TOWARZYSTWO POLSKA–NIEMCY W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Siedziba Towarzystwa Polska–Niemcy, ul. Starowiejska 15/16
Członkowie Towarzystwa Polska – Niemcy, od lewej Anna i Artur Johann Labudda, Janusz Szczypior, Danuta Parys-Siodelska, stoi prezeska Jolanta Murawska, 2023
Plakat wydarzenia Signa Pro Pacis

TOWARZYSTWO POLSKA – NIEMCY W GDAŃSKU (TPN; Die Polnisch-Deutsche Gesellschaft in Gdańsk), Gdańsk-Letnica, ul. Starowiejska 15/16. Spotkanie założycielskie, prowadzone przez wojewodę gdańskiego Józefa Borzyszkowskiego, odbyło się 23 III 1991. Organizacja pozarządowa rozwijająca i umacniająca współpracę kulturalną i oświatową z organizacjami o podobnym charakterze działającymi w Polsce i w Niemczech. Z uwagi na partnerstwo miast ściśle współdziała przede wszystkim z Niemiecko-Polskim Towarzystwem w Bremie (Deutsch-Polnische Gesellschaft Bremen e.v.; DPG), którego rzecznikiem Rady jest Rainer Nalazek.

Jest członkiem Krajowego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich, skupiającego 16 podobnych organizacji na terenie Polski, analogicznie do podobnej struktury po stronie niemieckiej – Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich (Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e.v., DPGB) z siedzibą w Berlinie, zrzeszającej ponad 50 podobnych organizacji z ponad 3700 członków. Dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy Polakami i Niemcami kształtują m.in.: dwujęzyczne pismo „Dialog”, wydawane od 1987 przez DPGB przy współpracy z Towarzystwami Polsko-Niemieckimi w Polsce i coroczne wspólne zjazdy/kongresy TPN-DPG zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, podczas których członkowie wymieniają się doświadczeniami ze świata polityki, kultury i historii obu społeczeństwa oraz dyskutują na trudne i polemiczne tematy dotyczące stosunków polsko-niemieckich. W 2026 kongres planowany jest w Gdańsku.

Towarzystwo organizuje m.in. cykliczne czwartkowe spotkania konwersacyjno-integracyjne (Stammtisch), najczęściej w każdy pierwszy czwartek miesiąca, wydarzenia kulturalne (w tym wieczory literackie w mieszczącej się w siedzibie Towarzystwa bibliotece), warsztaty z nauką języka niemieckiego, wyjazdy, podróże studyjne i wymianę kulturową, służące nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów i przyjaźni. Bierze też udział w życiu społeczności lokalnej, np. organizuje wspólnie z Radą Dzielnicy Letnica festyn rodzinny (np. 29 VII 2023).

2 X 2021 w Europejski Centrum Solidarności (ECS) odbyła się Gala Jubileuszowa 30-lecia TPN, poprowadzona przez Jarosława Kuropatwińskiego, konsula honorowego Niemiec w Bydgoszczy, zaś następnego dnia w siedzibie Towarzystwa uroczyście otwarto bibliotekę i czytelnię, których zbiory powstały z książek przekazanych przez mieszkańców Bremy.

W ramach projektu SIGNA PRO PACIS / ZNAKI DLA POKOJU, prowadzonego pod patronatem ambasadora dr Emil Brixa, dyrektora Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, Towarzystwo było współorganizatorem międzynarodowej konferencji przedstawicieli biznesu, nauki i sztuki, m.in. z Austrii, Niemiec, Litwy i Polski, która odbyła się 7 IX 2023 w Starym Maneżu (zob. Garnizon Kultury). Towarzystwo bierze także udział w organizacji 44. Międzynarodowych Dni Hanzy, planowanych na 13–16 VI 2024 w Gdańsku. JANSZ

Prezesi Towarzystwa Polska – Niemcy w Gdańsku
Lata Imię i nazwisko
1991–1992 Roman Wieloch
1992 Jan Winklewski
2006–2009 Piotr Damrath
2009–2012 Tomasz Targosz
2012–2020 Anna Misztal
2020– Jolanta Murawska
JANSZ
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania