SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21, Biskupia Górka

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Uroczystość otwarcia Szkoły Podstawowej nr 21, 1 IX 1964
Szkoła Podstawowa nr 21, 2019
Szkoła Podstawowa nr 21, po termoizolacji, 2021
Szkoła Podstawowa nr 21 po termoizolacji, 2021

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 IM. KAPITANA ŻEGLUGI WIELKIEJ KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA, ul. Na Stoku 43, Biskupia Górka. Rozpoczęła działalność 1 IX 1964 w nowym budynku szkolnym przy ul. Na Stoku 43. Naukę rozpoczęło 576 uczniów, funkcjonowało 14 oddziałów, w tym trzy oddziały pierwsze, dwa – drugie, dwa – trzecie, dwa – czwarte, dwa – piąte, dwa – szóste i jeden siódmy.

W roku szkolnym 1969/1970 zatrudniano 25 nauczycieli oraz 14 pracowników administracji i obsługi. W szkole uczyło się 543 uczniów podzielonych na 16 oddziałów. Zakładami opiekuńczymi placówki były Centromor i Arged. W latach 1980–1982 przeprowadzono generalny remont siedziby, w czasie którego uczniowie uczęszczali do Szkoły Podstawowej nr 47 i Szkoła Podstawowa nr 67.

W SP nr 21 działał Uniwersytet dla Rodziców, ZHP, koło przyjaciół harcerzy, koło oszczędnych, szkolne koło PCK, szkolne koło LOP, szkolne koło SFOS (Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy), szkolne koło TPPR (Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej), chór, zespół muzyczny, zespół taneczny, koło biblioteczne, biologiczne, recytatorskie, plastyczne, modelarskie, krajoznawcze oraz koło miłośników przyrody. W roku szkolnym 1988/1989 zatrudniano 27 nauczycieli. Prowadzono 18 oddziałów, w tym: dwa oddziały przedszkolne, dwa – pierwsze, dwa – drugie, dwa – trzecie, dwa – czwarte, dwa – piąte, dwa – szóste, dwa – siódme i dwa – ósme.

22 V 1992 SP nr 21 nadano imię Kapitana Żeglugi Wielkiej Karola Olgierda Borchardta. W tym dniu miało miejsce otwarcie Szkolnej Izby Patrona (funkcjonowała do 2020). Ponadto przekazano sztandar, ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Na jego awersie znajduje się godło państwowe na tle flagi narodowej. W centrum rewersu o błękitnym płacie usytuowano różę wiatrów z herbem Gdańska, okoloną nazwą szkoły i imieniem patrona. Logo szkoły w kształcie koła, w jego centrum widnieje róża wiatrów z numerem 21, a w lewym górnym rogu granatowy żaglowiec. Od 1992 szkoła posiada swój hymn, autorką słów oraz muzyki jest nauczycielka muzyki Mirosława Samochwalenko–Onuszko. Od 2002 placówka bierze udział w Turnieju Szkół Borchardtowskich.

W roku szkolnym 1993/1994 zatrudniano 28 nauczycieli. Naukę rozpoczęło ponad 300 uczniów. Funkcjonowało 16 oddziałów, w tym: jeden oddział przedszkolny, jeden – pierwszy, dwa – drugie, dwa – trzecie, dwa – czwarte, dwa – piąte, dwa – szóste, dwa – siódme i dwa – ósme. Wydawano gazetki szkolne „Trap” i „Nautilus”. SP nr 21 nadano ogólnopolskie certyfikaty: „Szkoły Uczącej Się”, „Miejsce przyjazne czytaniu”, „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją” oraz „Bezpieczne zachowania”. Brała udział w programie zdrowotnym „Mleko i owoce w szkole”.

W 2010, w zakresie programu „Radosna Szkoła”, przy SP 21 zbudowano plac zabaw. W ramach projektu „Junior Gdańsk 2012” zbudowano nowe boisko szkolne, oddane do użytku 1 VI 2011. W 2014 obchodzono jubileusz 50-lecia placówki. W 2019 w szkole zamontowano multimedialny magiczny dywan. Od kwietnia 2020 do maja 2021 trwały prace termomodernizacyjne siedziby, powstały sale przedmiotowe chemii, fizyki oraz językowa.

W SP nr 21 działają klasy integracyjne, klasy z elementami dwujęzyczności z językiem angielskim na poziomie oddziałów I-III. Ponadto od klas pierwszych są prowadzone zajęcia edukacyjne z elementami języka migowego. Funkcjonuje świetlica profilaktyczna „Bezpieczna Przystań”. Szkoła uczestniczy w miejskiej akcji „Rowerowy maj” i gdańskim „Programie edukacji morskiej”. W placówce jest promowany szczególnie: zdrowy tryb życia, ekologia oraz działalność środowiskowa i wolontariat (współpraca z Fundacją Życie i Pasja, Stowarzyszeniem Waga oraz Regionalnym Centrum Wolontariatu; działa Szkolne Koło Caritas). W roku szkolnym 2020/2021 w SP nr 21 funkcjonują zajęcia pozalekcyjne takie jak np.: Klub Rodzica, Klub Dyslektyka, Szkolny Klub Przyjaciół Morza, robotyka i programowanie, biblioterapia, koło miłośników języka angielskiego, koło przyrodnicze, zajęcia czytelnicze, gra na gitarze, judo, smocze łodzie.

W roku szkolnym 2020/2021 do szkoły uczęszczało 125 uczniów (wraz z oddziałem przedszkolnym). Funkcjonowało 9 oddziałów, w tym: jeden oddział - przedszkolny, jeden - pierwszy, jeden - drugi, jeden - trzeci, jeden - czwarty, jeden - piąty, jeden - szósty, jeden – siódmy i jeden - ósmy. Było zatrudnionych 32 czynnych nauczycieli oraz 10 pracowników administracji i obsługi. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 21
Lata Imię i nazwisko
1964 – 1969 Edward Kosztaluk
1969 – 1985 Edward Galica
1985 – 1989 Anna Ostrowska
1989 – 1992 Ewa Walczak
1992 – 1993 Anna Kalkowska (p.o.)
1993 – 2002 Ewa Walczak
2002 – 2022 Lidia Lisińska
2022 – Wojciech Piestrzyński
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania