REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, al. Grunwaldzka 5, w dawnym Dworze Uphagena. Organizacja obywatelska. Powstała w 1993 z zadaniem wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego, głównie poprzez rozwój organizacji pozarządowych, kieruje się zasadą „Mobilizuj, lecz nie organizuj” (za kogoś). Przyczyniła się do wypracowania i wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w sferze obywatelskiej.

W latach 90. XX wieku powstał na Wybrzeżu model współpracy między organizacjami a samorządem terytorialnym, wprowadzony następnie w wielu miastach w Polsce. Uruchomiony został także proces integracji III sektora poprzez tworzenie jego lokalnych i regionalnych reprezentacji. Fundacja ma znaczący wkład w rozwój systemu rad dzielnic w Gdańsku oraz Gdańskiej Sieci Partnerstw Lokalnych. W ramach utworzonego we współpracy z miastem Gdańskiego Domu NGO’s każdego roku kilkaset organizacji i innych podmiotów uzyskuje profesjonalne wsparcie merytoryczne i organizacyjne. W strukturze Fundacji rozwijało się Centrum Wolontariatu, które obecnie jest niezależnym stowarzyszeniem (zob. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku).

Od chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej Fundacja prowadzi Regionalny Ośrodek EFS, od 2010 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, pracując nad rozwojem Pomorskiego Klastra Ekonomii Społecznej. Jest współzałożycielem i członkiem ogólnopolskiej Sieci SPLOT i członkiem wspierającym Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. Wyróżniona między innymi przez marszałka i wojewodę pomorskiego ( Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego 2004 i 2007), Nagrodą Pro Publico Bono w 2008 i Nagrodą Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w 2009 (zob. organizacje pozarządowe). RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania