SAMORZĄDNOŚĆ

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

„SAMORZĄDNOŚĆ”, tygodnik społeczno-polityczny, ukazywał się w 1981 roku. Początkowo rubryka w „Dzienniku Bałtyckim”, ukazująca się od 24 IX 1980, redagowana przez Lecha Bądkowskiego, od numeru 11 ze statusem samodzielnego dodatku, o objętości 3 szpalt, ukazującego się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek). 17 VIII 1981 L. Bądkowski otrzymał pełnomocnictwo Lecha Wałęsy do utworzenia samodzielnego tygodnika, wydawanego przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 11 IX 1980 otrzymał pozwolenie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk na wydawanie tygodnika o objętości 16 stron, nakładzie 250 tysięcy egzemplarzy, z zasięgiem rozpowszechniania w województwach: gdańskim, elbląskim, słupskim, olsztyńskim, toruńskim i bydgoskim. Pierwszy numer tygodnika ukazał się 30 XI 1981, choć z numeracją: 1 (177) i z oznaczeniem: rok II, co stanowiło podkreślenie faktu kontynuacji wcześniejszej rubryki „Dziennika Bałtyckiego”. Ukazały się 3 numery tygodnika, ostatni z datą 14 XII 1981 nie był już kolportowany ze względu na wprowadzenie stanu wojennego, w związku z którym wkrótce został zawieszony. W zespole redakcyjnym byli m.in. Janusz Daszczyński (zastępca redaktora naczelnego), Andrzej Drzycimski, Maria Mrozińska, Wojciech Duda, Grzegorz Fortuna, Izabella Trojanowska (zastępca redaktora naczelnego), Donald Tusk (od nr 73 z 13 IV 1981), Mariusz Wilk. Redakcja znajdowała się przy ul. Piwnej 37. RED

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania
Partner GłównyWydawca Encyklopedii Gdańska i Gedanopedii


Partner technologiczny Gedanopedii