SAGAN IWONA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Iwona Sagan

IWONA SAGAN (ur. 22 II 1958 Biskupiec), geograf, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1973 ukończyła szkołę podstawową w rodzinnej miejscowości, tam też w 1977 absolwentka klasy o profilu matematyczno-fizycznym Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. W 1981 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi (BiNoZ) UG na kierunku geografia. W latach 1981–1991 asystentka w Katedrze Geografii Ekonomicznej (KGE WBiNoZ). Od 1991 doktor na podstawie rozprawy Przemiany przestrzeni społecznej pod wpływem procesów uprzemysłowienia w powojennej Polsce (przewód na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych (WGiSR) Uniwersytetu Warszawskiego (UW)), adiunkt w KGE WBiNoZ. Odbyła między innymi staże w University of London (1991) i w The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar (Holandia, 1998). Od 2001 doktor habilitowana (przewód na WGiSR UW). Od 2002 kierownik Katedry (od 2019 Zakładu) Geografii Społeczno-Ekonomicznej i kierownik Centrum Doskonałości Research and Education Centre for Urban Socio-Economic Development UG. W latach 2003–2004 była koordynatorką kierunku Geografia na WBGiO UG; brała udział w organizacji I Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

Od 2006 profesor UG, od 2008 do 2012 prodziekan do spraw nauki i współpracy międzynarodowej Wydziału Oceanografii i Geografii (OiG) UG. Od 2019 profesor tytularny i przewodnicząca Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna w UG. W latach 2002–2012 członkini Senatu UG; w 2002–2005 przewodnicząca Senackiej Komisji Rozwoju Kadr Naukowych, w 2008–2012 w Senackiej Komisji Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą. W latach 2008–2010 członkini Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w UG, w 2011–2012 członkini Zespołu Wdrożeniowego Komisji do spraw Polityki Ryzyka w UG.

Zajmuje się problematyką miejską i metropolitalną, polityką lokalną i regionalną. Autorka między innymi monografii Miasto. Scena konfliktów i współpracy. Rozwój miast w świetle koncepcji reżimu miejskiego (Gdańsk 2000); Miasto. Nowa kwestia i nowa polityka (Warszawa 2017). Współautorka (ze Zbigniewem Canowieckim) monografii Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny (Warszawa 2011), współredaktorka Society, economy, environment – towards the sustainable city (Gdańsk-Poznań 2005), Regionalism Contested. Institution, Society and Governance (Aldershot 2005). Przebywała na stażach: Department of Geography, Queen Mary and Westfield College, University of London (1986, 1991), Geography Department, Southampton University, Southampton (1998), Department of Geography, Queen Mary University of London (2002).

Członkini między innymi Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 1981), Komisji Teorii i Metodologii Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (1984–1986), Komisji Obszarów Miejskich Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (1991–1993), International Geographical Union/International Union of the History and Philosophy of Science. Commission on the History of Geographical Thought (1992–1996), Zespołu Problemowego „Transformacja gospodarki w układzie przestrzennym: zmiany, struktury, konsekwencje, polityka” Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (1994–2000), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 1996), Association of American Geographers (od 2008), Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN (od 2015), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (od 2016), International Geographical Union, Commission Geography of Governance (od 2019).

Od 2008 członkini Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, w latach 2011–2013 przewodnicząca Zespołu Ekspertów przy Radzie Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej powołanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego, w 2011–2014 członkini Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdańsku, od 2014 Pomorskiego Forum Terytorialnego (organu opiniodawczo-konsultacyjnego Zarządu Województwa Pomorskiego), w 2015–2018 ekspertka w Radzie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska (organ doradczy Prezydenta Miasta Gdańska), od 2020 członkini Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gdyni, w 2019–2022 ekspert w zespole programowym ds. przygotowań XI edycji Urban World Forum 11 organizowanym przez United Nation Habitat.

Odznaczona między innymi Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2017), Medalem im. Jerzego Kondrackiego przyznany przez Radę Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (2020), otrzymała Nagrodę Smart Metropolia przyznaną przez Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Sopot-Gdynia w kategorii „Partner w działaniu” (2019).

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania