WAHL JOHANN, burgrabia gdański

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Burgrabia gdański Johann Wahl według Izaaka Saala
Herb rodziny Wahl według Nicolausa Langa z 1694

JOHANN WAHL (7 IV 1588 Gdańsk – 30 III 1672 Gdańsk), kupiec, polityk, burgrabia królewski w Gdańsku. Pochodził z rodziny przybyłej do Gdańska z Chełmna ok. połowy XVI w. Jeden z siedmiorga dzieci kupca Johanna (1557 – pochowany 28 I 1600 w kościele Najświętszej Marii Panny (NMP) w grobie teścia), kupca, witryka kościoła św. Gertrudy, i poślubionej 5 VI 1585 w kościele NMP Cathariny (1565 – pochowana 20 IX 1605 obok męża), jedynej córki z drugiego, zawartego w 1563 małżeństwa kupca i armatora Hermanna von Bergen (pochowany 14 VII 1566 w kościele NMP pod płytą nagrobną nr 189, zakupioną w 1557) z Barbarą Roßen, zmarłą w połogu po jej urodzeniu.

W 1592 uczeń Gimnazjum Akademickiego w Gdańsku. Od 1619 witryk kościoła św. Barbary, od 1626 członek Trzeciego Ordynku z Kwartału Wysokiego, od 1633 jego mistrz. Od 1643 ławnik Głównego Miasta Gdańska, od 1646 rajca, w 1651 sędzia, od 1652 kamlarz. 31 VIII 1658, za wierność w czasach wojen szwedzkich, otrzymał na sejmie w Warszawie indygenat (zatwierdzenie herbu własnego – srebrny topór w czerwonym polu – i zrównane z uprawnieniami szlachty polskiej). W 1666 z nominacji królewskiej burgrabia gdański. Właściciel dóbr Lagschau (Łaguszewo koło Trąbek Wielkich). Był właścicielem liczącego się księgozbioru.

Od ślubu 16 VI 1614 w kościele NMP mąż Elisabeth (chrzest 7 IV 1594 – pochowana 9 II 1667 wraz z mężem), jednej z szóstki dzieci kupca Wigbolda Haxelberga (Guilbald; Hagsberg, Hacxberg; 11 XII 1569 – pochowany 1 IX 1618 w kościele NMP pod płytą nagrobną nr 52), zastawnika 14 wsi księcia Jana Zygmunta Radziwiłła na Nizinie Kwidzynskiej (Marienwerder Niederung) i poślubionej 31 I 1593 w kościele NMP Margarethe Gering (1568 Gdańsk – 18 IX 1646 Gdańsk). Ojciec dziewięciorga dzieci, z których jedno zmarło w wieku dziecięcym, a o Davidzie (1623 – 8 V 1676) niewiele wiadomo.

Pozostałymi dziećmi byli:
Johann (1616 – pochowany 11 I 1680 w kościele NMP pod płytą nagrobną nr 267), pocztmistrz, po ojcu właściciel Łaguszewa, od 21 I 1644 żonaty z Elisabeth (ok. 1626 – pochowana 17 I 1680 wraz z mężem), jedynym dzieckiem z pierwszego małżeństwa kupca Georga Friedrichsa (3 X 1593 – 16 VIII 1662 Gdańsk), ojciec 13 dzieci.
Adelgunda (1618 – pochowana 21 X 1641 w kościele NMP pod płytą nagrobną nr 407), od 1638 żona kupca Berhnarda Möllera (1610 – pochowany 10 X 1678), z którym miała dwóch synów, w tym późniejszego pastora kościoła św. Jana Salomona.
Concordia (chrzest 7 IX 1625 – pochowana 28 VI 1684 wraz z pierwszym mężem), od 19 III 1647 druga żona Friedricha Veddersa (pochowany 26 I 1657 w wieku 61 lat w kościele NMP pod płytą nagrobną nr 77), od 15 II 1665 żona wdowca, burmistrza Adriana von der Linde.
Lucretia (15 IX 1627 – pochowana 22 IX 1685 w kościele NMP pod płytą nagrobną nr 305), od 4 II 1674 bezdzietnie zamężna z wdowcem Gottfriedem Königiem (30 V 1633 Gdańsk – 21 III 1690 pochowany wraz z nią), od 1642 uczniem Gimnazjum Akademickiego, kupcem.
Elisabeth (1 XII 1629 – pochowana 29 XI 1675 w kościele NMP pod płytą nagrobną nr 189), od 11 V 1659 pierwsza żona poślubionego w kościele NMP kupca, rajcy Waltera Rosenberga (2 III 1619 – 11 V 1681).
Salomon (31 III 1632 Gdańsk – 21 XII 1701 Gdańsk), w Gimnazjum Akademickim m.in. pobierający lekcje języka polskiego u Stephana Jana Łaganowskiego i w nim jako uczeń publicznie przemawiał, później ławnik (od 1683) i rajca (od 1694), mąż Florentiny, córki ławnika Heinricha Schradera, ojciec m.in. burmistrza Johanna.
Heinrich (pochowany 4 IX 1708 w kościele NMP pod płytą nagrobną nr 189), od 17 V 1665 mąż Florentiny Concordii (12 XII 1643 – 7 IX 1705), córki Christofa Schumanna (chrzest 13 XII 1595 w kościele NMP – pochowany 24 IV 1663 w NMP pod płytą nr 51), z którą miał ośmioro dzieci (dwoje z nich zmarło w dzieciństwie), córka Florentyna Elisabeth (chrzest 16 X 1668 – pochowana 2 IV 1728) była żoną profesora Johanna Gottlieba Müllera i pastora Michaela Hanscha.

Pochowany 7 IV 1672 w kościele NMP pod zakupioną w 1664 płytą nagrobną nr 312. JANSZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania