TANCK PETER, pastor kościoła św. Barbary

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Peter Tanck


PETER TANCK (Tank, Tancke) (24 IV 1688 Gdańsk – pochowany 22 VII 1755 Gdańsk), drugi pastor kościoła św. Barbary w Gdańsku. Prawdopodobnie jeden z co najmniej trojga, ochrzczonych w kościele Najświętszej Marii Panny (NMP), dzieci Bruna Lorenza (ur. 1658), od 15 IV 1681 posiadającego kupieckie obywatelstwo Gdańska, i poślubionej w 1682 Christiny Almuth.

W styczniu 1704 zapisany został do trzeciej klasy gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, od 1711 student w Wittenberdze. W 1714 kandydat gdańskiego Ministerium Duchownego. Wyświęcony 21 X 1716 i pastor w Wossitz (Osice na Żuławach), od 16 I 1726 pastor w Güttland (Koźliny na Żuławach). Od 15 XI 1737 pastor w Lazarecie przy Bramie Oliwskiej i jednocześnie kaznodzieja w Domu Ospy (Pockenhaus). Od 8 XI 1739 do śmierci drugi pastor w kościele św. Barbary. Pozostawał w teologicznym sporze ze zwolennikiem pietyzmu Paulem Świetlickim, m.in. wraz z kaznodzieją Nathanaelem Becksem protestował w 1748 przeciw tezom zawartym w jego wydanym rok wcześniej dziele Ordnung des Heils. Autor epicediów (m.in. z powodu śmierci pastora Daniela Gradego (dołączone do wydanego drukiem w 1744 żałobnego kazania Samuela Joachima Hoppego)). Był m.in. posiadaczem malowanego przez Cranacha portretu Marcina Lutra, który to portret podarował gdańskiej Bibliotece Rady Miejskiej.

Od 1716 mąż nieznanego imienia córki (pochowana (przy mężu) 27 VI 1774, w wieku 85 lat) Wilhelma Osterstocka (pochowany 1695 Gdańsk), od 1680 pastora w Herrengrebin (Grabiny-Zameczek), od 1686 w Käsemark (Kiezmark), od 29 IX 1687 do śmierci drugiego pastora gdańskiego kościoła św. Jana, siostry kaznodziei Gabriela Osterstocka.

Jego portret, na podstawie obrazu Jacoba Wessela, rytował przed 1755 Matthaeus Deisch (na płycie u dołu portretu, z umieszczonymi danymi o jego karierze, pozostawiono wolne miejsce na wpisanie daty śmierci). Pochowany w kościele NMP w grobie nr 203. JANSZ

Bibliografia:
Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580–1814, wyd. Zbigniew Nowak i Przemysław Szafran, Warszawa–Poznań 1974, s. 278.
Groth Paweł, Zbiory obrazów Biblioteki Gdańskiej PAN, Libri Gedanenses, t. 4/5, 1973, s. 86.
Prätorius Ephraim, Dantziger-Lehrer Gedächtniβ…, Danzig und Leipzig, 1760, s. 16, 24, 38, 40, 85.
Portret ponad wszystko. Jacob Wessel i jego wiek. Sztuka gdańska XVIII wieku, pod red. Anny Mosingiewicz i Dariusza Kaczora, Gdańsk 2005, s. 139.
Rhesa Ludwig, Kurzgefaßte Nachrichten von allen seit der Reformation an den evangelischen Kirchen in Westpreuszen angestellten Predigern, Königsberg 1834, s. 64, 74, 100, 113.
Schwarz Friedrich, Danzig im Bilde. Verzeichnis der in der Danziger Stadtbibliothek vorhandenen bildlichen Darstellungen zur Geschichte und Topographie von Danzig und Umgegend…, Danzig 1913.
Weichbrodt Dorothea, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14.–18. Jahrhundert, Klausdorf–Schwentine 1986–1992, Bd. 3, 411; 4, 411.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania