WERYFIKACJA DZIENNIKARZY

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Barbara Burczycka-Woźniak, publicystka w dziale kulturalnym tygodnika „Czas” (1975–1981), w stanie wojennym pozbawiona prawa wykonywania zawodu

WERYFIKACJA DZIENNIKARZY. Po ogłoszeniu stanu wojennego 13 XII 1981, władze wojskowe i polityczne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej rozpoczęły w styczniu 1982 weryfikację pracowników mediów pod względem lojalności wobec władz partyjno-rządowych, popularnie zwaną „czystką”. Represje likwidowały odradzający się pluralizm mediów, zapoczątkowany działaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Miały umożliwić zbudowanie jednolitego frontu propagandy, wspierającego stan wojenny i atakującego Solidarność oraz wszystkich przeciwników wojskowej dyktatury. Skala prześladowań, jakie spadły na dziennikarzy, była największa tam, gdzie przemiany po sierpniu 1980 zaszły najdalej. Do takich miejsc zaliczał się Gdańsk.

W całym kraju przeprowadzono około 10 000 rozmów weryfikacyjnych, ich negatywne skutki dotknęły (średnio) 10% środowiska dziennikarskiego, natomiast w Gdańsku jedną trzecią. Usunięto z zawodu, zdegradowano i objęto różnymi zakazami 79 osób, w tym: 17 z tygodnika „Czas”; 15 z Telewizji Polskiej Gdańsk (pięciu z obsługi technicznej); 15 z tygodnika „Samorządność”; 12 z „Głosu Wybrzeża”; siedmiu z „Wieczoru Wybrzeża”; pięciu z Radia Gdańsk; trzech z „Dziennika Bałtyckiego”; dwóch z „Ilustrowanego Kuriera Polskiego” (oddział gdański); jednego z „Głosu Stoczniowca”; jednego ze „Słowa Powszechnego” (oddział gdański); jednego z „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego” (oddział gdański). Czterech dziennikarzy zostało internowanych ( Andrzej Drzycimski, Grzegorz Fortuna, Adam Kinaszewski, Adam Żytkowiak Polskie Radio Gdańsk), a dwóch ( Marian Terlecki, Mariusz Wilk) ścigano listami gończymi.

Represyjny charakter weryfikacji w Gdańsku przypieczętowała likwidacja najbardziej niepokornych wobec władzy tytułów prasowych: „Czasu” i „Samorządności”, co spowodowało utratę miejsc pracy przez 61 osób. Czystki w mediach trwały do połowy 1982. Dotknęły w Polsce ponad tysiąc dziennikarzy. Rozwiązano 21 redakcji. Zlikwidowano też Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, które w latach 1980–1981 dążyło do poszerzenia granic wolności słowa oraz zmiany modelu środków przekazu, narzuconego przez komunizm. ALB

Dziennikarze i zajmujący się dziennikarstwem internowani w czasie stanu wojennego z regionu gdańskiego w obozie w Strzebielinku
(13 XII 1981 – 23 XII 1982)
Dziennikarze zawodowi
Andrzej Drzycimski redaktor „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego”
Adam Kinaszewski TVP Gdańsk
Adam Żytkowiak Polskie Radio Gdańsk
Dziennikarze prasy informacyjnej Solidarności
Grzegorz Fortuna „Samorządność”
Ryszard Grabowski Biuro Informacji Prasowej NSZZ „Solidarność” (BIPS)
Andrzej Zarębski szef serwisu Biura Informacji Prasowej NSZZ „Solidarność” BIPS
Krzysztof Wyszkowski sekretarz redakcji „Tygodnika Solidarność”
Wiesław Główczyński pracownik UG, redaktor Biuletynu Informacyjnego „Spojrzenia”
Tadeusz Urbaniak redaktor „Węzła” (Zarząd Portu Gdynia)
Joanna Wojciechowicz BIPS, zwolniona w lipcu 1982 roku w innym obozie
ALB
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania