SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Dyrektor Ryszard Pszczółkowski podczas inauguracji działalności Szkoły Podstawowej nr 68, 3 IX 1963
Szkoła Podstawowa nr 68

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 IM. LUCJANA SZENWALDA, ul. Kartuska 32/34. Działała w budynku wybudowanym na cele szkolne, oddanym do użytku 27 VIII 1963, składającym się z trzech kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej. 3 IX 1963 zainaugurowano pierwszy rok szkolny: naukę rozpoczęło 1231 uczniów, działało 30 klas, pracowało 37 nauczycieli. 14 V 1964 szkoła otrzymała imię Lucjana Szenwalda (1909–1944), poety i kronikarza I Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki, uczestnika bitwy pod Lenino (1943). Na froncie budynku przy wejściu głównym wmurowano tablicę upamiętniającą patrona.

30 IX 1964 szkole wręczono sztandar, sfinansowany przez zakład opiekuńczy PP „Malmor”. Na sztandarze widniała płonąca lampa oliwna (kaganek) oraz motto patrona szkoły: „Żyć pięknie – to znaczy płonąć”. 20 V 1966 po raz pierwszy wykonano hymn szkoły ze słowami Ryszarda Pszczółkowskiego (pierwszego dyrektora placówki) do muzyki Andrzeja Nanowskiego (absolwenta szkoły, następnie profesora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki). 1 V 1972 podczas pochodu zadebiutowała szkolna orkiestra dęta, wielokrotnie zajmująca pierwsze i drugie miejsca w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych.

Od roku szkolnego 1972/1973 do 1998/1999 uczniom szkoły przyznawano medale i nagrody Lucjana Szenwalda. Na awersie medalu znajdowała się nazwa szkoły i herb Gdańska, na rewersie – płonąca lampa oliwna oraz motto ze sztandaru. W 1987 szkoła nawiązała współpracę z Instytutem Języków Obcych i Słowiańskich Uniwersytetu Gdańskiego, stając się szkołą ćwiczeń dla studentów.

1 IX 1999 powołano Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2, funkcjonujący do 31 VIII 2001 (był to okres przejściowy po reformie oświaty, kiedy w szkole uczyli się zarówno uczniowie szkoły podstawowej, jak i gimnazjum). Szkołę zlikwidowano po zakończeniu roku szkolnego 1999/2000, w jej miejsce powołując Gimnazjum nr 2. Od 2020 budynek oddany na siedzibę Gdańskiego Centrum Świadczeń. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 68
Lata Imię i nazwisko
1963–1977 Ryszard Pszczółkowski
1977–1987 Danuta Kotyńska
1987–1990 Danuta Truszkowska
1990–1999 Mirosław Michalski
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania