TROSCHEL ADOLPH HEINRICH FERDINAND, drukarz, księgarz, ławnik

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Przywilej króla Fryderyka Wilhelma II nadający Adolfowi Troschelowi wyłączne prawo druku ksiąg adresowych Gdańska (zamieszczony na początkowych kartach pierwszej księgi adresowej z 1796)

ADOLPH HEINRICH FERDINAND TROSCHEL (1 XII 1763 Berlin – 26 XII 1813 Gdańsk), drukarz, księgarz, ławnik I Wolnego Miasta Gdańska (WMG). Syn Krystyna Ludwiga, nadradcy konsystorialnego i fiskalnego, tajnego radcy wojennego i Karoline Dorothei Schlüsser. 3 VIII 1791 nabył za 32 floreny kupieckie obywatelstwo Gdańska. W latach 1807–1808 był reprezentantem Kwartału Wysokiego, w 1808–1812 mistrzem tego Kwartału, w 1813 ławnikiem WMG. Był członkiem zarządu gminy kościoła św. Jana oraz członkiem loży masońskiej Eugenia.

Prowadził księgarnię i drukarnię w swoim domu przy Heilige-Geist-Gasse 753 (ul. św. Ducha 14). W 1793 wydał „Danziger Handlungs-Almanach fürs Jahr 1793”, zawierający głównie wykaz gdańskich kupców i maklerów z podaniem miejsca zamieszkania, nazw prowadzonych przez nich firm, rodzaju sprzedawanych towarów. 16 V 1795 otrzymał przywilej króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II na wyłączne wydawanie książek adresowych Gdańska (zachowały się dla lat 1796–1800). 1 X 1795 udostępnił przy swojej księgarni bibliotekę, z której korzystanie było możliwe po wykupieniu abonamentu w cenie czterech florenów za kwartał, drukował też katalog posiadanych zbiorów. Wydawał też inne katalogi księgarskie, był wydawcą prac Sörena Björna, oferował w sprzedaży liczne kalendarze, w 1792 katechizm niemiecko-polski, w czerwcu 1794 portret "buntownika" ("des Rebellen") Tadeusza Kościuszki.

Żonaty był z Henriettą Utesch, ojciec Adolpha Eugena Troschela. MrGl

Bibliografia:
Księga przyjęć do prawa miejskiego w Gdańsku 1536–1814, wyd. Andrzej Groth, Ewa Łączyńska-Bartoszek, Dariusz Kaczor, Gdańsk 2019, t. VIII, s. 191.
„Danziger Intelligenzblatt”, nr 104, 29 XII 1813, s. 946 (nekrolog).
Zdrenka Joachim, Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342–1792 i 1807–1814, t. II, Gdańsk 2008, s. 349.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania