SAWICZEWSKA ZOFIA, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Zofia Sawiczewska, 1990
Zofia Sawiczewska

ZOFIA SAWICZEWSKA (ur. 28 VIII 1938 Kozienice), ekonomistka, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Córka Władysława Kowalika i Janiny z domu Wrzosek, absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nauczycieli od lat 50. XX w. mieszkających w okolicach Gdańska, pracujących między innymi w Technikum Wodno-Melioracyjnym w Gdańsku–Oruni i właścicieli gospodarstwa rolnego pod Gdańskiem. Starsza siostra Piotra Kowalika, profesora Politechniki Gdańskiej, Elżbiety, Michała i Doroty.

W 1961 absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej (WSE) w Sopocie, podczas studiów odbywała staże w Morskiej Agencji w Gdyni i w Polskich Liniach Oceanicznych, zajmując się między innymi bezpośrednią obsługą na nabrzeżu pasażerów m/s „Batory”. Od 1963 asystent w WSE na Wydziale Morskim. Od 1967 doktor na podstawie dysertacji Podstawowe zagadnienia koncentracji przedsiębiorstw morskiej żeglugi regularnej. W latach 1969–1970 odbyła staż w London School of Economics (LSE).

Od 1970 pracowała w utworzonym wówczas Instytucie Ekonomiki Transportu Morskiego (IETM) UG, była pierwszą jego wykładowczynią prowadząca zajęcia w języku angielskim. W październiku 1973 została matką chrzestną należącego do PLO promu kolejowo-samochodowo-pasażerskiego „Mikołaj Kopernik”, wodowanego w stoczni Trosvik (Norwegia). W latach 1974‒1976 była przewodniczącą uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1975 odbyła wizytę studyjną w Cardiff, od tego roku doktor habilitowana na podstawie dorobku i rozprawy Koncentracja i centralizacja w kapitalistycznej żegludze morskiej (Gdańsk 1973). W 1980 przebywała na stażu w Massachusetts Institute of Technology, Boston.

W latach 1980–1983 dyrektor Instytutu Ekonomiki Transportu Morskiego (IETM) na Wydziale Morskim WSE. W 1984–1985 prorektor UG, złożyła rezygnację na znak solidarności z odwołanym przez władze rektorem Karolem Taylorem. Od 1983 do 1988 docent, od 1988 profesor nadzwyczajny (tytularny), od 1996 profesor zwyczajny. Od 1987 do 1990 dziekan Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (pierwsza kobieta na Wydziale na stanowisku dziekana). W 1991 uzyskała Stypendium Kościuszkowskie i jako profesor wizytujący przebywała w California State University, Northridge.

W latach 1993–2005 kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Transportu Morskiego w Instytucie Ekonomiki Transportu Morskiego (do 30 IX 1993, od 1 X 1993 po zmianie struktury Wydziału - Zakładu Gospodarki Globalnej w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego UG). W latach 2005–2008 członkini Senackiej Komisji do spraw Projektu „Uniwersytet bez barier” i Konwentu Godności Honorowych UG.

Jednocześnie pracowała w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, po jej przekształceniu w Akademii Vistula i w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych, Instytut Finansów) oraz w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Po przejściu na emeryturę od 1 X 2008 do 31 VII 2010 pracowała na pół etatu na UG, a także w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku (Wydział Turystyki, Handlu i Usług, Katedra Turystyki) i do 2018 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Badaczka zagadnień gospodarki morskiej, transportu i handlu morskiego, stawek frachtowych i międzynarodowej ekonomii, międzynarodowych organizacji integracyjnych. Autorka między innymi monografii Podstawowe zagadnienia koncentracji przedsiębiorstw morskiej żeglugi regularnej (Sopot 1966); Koncentracja i centralizacja w kapitalistycznej żegludze morskiej (Gdańsk 1973); Konferencje żeglugowe: studium ekonomiczne przemian w światowym systemie konferencji żeglugowych (Gdańsk 1986), we współautorstwie z Januszem Żurkiem skryptu Ekonomika transportu morskiego (Gdańsk 1974). Od 1994 członkini Maritime Group London, Institute British Geographers. Od 1995 do 1998 była dyrektorem Polsko-Amerykańskiego Programu Ogólnego Zarządzania Biznesem (CEMP), powstałego w wyniku współpracy UG z Central Connecticut State University (CCSU).

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1979), Złotym Krzyżem Zasługi (1980), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), odznaką „Za zasługi dla Gdańska” (1990). Od 1966 żona Andrzeja Sawiczewskiego (12 I 1941 – 1 VII 2019), matka Magdaleny, po mężu Lorkowskiej. MMA

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania