NAGRODA BURSZTYNOWEGO MIECZYKA IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Statuetka Nagrody Bursztynowego Mieczyka
Gala wręczenia Nagrody Bursztynowego Mieczyka, występ Chóru „Non Serio”, 2018
Gala wręczenia wyróżnienia „Pakiet Szyty na Miarę”, 2021

NAGRODA BURSZTYNOWEGO MIECZYKA IM. MACIEJA PŁAŻYŃSKIEGO, wyróżnienie przyznawane organizacjom pozarządowym z terenu województwa pomorskiego, od 1994. Ideę nagrody i koncepcję przygotowało Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Była pierwszym tego typu przedsięwzięciem w skali kraju i nadal stanowi unikatowy przykład wyrażenia uznania dla działań organizacji pozarządowych w formie nagrody przyznawanej i ufundowanej na szczeblu regionalnym. Wyjątkowe jest także to, że organizacja może sama siebie zgłaszać do udziału w konkursie, co ma skłaniać ją do uzyskania ważnej umiejętności prezentacji swoich osiągnięć i autorskich dobrych praktyk.

Inicjatywa korzystała ze wsparcia ówczesnego wojewody gdańskiego Macieja Płażyńskiego. Po jego śmierci, na wniosek Regionalnego Centrum, w 2010 wybrano go na patrona nagrody. Nagrodę sukcesywnie wspierali i współfinansowali kolejni wojewodowie pomorscy. Po powstaniu samorządu województwa pomorskiego w 1999 do współpracy zaproszono marszałka województwa, który został jednym z patronów i sponsorów nagrody. W 2004 do grona partnerów nagrody dołączył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku. Od 2014 organizacyjnie i finansowo nagrodę wspiera Europejskie Centrum Solidarności (ECS).

Wojewoda, marszałek oraz WFOŚiGW są fundatorami czterech nagród głównych (charakterystyczna pamiątkowa tabliczka z miniaturą miecza ze srebra i bursztynu oraz premia pieniężna). Oprócz tego Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą dwaj przedstawiciele wojewody, dwaj – marszałka, dwaj – organizacji pozarządowych, laureaci nagrody w roku poprzednim, przedstawiciel WFOŚiGW, przedstawiciel ECS oraz przedstawiciel Fundacji RC, przyznaje wiele wyróżnień. Do laureatów trafiają poza tym nagrody specjalne, fundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Senatu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” i Fundusz Akumulatora Społecznego.

Kapituła, przyznając nagrody i wyróżnienia za działalność w roku minionym, rozpatruje wnioski organizacji działających w obszarach: pomoc społeczna, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna, kultura, społeczeństwo obywatelskie, edukacja, współpraca międzynarodowa.

Przyznawana jest również nagroda za Debiut Roku. Do ubiegania się o nią uprawnione są organizacje, które zostały założone maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia bieżącego konkursu. Dodatkowo Fundacja RC przyznaje nagrodę specjalną Bursztynowej Róży. Jest to jedyne imienne wyróżnienie i choć zostało pomyślane jako nagroda dla liderów organizacji pozarządowych w regionie – niekiedy wyróżnieni nią zostają społecznicy prowadzący działania z drugiej linii. Od 2019 przyznawane jest specjalne finansowe wyróżnienie „Pakiet Szyty na Miarę” Fundacji RC ze środków NIW-CRSO w ramach programu PROO (Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich), którego cel wykorzystania ustalany jest z laureatem po konkursie.

Konkurs wieńczony jest uroczystą Galą Rozdania Nagród Bursztynowego Mieczyka z udziałem małżonki patrona Nagrody, Elżbiety Płażyńskiej, wręczającej jedną z nagród. Ceremonii towarzyszą wystawy, wykłady (na przykład Marka Kamińskiego (2017)) czy spotkania z gośćmi specjalnymi (między innymi Rzecznikiem Praw Obywatelskich Adamem Bodnarem (2019)), występy Gwiazdy Wieczoru (między innymi Grzegorz Turnau (2011), Hanna Banaszak (2012), Gaba Kulka (2014)). Niekiedy gośćmi honorowymi są osoby związane z przedmiotem działalności laureatów i współfinansujące nagrody dla nich, np. w 2021 konsul honorowy Francji na Pomorzu Alain Mompert. JANSZ

Laureaci Nagród Głównych Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego
Rok Laureaci
1994 Fundacja Rodzina Nadziei – Gdańsk
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku ( Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym – Gdańsk
Fundacja „Sprawni Inaczej” – Gdańsk
1995 Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Gdańsk
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – Oddział w Gdańsku
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON – Sopot
Fundacja „Pro Arte Sacra” – Gdańsk
Gdańska Fundacja Integracji Europejskiej – Gdańsk
1996 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tczewie
Związek Młodzieży Chrześcijańskiej – Polska YMCA – Gdynia
Polski Związek Głuchych – Oddział w Gdańsku
Patronat Stowarzyszenie Readaptacji Społecznej i Pomocy Uwięzionym oraz Ich Rodzinom – Oddział w Gdańsku
CARITAS Archidiecezji Gdańskiej – Gdańsk
1997 Gdański Telefon Zaufania Anonimowy Przyjaciel – Gdańsk
Stowarzyszenie Opieki Społecznej – Bank Otwartych Serc Dom Na Skraju – Gdańsk
Klub Kobiet po Mastektomii AMAZONKI przy Klinice Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – Koło Niepełnosprawnych w Gdyni
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – Okręg Pomorski – Gdańsk
1998 Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych – Gdańsk
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Wojewódzki w Gdańsku
Gdańskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki – Gdańsk
Stowarzyszenie Miłośników Sportu Dialog – Gdańsk
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Wodny Żabi Kruk – Gdańsk
1999 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańsk
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku ( Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu Solidarność – Gdańsk
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym – Gdańsk
2000 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia – Gdańsk
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Tczewie
Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podaruj Trochę Słońca – Hopowo koło Somonina
2001, 2002 Stowarzyszenie Osób i Dzieci Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń – Miastko
Fundacja Rodzina Nadziei – Gdańsk
Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. – Pruszcz Gdański
2003 Centrum Interwencji Kryzysowej przy Pomorskim Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża – Gdańsk
Fundacja Św. Antoniego – Sopot
Fundacja Pomocy Społecznej na Rzecz Dzieci Pan Władek – Gdańsk
2004 Sopockie Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Tęczowy Dom – Sopot
Fundacji Herbu „Janina” Dla Sierot i Dzieci Pokrzywdzonych Losowo – Gdańsk
Gdański Komitet Obywatelski – Gdańsk
Stowarzyszenie Proekologiczne Słupia – Słupsk
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – Gdańsk
2005 Stowarzyszenie Pomóż Sąsiadowi – Rumia
Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej Wspólnota – Gdańsk
Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski – Gdańsk
Fundacja Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej – Chojnice
Stowarzyszenie Bene Vita – Ustka
2006 Centrum Inicjatyw Obywatelskich – Słupsk
Fundacja „Sprawni Inaczej” – Gdańsk
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – Rumia
Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska – Gdańsk
2007 Zarząd Miejskiego Komitetu Społecznego – Tczew
Gdańska Fundacja Dobroczynności – Gdańsk
Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling – Gdańsk
Fundacja Pokolenia – Tczew
2008 Stowarzyszenie Solidarni Plus – Wandzin, gm. Przechlewo
Fundacja Żyć Godnie – Kolnik k. Pszczółek
Fundacja Hospicyjna – Gdańsk
Gdańska Fundacja Wody – Gdańsk
2009 Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności – Gdańsk
Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio – Puck
Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk – Gdynia
Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby – Lębork
2010 Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół Effetha – Gdynia
Fundacja Pokolenie – Tczew
Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko – Gdańsk
2011 Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji – Sopot
Stowarzyszenie Nadzieja Dla Rodziny – Gdańsk
Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo Razem – Puck
Akademickie Koło Hiropterologiczne Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra - Gdańsk
2012 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – Gdańsk
Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Żyj Kolorowo – Ustka
Polski Związek Niewidomych – Okręg Pomorski – Gdańsk
Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenie Solidarni „Plus Eko Szkoła Życia” w Wandzinie
2013 Parafialny Zespół Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego – Starogard Gdański
Stowarzyszenie Wspólnota SercC – Gdańsk
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku ( Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
Polski Związek Wędkarski – Okręg w Gdańsku
2014 Fundacja Zmian Społecznych Kreatywni w Gdyni
Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w Gdańsku
Związek Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – Rumia
2015 Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych Wróć – Jantar
Fundacja Słoneczne Wzgórze – Stężyca
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Gdańsk
Fundacja Akacja Bałtycka – Gdańsk
2016 Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja – Słupsk
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem Snowa – Kwidzyn
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Skarszewach
Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja – Pomieczyno
2017 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło w Gdańsku
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa – Gdańsk
Teen CHallenge Chrześcijańska Misja Społeczna – Dretyń
Stowarzyszenie Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling – Gdańsk
2018 Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście – Gdańsk
Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot – Gdańsk
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet w Trudnej Sytuacji Życiowej Junona – Piekło k. Sztumu
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego – Gdańsk
2019 Fundacja Wspólnoty Burego Misia – Nowy Klińcz
Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa Start – Gdańsk
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski – Nowy Dwór Gdański
Eko-Inicjatywa – Kwidzyn
Fundacja Nielada Historia – Gdańsk
2020 Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań – Gdańsk
Hospicjum Pomorze Dzieciom – Gdańsk
Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio – Puck
Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja – Pomieczyno
2021 Fundacja Dziki Azyl – Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt
Fundacja Przystań – Słupsk
Fundacja Świat Wrażliwy – Gdańsk
Fundacja AKUKU – Kwidzyn
2022 Chorągiew Gdańska ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej – Gdańsk ( harcerstwo)
Fundacja „Pomagamy Nie Ziewamy” – Gdańsk
Stowarzyszenie Morena – Gdańsk
Fundacja na rzecz zwierząt "Serce na Łapce" – Słupsk
2023 Fundacja „Plony” – Gdańsk
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA – Gdańsk
Stowarzyszenie „Dom na Skraju” – Gdańsk
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi" przy SOSW – Lębork
Fundacja „Serce dla sportu” – Gdańsk
JANSZ
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania