KASPROWICZ JANUSZ, dziennikarz, przedsiębiorca, radny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Janusz Kasprowicz, 2013

JANUSZ KASPROWICZ (ur. 14 XII 1953 Gdańsk), dziennikarz, ekonomista, przedsiębiorca, radny Gdańska. W latach 1972–1978 studiował na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Transportu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego (UG), gdzie uzyskał stopień magistra ekonomii. Od 1973 do 1976 był słuchaczem Studium Dziennikarskiego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W czasach studenckich przez trzy kadencje pełnił funkcję prezesa Gdańskiego Klubu Dziennikarzy Studenckich. Zajmując się głównie problematyką portów i żeglugi oraz reportażem społecznym, w latach 1972–1978 współpracował z „Dziennikiem Bałtyckim” i „Tygodnikiem Morskim”, w okresie 1973–1981 był korespondentem tygodników „Student” oraz „itd”, między 1978 a 1980 „Polityki” i „Sztandaru Młodych”, a od 1980 do 1981 publicystą miesięcznika „Bryza”. W latach 1978–1981 jako publicysta i zastępca sekretarza redakcji pracował w „Głosie Wybrzeża”. Członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), w sierpniu 1981 złożył legitymację i odszedł z redakcji „Głosu Wybrzeża”. Był jednym z twórców i sekretarzem redakcji zlikwidowanego z chwilą ogłoszenia stanu wojennego tygodnika „Samorządność”.

Za wstawiennictwem rektora UG Roberta Głębockiego na początku stanu wojennego podjął pracę nauczyciela akademickiego w Katedrze Geografii Gospodarki Morskiej UG, którą zakończył w 1982 wskutek sprzeciwu Komitetu Uczelnianego PZPR UG. Następnie pracował jako doradca inwestycyjny, podatkowy i ubezpieczeniowy, prowadził sprawozdawczość skarbową, był administratorem nieruchomości. W latach 1982–2003 był właścicielem firmy produkcyjnej Plast Service, a od 1994 do 2004 współwłaścicielem i dyrektorem firmy handlowo-produkcyjnej Plast Service sp. z o.o. W okresie 1984–1986 pracował również jako redaktor „Poradnika Inwestora” w Ośrodku Analizy Wartości Inżynierskiej Spółdzielni Pracy, w latach 1989–1991 był sekretarzem redakcji „Tygodnika Gdańskiego”, a od 1989 do 1992 „Gazety Gdańskiej”. Między 1992 a 1994 pełnił funkcję sekretarza redakcji dwutygodnika „Wybrzeże / Czas”.

W latach 2000–2002 pracował jako redaktor naczelny portalu internetowego www.filmpolski.pl, od 2002 do 2003 jako asystent prezesa i menadżer inwestycyjno-marketingowy w firmie deweloperskiej Nieruchomości R. Szwarc. Następnie pełnił funkcję szefa pionu administracyjno-technicznego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Dziecięcego w Oliwie (2005–2006), współpracował także z miesięcznikiem „Nasz Gdańsk” (2003–2007; zob. Stowarzyszenie „Nasz Gdańsk”).

Z ramienia Obywatelskiego Komitetu Bogdana Borusewicza w latach 2002–2006 bezpartyjny radny Gdańska. Był między innymi członkiem Komisji Kultury i Komisji Rozwoju Przestrzennego oraz dorocznej Komisji Literackiej i cyklicznej komisji weryfikującej ławników sądowych.

W latach 2007–2008 zajmował się analizą rynku w Sail Service sp. z o.o. Od 2008 pracownik Zarządu Morskiego Portu Gdańskiego SA, gdzie pełnił funkcję rzecznika prasowego, doradcy prezesa zarządu ds. PR i zastępcy dyrektora Biura Strategii Rozwoju Portu.

W 2007 wystąpił o status pokrzywdzonego. W gdańskim Instytucie Pamięci Narodowej uzyskał potwierdzenie o zarejestrowaniu go przez Służbę Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gdańsku – Inspektorat II w ewidencji operacyjnej.

Był współzałożycielem i społecznym prezesem Stowarzyszenia Tradycji Morskiej „Bonawentura” (1995–2008). Angażował się w działalność Stowarzyszenia Stara Oliwa (2002–2008), współorganizował wydarzenia dla mieszkańców Oliwy, organizował dotacje na ich realizację oraz remont siedziby Stowarzyszenia w Domu Bramnym ( klasztor cystersów w Oliwie). Był przedstawicielem Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA w Ławie Morskiej Fundacji Gdańskiej (2010–2014), pełniącym funkcję członka Komisji Programowej (2010–2014). Działał też w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej (KIGM) jako członek Rady Pomorskiego Oddziału Regionalnego KIGM w Gdyni (2008–2014) oraz Komisji Zwyczajów Portowych i Komisji Rewizyjnej KIGM (2008–2014). PP

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania