SAMORZĄDNOŚĆ, tygodnik

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Tygodnik „Samorządność”, nr 1 z 30 XI 1981

„SAMORZĄDNOŚĆ”, tygodnik społeczno-polityczny, ukazywał się w 1981. Początkowo rubryka w „Dzienniku Bałtyckim”, ukazująca się od 24 IX 1980, redagowana przez Lecha Bądkowskiego, od numeru 11 ze statusem samodzielnego dodatku, o objętości trzech szpalt, ukazującego się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek).

17 VIII 1981 Lech Bądkowski otrzymał pełnomocnictwo Lecha Wałęsy do utworzenia samodzielnego tygodnika, wydawanego przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 11 IX 1981 otrzymał pozwolenie Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk na wydawanie tygodnika o objętości 16 stron, nakładzie 250 000 egzemplarzy, z zasięgiem rozpowszechniania w województwach: gdańskim, elbląskim, słupskim, olsztyńskim, toruńskim i bydgoskim. Pierwszy numer tygodnika ukazał się 30 XI 1981, choć z numeracją: 1 (177) i z oznaczeniem: rok II, co stanowiło podkreślenie faktu kontynuacji wcześniejszej rubryki „Dziennika Bałtyckiego”. Ukazały się trzy numery tygodnika, ostatni z datą 14 XII 1981 nie był już kolportowany ze względu na wprowadzenie stanu wojennego, w związku z którym wkrótce został zawieszony.

W kolegium redagującymi tygodnik byli: Lech Bądkowski (redaktor naczelny), Janusz Daszczyński (zastępca redaktora naczelnego), Ewa Górska (kierownik działu związkowego), Janusz Kasprowicz (sekretarz redakcji) i Izabella Trojanowska (zastępca redaktora naczelnego), w zespole Waldemar J. Dąbrowski, Henryka Dobosz, Wojciech Duda, Grzegorz Fortuna, Monika Malessa, Maria Mrozińska, Zbigniew Pakuła, Wacław Rymko (fotoreporter), Jerzy Templin (redaktor techniczny), Konrad Turzyński, Donald Tusk, Janusz Wesołowski, Mariusz Wilk. Redakcja mieściła się przy ul. Piwnej 37.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania