SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 87, 2020

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 87, ul. Tęczowa 6, Gdańsk- Sobieszewo ( Wyspa Sobieszewska). Rozpoczęła działalność 1 IX 1945 w jednoizbowym budynku przy obecnej ul. Promienistej 5. Realizowano wówczas program nauczania pięciu klas. Od 1946 funkcjonowała już jako szkoła sześcioklasowa, z siedzibą w baraku przy obecnej ul. Promienistej 7. Od 1953 działała w wyremontowanym, pięcioizbowym budynku spalonego w 1945 Gasthausu przy ul. Turystycznej 54.

Obecną siedzibę szkoły wybudowano jako pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego („Tysiąclatka”). Jej uroczyste otwarcie przy ul. Wczasowej 6 (obecnie ul. Tęczowej 6) miało miejsce 3 IX 1963. Tego dnia szkole nadano imię Janka Krasickiego oraz przekazano sztandar. Na awersie, na czerwonym płacie, centralnie umieszczono godło państwowe i motto „Serca, myśli, czyny, Tobie Ojczyzno”. Na rewersie, na środku płatu w barwie ecru, wyhaftowano herb Gdańska, otwartą księgę i kaganek oświaty, na górze nazwę szkoły, u dołu imię patrona i napis „Gdańsk–Sobieszewo”. Po włączeniu Wyspy Sobieszewskiej w 1973 w granice administracyjne miasta Gdańska szkole nadano oficjalnie nr 87. W 1990 zrezygnowano z dotychczasowego patrona Janka Krasickiego.

W grudniu 2000 rozpoczęto modernizację i rozbudowę szkoły. Dobudowano dwuoddziałowe przedszkole, zespół żywieniowy z kuchnią i stołówką, segment sportowy z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym oraz tereny sportowe. Starszy budynek wyremontowano i dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt przekazano w użytkowanie 6 III 2002.

Dzięki rozbudowie, w 2002 Przedszkole nr 61 przeniesiono z ul. Turystycznej 3 na ul. Tęczową 6 A. 1 I 2005 Szkołę Podstawową (SP) nr 87 i Przedszkole nr 61 połączono w Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 z siedzibą przy ul. Tęczowej 6. W 2012 przebudowano boiska szkolne. Powstały dwa boiska wielofunkcyjne, skocznia do skoku w dal oraz czterotorowa bieżnia prosta. Otwarcie kompleksu miało miejsce 6 XI 2012.

W 2013 placówka obchodziła jubileusz 50-lecia działalności. Logo szkoły stanowi granatowy napis „SP 87” na tle kolorów tęczy, na górze widnieje żaglówka i mewy, a u dołu napis „Gdańsk Sobieszewo” i granatowe pióro. Szkole nadano Certyfikat Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo oraz Certyfikat Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Od 2019 jest wydawana gazeta szkolna „Szkoła na Wyspie”. W SP nr 87 szczególnie promowany jest sport (piłka ręczna, piłka nożna, siatkówka), wolontariat, wychowanie morskie i ekologia. Placówka bierze udział w gdańskim „Programie Edukacji Morskiej”. W roku szkolnym 2020/2021 działały w ramach zajęć pozalekcyjnych między innymi wolontariat szkolny „Wolontariat na Wyspie”, organizowano gry i zabawy ruchowe dla dzieci klas I–III, zajęcia z programowania uczniów klas I–III, funkcjonowało koło historyczne, koło matematyczne, koło języka angielskiego i koło ekologiczne

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszczało 152 uczniów (wraz z oddziałem przedszkolnym SP nr 87). Funkcjonowało dziewięć oddziałów, w tym: jeden oddział przedszkolny, jeden – pierwszy, jeden – drugi, jeden – trzeci, jeden – czwarty, jeden – piąty, jeden – szósty, jeden – siódmy i jeden – ósmy. Zatrudnionych było 31 czynnych nauczycieli, dwóch pracowników administracji i 15 pracowników obsługi. W Przedszkolu nr 61 prowadzono trzy oddziały przedszkolne. APSS


Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 87
Lata Imię i nazwisko
 ? Michalina Andrzejczak
 ? Teodor Sobczyński
 ? Kazimierz Siedler
 ? Kazimierz Kowalkowski
 ? Emeryk Kujawski
1963 – 1976 Wacław Grzanka
1976 – 1986 Kazimiera Tuniewicz
1986 – 2010 Zofia Nowak
2010 – Elżbieta Głomska
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania