SZEWCZYK BOGUSŁAW, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Bogusław Szewczyk

BOGUSŁAW SZEWCZYK (ur. 9 X 1949 Gdańsk), wirusolog, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Absolwent Delhi Public School przy Cambridge University. W 1974 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej (PG). W latach 1974–1975 asystent Zakładzie Technik Analitycznych PG. Od 1976 starszy asystent w Zakładzie Biochemii Wydziału Biologii Nauk o Ziemi (WBiNoZ) UG. Na podstawie rozprawy Badania immunochemiczne i strukturalne wielocukrów Salmonella typhi reagujących krzyżowo z antygenem Vi od 1984 doktor (przewód w Instytucie Chemii UG) i adiunkt w tym Zakładzie. Od 1993 zatrudniony w Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii (MBW) UG i Akademii Medycznej w Gdańsku (następnie Gdański Uniwersytet Medyczny – GUMed), od 1996 doktor habilitowany na podstawie dorobku i rozprawy Transfer białek na błony z fluorku poliwinylidenu i nitrocelulozy (przewód na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii UG). Od 1998 profesor UG (uczelniany), od 2001 profesor nadzwyczajny (tytularny), od 2004 profesor zwyczajny. Od 1996 do 2010 kierownik Katedry Wirusologii Molekularnej MWB UG i GUMed, od 2010 kierownik Zakładu Szczepionek Rekombinowanych MWB UG i GUMed.

W 1979 przebywał na stypendium EMBO w Arrhenius Laboratory, University of Stockholm, Szwecja, w latach 1984–1985 w Department of Microbiology, University of California San Francisco, San Francisco, USA. W latach 1986–1987 Assistant Professor w Department of Cellular, Viral and Molecular Biology, University of Utah, Salt Lake City, USA. W 1993 przebywał na stypendium Royal Society w University of London w Wielkiej Brytanii. Prowadził wykłady na University of Perugia we Włoszech (2006) oraz w International Center for Genetic Engineering w Cape Town w Republice Południowej Afryki (2018).

Przedmiotem jego badań jest zastosowanie wybranych systemów ekspresyjnych do produkcji białek rekombinowanych wykorzystywanych jako szczepionki i składniki testów diagnostycznych. Specjalista w zakresie produkcji białek przy użyciu wirusa owadziego-bakulowirusa. Prowadzi badania nad wykorzystaniem bakulowirusów jako specyficznych biopestycydów. Jego zainteresowania obejmują hamowanie rozwoju wirusów ludzkich i zwierzęcych przy użyciu chemicznie syntetyzowanych inhibitorów. Współautor 18 patentów i publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych takich jak „Biotechnology Advances”, „Virology”, „Journal of Clinical Microbiology”, „Antiviral Research”, „PLoS ONE”, „BMC Genomics”, „Viruses”, „Vaccine”, „Trends in Biotechnolog”.

Członek specjalnej komisji do spraw przenoszenia grypy ptasiej powołanej przez European Food Safety Authority (2006–2008), członek European Society for Veterinary Virology (od 1992), International Society for Infectious Diseases (od 2010), ekspert WHO do spraw wprowadzenia szczepionki przeciwko Salmonella typhi (1993), ekspert Piątego Programu Ramowego Unii Europejskiej Akcja Kluczowa “Kontrola Chorób Zakaźnych” (2000–2003). Członek zespołu redakcyjnego Postępów Mikrobiologii, Komitetu Biotechnologii PAN (2007–2010) i Rad Naukowych Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków (od 2017 do 2019) oraz firmy biotechnologicznej BLIRT (od 2014 do 2018). Członek Komisji Senackich UG do spraw Nauki (1999–2005), Rozwoju Kadr Naukowych (2005–2006) oraz Oceny Badań Własnych (1999–2010).

Odznaczony Srebrnym Krzyż Zasługi (2003), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2009) i Medalem 50-lecia UG (2021). Otrzymał Nagrodę Zespołową Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk (1982).

Od 1979 żonaty z Krystyną Bieńkowską-Szewczyk, profesorem w MWB UG i GUMed, ojciec Macieja, od 2018 doktora (przewód na Uniwersytecie Warszawskim), od 2019 pracownika Wydziału Biologii UG, zajmującego się genetyką populacyjną i ochroną wilków.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania