NALAZEK RAINER, polityk

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Rainer Nalazek przekazuje czek od Bremy na rzecz ofiar powodzi w Gdańsku, 31 VIII 2001
Rainer Nalazek dekorowany przez Konsula Generalnego RP w Hamburgu Pawła Jaworskiego Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polski, 14 IX 2021
Rainer Nalazek w Ratuszu Gdańskim, z prawej komendant Chorągwi Gdańskiej ZHP Artur Glebko, 22 IX 2021
Rainer Nalazek z czekiem przekazanym Gdańskowi na pomoc Ukrainie, Gdańsk, Nowy Ratusz, 2022
Grafika Ryszarda Stryjca przekazana w 1991 Rainerowi Nalazkowi za udział w zbieraniu funduszy na uruchomienie carillonu kościoła św. Katarzyny w Gdańsku

RAINER NALAZEK (ur. 13 III 1947 Bad Rothenfelde (Dolna Saksonia)), niemiecki polityk, deputowany parlamentu Bremy, współtwórca porozumienia o współpracy partnerskiej między Gdańskiem i Bremą. Syn Franza Paula (25 I 1884 Adlershorst (Górzyskowo, obecnie osiedle w Bydgoszczy) – 14 III 1968 Verden (nad rzeką Aller), Dolna Saksonia) i Auguste Wilhelmine Rebekka Emilie Sophie z domu Heinevetter. W 1961 ukończył szkołę podstawową w Verden (Aller), do 1965 kształcił się na elektryka wysokich napięć oraz elektroinstalatora w tamtejszej szkole zawodowej (Berufsbildende Schule Verden). W latach 1965–1973 pracował w elektrowni miejskiej w Verden, w 1968/1969 odbywając zasadniczą służbę wojskową w Lüneburgu, Buxtehude i Stade. W latach 1973–1985 był instruktorem do spraw instalacji wysokich napięć. W 1975 zdał egzamin kwalifikacyjny, uprawniający do prowadzenia szkoleń w tym zakresie. W latach 1981–1984 odbył kurs w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Bremie, zakończony egzaminem na specjalistę w zakresie elektryczności (Elektromeister). W latach 1985–1992 kierownik przemysłowo-technicznego kształcenia zawodowego w Überlandwerk Nord Hannover (ÜNH) AG w Bremie, w latach 1992–2002 podobnego, poszerzonego o aspekty handlowe w ÜNH/EWE Brema. Od kwietnia 2003 do 2012 kierownik projektu „ExAM-HB“ w Centrum Kształcenia Gospodarczego Regionu Dolnej Wezery (BWU). Od 1 X 2012 na emeryturze.

Od 1971 członek Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), w latach 2002–2008 przewodniczący lokalnego oddziału SPD (Ortsverein) w Arbergen i Mahndorf. W 2001–2016 przewodniczący Gminnej Grupy Roboczej (Kommunalpolitische Arbeitsgemeinschaft) Arbergen. W latach 1999–2007 deputowany parlamentu Bremy (Bremische Bürgerschaft). Zasiadał w komisjach spraw federalnych i europejskich, kontaktów międzynarodowych i współpracy rozwojowej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych i mediów, rewizyjnej oraz w niestałej komisji nadzwyczajnej, był członkiem Deputacji do spraw Kształcenia. W latach 1969–1998 przewodniczący krajowego oddziału Związku Harcerek i Harcerzy Dolnej Saksonii i Bremy (BDP/BdP Niedersachsen-Bremen e.V.). W 1986–2010 prezes Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bremie (Deutsch-Polnische Gesellschaft Bremen e. V.; od 2015 jego członek honorowy), w 1998–2012 zastępca przewodniczącego Zarządu Krajowego Dolna Wezera-Amiza (Landesverband Unterweser-Ems) Niemieckiego Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych (Deutsches Jugendherbergswerk e.V. ,DJH; od 2020 jego członek honorowy) i od 2004 zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej DJH GmbH. Od 2005 członek Prezydium Zarządu Głównego DJH (od 2020 jego członek honorowy), od 2012 prezes Fundacji DJH (Stiftung Deutsches Jugendherbergswerk). Członek Zrzeszenia Niemieckich Kręgów Harcerzy-Seniorów (VDAPG, Verband Deutscher Altpfadfindergilden e.V.), z jego ramienia w 2018 koordynator akcji „Betlejemskie Światełko Pokoju”.

Do 2013 członek wielu komisji egzaminacyjnych Izby Handlowej w Bremie i członek jej Rady Kształcenia Zawodowego. Do 2015 członek Rady Kształcenia Centrum Szkoleniowego Utbremen, Rady „Akcji Młodzi w Potrzebie“ (stowarzyszenie resocjalizacyjne młodocianych więźniów), członek der Arbeiterwohlfahrt und der Europa-Union Bremen, 2008/2009 członek-założyciel i pierwszy prezes Lions Club Bremen im. Wilhelma Olbersa oraz prezes jego Towarzystwa Wspierającego (Lions Förderverein Bremen Wilhelm Olbers e.V.), 2010–2015 Prezes Zarządu Fundacji Dzielnicy Hemelingen (fundacja obywatelska), od 2014 zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Wspierania Osób Uzdolnionych w Kształceniu Zawodowym.

Inicjator pierwszego (z kontynuowanych) spotkań harcerzy gdańskich i bremeńskich, które legło u podstaw zawarcia 12 IV 1976 umowy o partnerskiej współpracy Gdańska i Bremy (pierwszego tego typu porozumienia między polskim a niemieckim miastem, zob. Andrzej Nawrocki). W ramach kontaktów partnerskich odwiedzał Gdańsk, organizował w Bremie odwiedziny reprezentantów Gdańska i gdańskich organizacji. Między innymi 3 VIII 1999 był obecny podczas odsłonięciu ufundowanej przez Towarzystwo Niemiecko-Polskiej fontanny-poidełka na Placu Kobzdeja, 31 VIII 2001 wraz z wiceburmistrzem Bremy Hartmutem Perschauem przekazał czek na 291.000 marek zebranych przez władze i mieszkańców Bremy dla gdańszczan poszkodowanych w powodzi, 22 IX 2021 brał udział w spotkaniu z Radą Miasta Gdańska w ramach odbywającej się w Pucku 10. Konferencji Subregionu Europa Centralna Międzynarodowego Bractwa Skautów i Skautek (ISGF; International Scout and Guide Fellowship), którego od 2021 jest przewodniczącym. Na początku kwietnia 2022, w związku z organizowaną przez ISGF pomocą dla Ukrainy, zainicjował polską wersję strony internetowej tej organizacji, na której znalazły się dane dedykowanych do wpłat pomocowych kont, w tym Gdańskiej Chorągwi ZHP.

Odznaczony między innymi Krzyżem Zasługi na Wstędze (Kawalerskim) Republiki Federalnej Niemiec (1998), Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej „za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy regionalnej, za działalność na rzecz pojednania polsko–niemieckiego” (przyznany 2019, wręczony 2021), Medalem św. Wojciecha za rozwijanie wszechstronnej współpracy między społeczeństwami Gdańska i Bremy (2010), Medalem Prezydenta Miasta Gdańska z okazji 40-lecia współpracy Gdańsk-Brema (2016), Medalem Bundestagu z okazji 40-lecia Republiki Federalnej Niemiec (1989), Medalem 25-lecia Solidarności (2015) oraz skautowymi odznaczeniami Św. Jerzego (1989) i Wood Badge (1990). Za aktywny udział w zbieraniu funduszy na uruchomienie carillonu kościoła św. Katarzyny w Gdańsku nagrodzony w 1991 grafiką Ryszarda Stryjca przez bremeńskie Stowarzyszenie na Rzecz Odbudowy Carillonu Kościoła św. Katarzyny w Gdańsku (Verein für das Glockenspiel von St. Katharinen in Danzig e.V.).

Z pierwszego małżeństwa ojciec Nielsa, z drugiego, z Christą (ur. 1947), księgową, harcerką, członkinią SPD, BdP, DJH, VDAPG, ISGF, działaczką Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bremie, w latach 2013-2021 jego skarbnikiem, od 2014 członkinią Rady Dzielnicy Hemelingen, od 2021 członkinią Rady Towarzystwa Sportowego Brema-Wschód (SGBO, Sportgemeinschaft Bremen-Ost e.V.), ojciec Malte, informatyka. JANSZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania