SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Zabudowa terenu przyszłej Szkoły Podstawowej nr 67 na początku XX wieku, widok od strony ul. Toruńskiej
Zniszczenia powojenne, fot. Kazimierz Lelewicz
Szkoła Podstawowa nr 67, widok w stronę ul. Toruńskiej, 1963
Szkoła Podstawowa nr 67, kościół św. Piotra i Pawła i widok na Ratusz Głównego Miasta, 1981
Szkoła Podstawowa nr 67, widok na boisko od strony ul. Toruńskiej, 1981
Szkoła Podstawowa nr 67 (po lewej fragment budynku kościoła św. Piotra i Pawła), 2018
Tablica patrona Szkoły Podstawowej nr 67

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67, ul. Żabi Kruk 5. Rozpoczęła swą działalność w nowo wybudowanym budynku (wzniesionego według projektu Tadeusza Lepczka i Daniela Olędzkiego) 1 IX 1962. W pierwszym roku nauki (1962/1963) do szkoły uczęszczało 863 uczniów, funkcjonowały 23 oddziały, zatrudniano 22 nauczycieli. 19 VI 1965, w dniu obchodów dwudziestej rocznicy wyzwolenia Gdańska i Wybrzeża, otrzymała imię Tadeusza Ziółkowskiego. W obecności jego żony Ludmiły Ziółkowskiej na froncie budynku przy wejściu głównym wmurowano tablicę upamiętniającą to wydarzenie, na korytarzu odsłonięto tablicę ku czci patrona. Placówka otrzymała też sztandar, opracowany przez Zbigniewa Jujkę wedle koncepcji nauczycielki wychowania plastycznego Ireny Mochring, wykonany przez Spółdzielnię „Rękodzieło” w Gdyni: na awersie o czerwonym tle umieszczono godło Polski oraz pełną nazwę szkoły; na rewersie o białym tle znalazła się koga z imitacją starej gdańskiej pieczęci oraz słowa „Morze, nasze morze, wiernie ciebie będziem strzec”, a także herb Gdańska i kotwice. Fundatorem sztandaru był Zarząd Główny Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Szkoła posiadała także własny hymn, skomponowany przez nauczyciela muzyki Tadeusza Kopczyńskiego do słów Norberta Wawrowskiego (męża pracującej w szkole polonistki).

W 1993 pod posadzkami odkryto substancje fenelopochodne, szkołę zamknięto. W roku szkolnym 1993/1994 uczniowie młodszych klas uczyli się w przyznanych pomieszczeniach w Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej, uczniowie starszych klas w ZSZ przy ul. Śluza, Zespole Szkół Łączności przy ul. Podwale Staromiejskie, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego przy ul. Lastadia.

Na mocy Uchwały Rady Miasta Gdańska z 27 II 2004 od roku szkolnego 2004/2005 zaprzestano naboru uczniów do oddziałów pierwszych. W roku szkolnym 2003/2004 w 18 oddziałach uczyło się 389 uczniów. 1 IX 2006 szkoła została połączona z Gimnazjum nr 8, tworząc Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ZKPiG) nr 2 z siedzibą przy ul. Żabi Kruk 5. 31 VIII 2009 rozwiązano ZKPiG nr 2, tym samym zlikwidowano SP nr 67. Od 1 IX 2009 roku w budynku znajdowało się wyłącznie Gimnazjum nr 8.

W wyniku reformy oświaty 1 IX 2017 roku Gimnazjum nr 8 przekształcono ponownie w SP nr 67. W roku szkolnym 2017/2018 w czterech oddziałach szkoły podstawowej uczyło się 57 uczniów, funkcjonowały m.in. jeden oddział przedszkolny (tzw. zerówka), jeden oddział pierwszy i dwa oddziały siódme. Łącznie z oddziałami gimnazjalnymi w SP nr 67 uczyło się 383 uczniów. Zatrudnionych było 50 nauczycieli, 14 pracowników administracji i obsługi. W roku szkolnym 2022/2023 w 15 oddziałch uczyło sie 332 uczniów, pracowało 48 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi i administracji. W szkole obowiązywały mundurki. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 67
Lata Imię i nazwisko
1962 Czesław Zagajski
1962–1970 Henryk Zalewski
1970–1977 Genowefa Korpaczewska
1977–1983 Czesława Majkowska
1983–1992 Anna Szcześniak
1992–2004 Elżbieta Żukowska
2004–2004 Maria Kuchta
2005–2009 Mirosława Kowal
2017– Mirosława Kowal
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania