARY, prezes Fundacji Gdańskiej

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Cezary Windorbski, 2009
Cezary Windorbski, 2012

CEZARY WINDORBSKI (ur. 22 VIII 1951 Gdańsk), prezes Zarządu Fundacji Gdańskiej, ambasador honorowy Gdańska w Warszawie. W 1970 ukończył II Liceum Ogólnokształcące, w latach 1971–1976 studiował historię filozofii na Akademii Teologii Katolickiej (obecny Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

W okresie 1976–1978 pracował w Ośrodku Badań Naukowych przy Społecznym Komitecie Przeciwalkoholowym w Warszawie, zajmował się public relations oraz badaniami socjologicznymi; w latach 1979–1982 zatrudniony w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), zajmował się public relations, działalnością wydawniczą i konferencyjno-szkoleniową. Od sierpnia 1980 do wprowadzenia stanu wojennego m.in. zaangażowany we wspieranie programu gospodarczego zespołu Leszka Balcerowicza; współzałożyciel Społecznego Komitetu Reformy Gospodarczej oraz Klubu „Wektory”, skupiającego młodych ekonomistów i naukowców opowiadających się za gospodarką rynkową.

Od marca 1981 do 13 XII 1981 zastępca sekretarza generalnego PTE. Od marca do grudnia 1982 wraz z dziennikarzami, którzy nie poddali się tzw. weryfikacji, wydawał magazyn „InterPolcom”, po jego rozwiązaniu przez władze stanu wojennego pracował jako zastępca dyrektora Zakładów Artystycznych „ART” przy Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). Po rozwiązaniu ZPAP do 1984 był współwydawcą miesięcznika „Miasto”, afiliowanego przy Towarzystwie Urbanistów Polskich. W latach 1983–1984 współpracował ze Zgromadzeniem Świętego Michała Archanioła przy tworzeniu wydawnictwa książkowego Michalineum oraz miesięcznika „Powściągliwość i Praca”.

W okresie 1984–1988 zastępca dyrektora wydawnictwa Michalineum; w 1988 utworzył spółkę Interim, która w 1989 wydała bestseller Abecadło Kisiela (autorstwa Stefana Kisielewskiego według pomysłu Tomasza Wołka), od 1990 wydawała miesięcznik „Twój Styl”. W 2002, po sprzedaży „Twojego Stylu”, założył Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia, specjalizujące się w wydawaniu czasopism branżowo-specjalistycznych. Współzałożyciel wydawnictwa Rosner i Wspólnicy, znanego m.in. z wydania książki Tomasza Lisa Co z tą Polską.

W 1993 w dużej części sfinansował przyjęcie w Gdańsku księcia Walii Karola. Pierwszy honorowy ambasador miasta Gdańska, mianowany przez prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na Zamku Królewskim w Warszawie 28 IX 2003 podczas I edycji imprezy Kocham Gdańsk. W 2003 inicjator założenia Grupy G-5. W latach 2003–2017 członek Rady Naukowej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Od 2008 do 19 III 2013 prezes zarządu Fundacji Gdańskiej. Jako osoba zaufania publicznego z rekomendacji przedstawicieli samorządu zasiadał w kadencji 2009–2011 w Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. W latach 2009–2014 członek Rady Kultury Gdańskiej. W 2023 wyróżniony Medalem Prezydenta Miasta Gdańska. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania