SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa, Łostowice 1957
Szkoła Podstawowa nr 86, 2021
Szkoła Podstawowa nr 86, wejście główne, 2021
Tablica poświęcona patronowi Szkoły Podstawowej nr 86, Jerzemu Sampowi

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 IM. PROF. JERZEGO SAMPA, ul. Wielkopolska 20, Gdańsk–Łostowice. Rozpoczęła działalność w 1945, czasowo w budynku gospodarczym (pierwotny budynek zbiorczej szkoły powszechnej spłonął w 1945). Naukę zapoczątkowało 74 uczniów podzielonych na cztery oddziały. Realizowano program nauczania czterech klas. Od roku szkolnego 1946/1947 funkcjonowała w odbudowanym budynku szkolnym, w którym wygospodarowano trzy sale lekcyjne, dwa mieszkania dla nauczycieli, dwie szatnie, kancelarię szkolną, a także mieszkanie dla woźnego. W 1947 do siedziby doprowadzono prąd.

W 1949 założono spółdzielnię uczniowską, od 1951 działał ZHP (drużyna im. Stanisława Torkowskiego). Od roku szkolnego 1950/1951 realizowano program nauczania siedmiu klas. W szkole uczyło się 110 uczniów, zatrudniano trzech nauczycieli. W 1957 oddano do eksploatacji obecną siedzibę placówki (budowaną od 1955). W roku szkolnym 1958/1959 w siedmiu oddziałach uczyło się 151 uczniów, zatrudniano siedmiu nauczycieli. W latach 1969-1971 przeprowadzono remont generalny, między innymi zainstalowano centralne ogrzewanie. W 1972 budynek podłączono do linii telefonicznej, a w 1979 doprowadzono wodociągi. W 1973, po włączeniu Łostowic w granice administracyjne Gdańska, placówce nadano nr 86.

W roku szkolnym 1977/1978 do szkoły uczęszczało 215 uczniów podzielonych na osiem oddziałów. Zatrudniano 10 nauczycieli, jednego pracownika administracji i trzech pracowników obsługi. W SP nr 86 działały Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK), Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody (LOP), Szkolne Koło PTTK, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), Szkolna Kasa Oszczędności (SKO), Koło Przyjaciół Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD), Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej (TPPR), chór, koło recytatorskie, teatralne, rysunku, prac technicznych, matematyczne i języka rosyjskiego. Zakładem opiekuńczym placówki była Spółdzielnia Kółek Rolniczych (SKR) Łostowice.

W roku szkolnym 1989/1990 w SP nr 86 uczyło się 300 uczniów. Funkcjonowało 13 oddziałów, w tym: dwa oddziały przedszkolne, dwa – pierwsze, dwa – drugie, dwa – trzecie, jeden – czwarty, dwa – piąte, dwa – szóste, jeden – siódmy i jeden – ósmy. Zatrudniano 18 nauczycieli. W listopadzie 1995 zapoczątkowano rozbudowę i modernizację szkoły. Na poddaszu wygospodarowano bibliotekę oraz salę komputerową. Dobudowano trzy nowe segmenty: dydaktyczny z dziewięcioma salami lekcyjnymi, żywieniowy z kuchnią i stołówką oraz sportowy z dwoma salami gimnastycznymi i zapleczem. W wyniku prac zwiększono powierzchnię z 4134 m3 do 22960 m3. Ponadto powstał zespół boisk. Siedzibę dostosowano również do potrzeb osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez montaż dźwigu z pochylnią dla wózków inwalidzkich oraz dostosowanie toalet i wejścia do szkoły. Szkołę oddano ponownie w użytkowanie 24 VIII 1998.

Od 1 IX 1999 do 31 VIII 2014 działała w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ZKPiG) nr 4, w którego skład wchodziło także Gimnazjum nr 4. Od 2000 filią szkoły jest budynek przy ul. Świętokrzyskiej 47 A, należący do parafii kościoła św. Judy Tadeusza. W latach 2014-2019 szkoła posiadała filię przy ul. Dulina 8.

SP nr 86 nadano certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Szkoła społecznie wrażliwa”, tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”. W 2007 przyznano jej „Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji”. Uczestniczyła w ogólnopolskich programach zdrowotnych: „Śniadanie daje moc”, „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, „Trzymaj formę”, „Szkoła w ruchu”, w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”. W 2016 brała udział w programie „Erasmus +”. Ponadto uczestniczy w akcji miejskiej „Rowerowy maj” oraz gdańskim „Programie Edukacji Morskiej”. W SP nr 86 jest szczególnie promowany zdrowy tryb życia, wolontariat (prężnie działa Szkolne Koło PCK, Szkolne Koło Caritas, są organizowane imprezy środowiskowe np. „Wiosenny Bieg Łostowicki”), ekologia oraz wiedza na temat Unii Europejskiej. W listopadzie 2010 przy ZKPiG nr 4 oddano w użytkowanie przebudowane boiska szkolne do piłki nożnej, siatkowej oraz mini koszykówki. Oprócz tego powstała skocznia do skoku w dal z rozbiegiem. Inwestycje sfinansowało miasto Gdańsk. W ramach Budżetu Obywatelskiego (BO) 2017 przy placówce wygospodarowano nowe miejsca postojowe. W 2018 przebudowano salę gimnastyczną oraz wyremontowano salę korekcyjną.

10 II 2017, podczas obchodów 70-lecia działalności, szkole nadano imię profesora Jerzego Sampa. Przekazano sztandar; na środku awersu o czerwonym płacie usytuowano godło narodowe i napis Rzeczpospolita Polska. W centrum granatowego rewersu widnieje panorama Gdańska na tle otwartej księgi, otoczona nazwą szkoły i imieniem patrona, w narożnikach hafty kaszubskie. Na elewacji frontowej przy wejściu głównym odsłonięto tablicę pamiątkową. Powstała również sala pamięci dedykowana patronowi. Od 2017 szkoła posiada swój hymn, słowa napisała nauczycielka języka polskiego Tatiana Synowiecka, muzykę skomponowała nauczycielka muzyki Małgorzata Iracka. Każdego roku 23 marca, w dniu urodzin Jerzego Sampa, celebrowany jest Dzień Patrona. Od 2020 logo placówki stanowi kontur czarnej tarczy szkolnej, w centrum widnieje sylwetka patrona, na górze napis „86 Gdańsk” i widok gmachu szkoły, na dole nazwa szkoły i imię patrona. W roku szkolnym 2020/2021 prowadzono zajęcia pozalekcyjne: chór, koło fletowe, gitarowe, fotograficzne, czytelnicze, języka rosyjskiego, zespół kaszubski, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK, szkolne koło LOP, koło Edukacji Morskiej, koło zdrowy styl życia oraz klub gier planszowych. Do szkoły uczęszczało 1071 uczniów. Funkcjonowało 49 oddziałów, w tym: pięć – pierwszych, pięć – drugich, cztery – trzecie, sześć – czwartych, cztery – piąte, dziesięć – szóstych, dziewięć – siódmych i sześć – ósmych. Zatrudniano 100 czynnych nauczycieli, czterech pracowników administracji i 38 pracowników obsługi. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 86
Lata Imię i nazwisko
1945 – 1964 Tadeusz Rogowski
1964 – 1976 Arkadiusz Opinc
1976 – 1978 Teresa Pikul
1978 – 1981 Józef Lewicki
1981 – 1985 Maria Gotkowska
1985 – 1988 Eugenia Poterewicz
1988 – 28 XI 2014 Alicja Domozych
1 XII 2014 – 12 X 2016 Grzegorz Kryger
13 X 2016 – 31 III 2019 Ewa Dębczak
1 IV 2019 – Justyna Dmitruk
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania