VIDEO STUDIO GDAŃSK

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Wojtek Ostrowski – operator Video Studio Gdańsk – na Biegunie Południowym
Uroczystość 40-lecia Video Studio Gdańsk, w środku (piąty od prawej) prezes Marek Łochwicki, 26 IX 2021

VIDEO STUDIO GDAŃSK, niezależny producent filmowy i telewizyjny w Polsce. Istnieje od 1981, od 1992 jako Fundacja Filmów i Programów Katolickich Video Studio Gdańsk. Jednym z założycieli był Marian Terlecki. Początki VSG sięgają I Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w 1981, podczas którego ekipa kierowana przez Mariana Terleckiego dokonała rejestracji niezależnych od Telewizji Polskiej. W latach 80. XX wieku działalność Mariana Terleckiego i kilku najbliższych współpracowników odbywała się pod egidą instytucji kościelnych (zakonu pallotynów, a następnie gdańskiej kurii diecezjalnej).

Obok przygotowywania audiowizualnych pomocy duszpasterskich – realizowano własną produkcję filmową. Rodowód twórców, ówczesny kontekst społeczno-polityczny i związki instytucjonalne z Kościołem wpływały na wybór tematyki: rejestrowano ważniejsze wydarzenia z życia podziemnej Solidarności, tworzono filmy dokumentalne o tematyce społeczno-politycznej i religijnej (między innymi słynnego Księdza Jerzego czy O nas i za nas, reportaż z pobytu papieża w Trójmieście w 1987). Po 1989 VSG stało się jedną z najważniejszych firm producenckich w Polsce, duży nacisk kładziono na realizację filmów inspirowanych etyką chrześcijańską, nauką społeczną Kościoła lub odwołujących się do historii opozycji demokratycznej. W 1990 wprowadziło pierwszą niezależną produkcję na antenę ówczesnej TVP, cykl „Telewizja z podziemia”.

Do 2019 VSG zrealizowało blisko 1700 produkcji audiowizualnych (dokumentów, reportaży, cykli telewizyjnych, teatrów TV, notacji historycznych i innych) współpracując z telewizyjnymi nadawcami polskimi i zagranicznymi, a także z instytucjami publicznymi, realizując filmowe projekty społeczne, obywatelskie i artystyczne. Od 1994 skład zarządu VSG tworzą: prezes – Marek Łochwicki i dwoje wiceprezesów: Waldemar Plocharski i Joanna Pacana. W 2004 z inicjatywy VSG i Bogdana Borusewicza powstała Fundacja Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości”, której zadaniem jest zabezpieczenie bogatych i unikatowych (zwłaszcza dotyczących życia politycznego podziemia lat 80. XX wieku) zbiorów archiwalnych VSG.

W 2006 odznaczone medalem wojewody pomorskiego Sint Sua Praemia Laudi, 2011 wyróżnione Medalem Księcia Mściwoja II i medalem Ex Nihilo Nihil Fit marszałka województwa pomorskiego, w 2016 Nagrodą Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego. KRK

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania