SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 88

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 IM. DANIELA GABRIELA FAHRENHEITA, ul. Boguckiego 44, Gdańsk- Świbno ( Wyspa Sobieszewska). Rozpoczęła działalność w marcu 1946 w dwukondygnacyjnym budynku szkolnym (parter i pierwsze piętro) przy obecnej ul. Świbnieńskej 80. Realizowała program nauczania sześciu klas, naukę zapoczątkowało 61 dzieci, zatrudniano trzech nauczycieli. Od 1947 nauczano na poziomie siedmiu klas, do szkoły uczęszczało 150 dzieci.

W 1948 drugą siedzibą placówki został piętrowy budynek szkolny, zbudowany w 1934 w osadzie Komary (wówczas Szczekanowo, obecnie część Świbna). Gmach wyremontowano dzięki pomocy Głównego Inspektoratu Rybaków Morskich, który objął patronat nad placówką. Od tej pory szkoła miała ona dwie siedziby, klasy I–II nauczano w Świbnie, klasy III–VII w Komarach. Obwód szkoły obejmował Świbno, Komary, Wieniec, Przegalinę, Mikoszewo i Jantar. Z czasem niewielki budynek w Świbnie przestał pełnić funkcje oświatowe. Zamiast niego, w roku szkolnym 1949/1950 drugą siedzibą stał się budynek (parter i pierwsze piętro) usytuowany tuż naprzeciwko głównego gmachu szkolnego w Komarach. W 1966 z powodu reformy oświaty i powołania klasy ósmej, szkoła miała swoją filię w Przegalinie (zlikwidowaną w 1974). W roku szkolnym 1969/1970 w ośmiu oddziałach uczyło się 192 uczniów, zatrudniano dziewięciu nauczycieli. Szkoła została objęta także patronatem Spółdzielni Rybołówstwa Morskiego „Wyzwolenie”.

W 1973, po włączeniu Wyspy Sobieszewskiej w granice administracyjne miasta Gdańska, szkole nadano oficjalnie nr 88. W 1976, z powodu problemów związanych z bazą lokalową, SP nr 88 została filią Szkoły Podstawowej nr 87, oddziały I–VI uczęszczały do siedziby przy ul. Boguckiego, zaś oddziały VII–VIII do SP nr 87. Od 1981 placówki ponownie działały samodzielnie, w latach 1986–1989 rozbudowano gmach SP nr 88 dobudowując cztery sale lekcyjne, szatnie uczniowskie oraz sanitariaty. Wyremontowano również mniejszy budynek placówki, umiejscowiony naprzeciwko budynku głównego.

W SP nr 88 działał Związek Harcerstwa Polskiego (drużyna dziewcząt i chłopców), koło PCK, Szkolna Kasa Oszczędności, Liga Ochrony Przyrody, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, szkolne koło PTTK, koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej, Spółdzielnia Uczniowska, koło młodego redaktora oraz koło wokalno-taneczne.

22 III 1996 obchodzono jubileusz 50-lecia szkoły, placówka otrzymała imię Daniela Gabriela Fahrenheita. Na elewacji budynku zawieszono tablicę pamiątkową i termometr Fahrenheita. Od tej pory szkoła posiada własny hymn, z tekstem napisanym przez dyrektora Adama Kurkowskiego, z muzyką skomponowaną przez nauczyciela muzyki Waldemara Dawida. Każdego roku w maju celebrowany jest Dzień Patrona.

Od 1 IX 1999 do 31 VIII 2017 szkoła działała w ramach Zespółu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ZKPiG) nr 25, w którego skład wchodziło także Gimnazjum nr 32. W latach 1999–2000 do budynku głównego dobudowano drugie skrzydło, które przeznaczono dla Gimnazjum nr 32, oraz pełnowymiarową salę gimnastyczną dla uczniów Zespołu. W 2012 przy szkole powstało pełnowymiarowe boisko sportowe do gry w piłkę nożną z trawą syntetyczną. W 2015, w ramach programu „Radosna Szkoła” zbudowano nowy plac zabaw. W 2016 zbudowano siłownię zewnętrzną, bieżnię i skocznię. Zewnętrzne obiekty sportowe tworzą centrum sportowe Wyspy Sobieszewskiej, są użytkowane przez szkołę oraz mieszkańców dzielnicy. W 2002 przy ZKPiG nr 25 powstał uczniowski klub sportowy (UKS) „Bursztyn”.

Od 2002 w SP nr 88 są prowadzone klasy integracyjne, w 2003 otrzymano certyfikat „Szkoła z klasą”. W roku szkolnym 2003/2004 ZKPiG nr 25 nadano certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. W 2020 firma Microsoft nadała placówce tytuł „Szkoły w Chmurze”. SP nr 88 prowadziła międzynarodowe wymiany uczniów ze szkołą z Wielkiej Brytanii. Szkoła współpracuje z „Fundacją Fahrenheit Polonia”, organizuje Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Daniel Gabriel Fahrenheit – sławny gdański fizyk”. Od 2019 konkurs wiedzy zyskał rangę konkursu wojewódzkiego.

24 V 2006 obchodzono uroczyście jubileusz 60-lecia SP nr 88. Na awersie otrzymanego wówczas sztandaru przedstawiono godło państwowe na tle flagi narodowej, na środku rewersu o błękitnym płacie wyhaftowano wiatrowskaz, siedzącego na nim koguta i rok 1946, otoczone nazwą szkoły oraz imieniem patrona, u dołu napis „Gdańsk-Świbno”.

SP nr 88 bierze udział w programie zdrowotnym „Trzymaj formę”, programie „Szklanka mleka”, w projekcie „Warzywa i owoce w szkole”, projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła”, programie „Szkolna Kasa Oszczędności” banku PKO, w gdańskim „Programie edukacji morskiej”, a także akcji „Rowerowy maj”. Szczególnie promowany jest zdrowy tryb życia, ekologia, wolontariat, sport (w tym taekwondo, smocze łodzie, wioślarstwo), programowanie oraz wydarzenia środowiskowe np. Jesienne Bale Rodzinne i Festyny Rodzinne. W roku szkolnym 2020/2021 działały liczne zajęcia pozalekcyjne, np. chór, koło plastyczne, koło muzyczne, koło teatralne, koło taneczne, koło turystyczno-krajoznawcze, taekwondo, koło przyrodniczo-ekologiczne oraz Szkolne Koło Caritas. Ponadto w szkole funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna, są zatrudnieni specjaliści między innymi traumatolog i oligofrenopedagodzy, terapeuci, logopeda, surdo i tyflopedagog, pedagodzy specjalni.

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszczało 151 uczniów (wraz z oddziałem przedszkolnym). Funkcjonowało dziewięć oddziałów, w tym: jeden oddział przedszkolny, jeden – pierwszy, jeden – drugi, jeden – trzeci, jeden – czwarty, jeden – piąty, jeden – szósty, jeden – siódmy i jeden – ósmy. Było zatrudnionych 21 czynnych nauczycieli oraz 14 pracowników administracji i obsługi. APSS


Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 88
Lata Imię i nazwisko
1946–1947 Józef Lew
1947–1969 Antonina Kozłowska
1969–1975 Czesław Samsoniuk
1975–1981 Kazimiera Tuniewicz
1981–1986 Janina Ruszkiewicz
1986–2012 Adam Kurkowski
2012 – Sławomira Suska
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania