SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa nr 70, elewacja frontowa, 1965
Szkoła Podstawowa nr 70, elewacja tylna, 1965
Szkoła Podstawowa nr 70, 2023
Hala Floretu, 2023


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 70 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI, ul. VII Dwór 7, Gdańsk-Siódmy (VII) Dwór. Rozpoczęła działalność 1 IX 1965 w nowym budynku szkolnym, pomniku Tysiąclecia Państwa Polskiego (tzw. „Tysiąclatka”), w ówczesnej dzielnicy Gdańsk-Oliwa. Wygospodarowano w nim 18 sal lekcyjnych, dwie pracownie, salę gimnastyczną, świetlicę oraz salę muzyczną. Naukę zapoczątkowało ponad 600 uczniów. Funkcjonowało 17 oddziałów, w tym: trzy oddziały pierwsze, trzy – drugie, trzy – trzecie, dwa – czwarte, dwa – piąte, dwa – szóste, i dwa – siódme. Zatrudniano 24 nauczycieli. Zakładami opiekuńczymi szkoły były: Kopalnia „Klimontów”, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” oraz Zarząd ZMS przy Stoczni Gdańskiej.

W SP nr 70 działały: ZHP, Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy (SFOS), Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne, Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody (LOP), Młodzieżowa Straż Ochrony Przyrody, Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej (TPPR), Koło Przyjaciół Książki, chór, zespół akordeonistów, zespół wokalny „Agatki”, zespół teatralno-baletowy, koło teatralne, taneczne, baletowe, recytatorskie, plastyczne, biologiczne, polonistyczne i historyczne.

13 VI 1967 szkoła otrzymała imię Janka Krasickiego. Nad wejściem głównym do szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową. Przekazano sztandar ufundowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Osiedle Młodych”. Na środku awersu o czerwonym płacie wyhaftowano godło narodowe, na górze nazwę szkoły i imię patrona, u dołu napis „Gdańsk-Oliwa”. Rewers o białym płacie, w centrum usytuowano kaganek oświaty i otwartą księgę, okolone dewizą „Ojczyzna, Nauka, Praca”, u dołu wieniec laurowy.

W roku szkolnym 1969/1970 wprowadzono zajęcia z szermierki jako eksperyment w zakresie wychowania fizycznego, trenerem został Jerzy Podstawek. W roku szkolnym 1971/1972 w szkole uczyło się 1008 uczniów. Prowadzono 31 oddziałów, w tym: cztery oddziały pierwsze, cztery – drugie, cztery – trzecie, trzy – czwarte, cztery – piąte, cztery – szóste, cztery – siódme i cztery – ósme. Zatrudniano 43 nauczycieli, trzech pracowników administracji, czterech pracowników służby zdrowia oraz 11 pracowników obsługi. SP nr 70 była szkołą ćwiczeń dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego (UG) w zakresie języka polskiego, historii, pedagogiki i psychologii.

W 1972 otrzymała status szkoły sportowej, z dwoma profilami klas sportowych: szermierczym i lekkoatletycznym. 10 IV 1973 w placówce otwarto nowoczesny ośrodek szermierczy Akademickiego Związku Sportowego (AZS) w Gdańsku. Były to dwie salki szermiercze w podpiwniczeniu, sala klubowa oraz pomieszczenia pomocnicze. Podpisano również porozumienie o współpracy z klubem AZS w Gdańsku. W 1975, w 10. rocznicę działalności, otwarto Izbę Pamięci Narodowej dedykowaną patronowi. W 1976 nawiązano umowę o współpracy z załogą statku m/s „Janek Krasicki”. W 1978 podpisano umowę o współpracy z jednostką szkolenia nurków i płetwonurków na Oksywiu. Odbywały się wymiany uczniów ze Szwecją oraz RFN. W 1982 w szkole uczyło się około 600 uczniów, 180 z nich uczęszczało do ośmiu oddziałów sportowych. Najlepszym absolwentom przyznawano tytuł „Ucznia Roku” oraz odznakę „Srebrnej Tarczy”. 1 VI 1990, podczas 25-lecia działalności placówki, otwarto Izbę Tradycji Szermierki. Na początku lat 90. XX w. zrezygnowano z dotychczasowego patrona.

Od 1 IX 1999 do 31 VIII 2017 szkoła działała w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ZKPiG) nr 26, w którego skład wchodziło również Gimnazjum Sportowe nr 46. 1 IX 2001 nazwę zespołu zmieniono na ZKPiG nr 26 z klasami sportowymi, obejmujący SP nr 70 z klasami sportowymi i Gimnazjum Sportowe nr 46.

W latach 2005–2008 w ZKPiG nr 26 realizowano program „Socrates Comenius”, współpracowano ze szkołami z Francji, Łotwy, Turcji i Rumunii. SP nr 70 przyznano tytuły: „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Szkoła Myślenia”, „Ekologiczna Szkoła”, „Szkoła z klasą 2.0” (2011/2012). Otrzymała certyfikaty: „Szkoła z klasą”, „Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji” w standardach: I, V i VI (2004–2005), a także „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”. Została przyjęta do Pomorskiej Sieci „Szkół Promujących Zdrowie”. Następnie otrzymała Certyfikat Wojewódzki Pomorskiej Sieci „Szkół Promujących Zdrowie”. W roku szkolnym 2010/2011 w ZKPiG nr 26 zatrudniano 58 nauczycieli oraz 25 pracowników administracji i obsługi. W SP nr 70 uczyło się 397 uczniów (razem z oddziałami przedszkolnymi), podzielonych na 19 oddziałów.

W 2008 wykonano termomodernizacje budynku szkoły. 18 IV 2008 wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej Hali Floretu, otwartej 3 IX 2009. Ponadto powstało także boisko wielofunkcyjne pokryte sztuczną trawą, boisko do gry w koszykówkę oraz bieżnia. Każdego roku w ZKPiG nr 26 organizowano Festyny Rodzinne, skierowane do środowiska lokalnego. Działało Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Szermierz”, wydawano gazetkę szkolną „GiPS”. W październiku 2004 otwarto szkolną galerię „Passe Partout” (wystawy prac plastycznych, koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania z ludźmi kultury). W 2013 w ZKPiG nr 26 wprowadzono dziennik elektroniczny.

Logo zespołu w kształcie owalu, przedstawiało w centrum koronę i krzyże jak w herbie Gdańska oraz skrzyżowany floret, szpadę i szablę, okolone napisem „Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego, na dole „nr 26”. Zespół posiadał jednolity sztandar. Na awersie o czerwonym płacie usytuowano godło narodowe, u dołu dewizę „Bóg, Honor, Ojczyzna”. W centrum rewersu w kolorze ecru wyhaftowano logo zespołu, na górze napis „Gimnazjum nr 46”, u dołu napis „Szkoła Podstawowa w Gdańsku nr 70”.

1 IX 2018 (zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska z 30 XI 2017) powołano Gdańską Szkołę Szermierki (GSS), w której skład wchodzi SP nr 70 z Oddziałami Sportowymi oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 (założone w siedzibie 1 I 2018). W SP nr 70 prowadzone są oddziały sportowe o profilu szermierczym. Placówka słynie z wychowania wielu olimpijczyków, w tym medalistów igrzysk olimpijskich. Jest nazywana „mistrzowską kuźnią”. Absolwentami SP nr 70 byli m.in.: Cezary Siess, Anna Wojtczak-Sobczak, Hanna Prusakowska-Gajda, Anna Rybicka, Magdalena Mroczkiewicz-Koletsos i Sylwia Gruchała. Działa Uczniowski Klub Sportowy (UKS) „Atena” oraz Uczniowski Klub Sportowy (UKS) Gdańskiej Szkoły Szermierki. SP nr 70 współpracuje z klubem „Sietom” AZS-AWFiS ( Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu) Gdańsk. Najlepsi uczniowie otrzymują tytuły „Ucznia roku” i „Sportowca roku”. Placówka bierze udział w gdańskim „Programie edukacji morskiej” oraz akcji miejskiej „Rowerowy maj”.

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzono zajęcia pozalekcyjne: matematyka z klockami Lego, koło chemiczne, biologiczne, fizyczne, języka niemieckiego, szachowe, regionalno-artystyczne „My Kaszëbë”, plastyczne, nauka szycia na maszynie, Szkolne Koło Wolontariatu, Koło Edukacji Morskiej, zajęcia sportowe (ogólnorozwojowe, tenis stołowy, dwa ognie). W 2022 powstała warsztatownia. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

W roku szkolnym 2022/2023 w SP nr 70 uczyło się 529 uczniów (wraz z oddziałem przedszkolnym). Funkcjonowały 24 oddziały, w tym: jeden oddział przedszkolny, trzy – pierwsze, trzy – drugie, trzy – trzecie, trzy – czwarte, trzy – piąte, dwa – szóste, trzy – siódme i trzy – ósme. Zatrudniano 74 czynnych nauczycieli, pięciu pracowników administracji i 29 obsługi. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 70
Lata Imię i nazwisko
1965–1984 Maria Wesołowska
1984–1992 Mirosława Turowska
1992–1999 Maria Jacheć
1999 – 8 V 2016 Jacek Mielewczyk
10 V 2016 – 31 VIII 2016 Aleksandra Kolicka (p.o.)
1 IX 2016 – Adam Władek
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania