PAWŁOWICZ WIESŁAWA KATARZYNA, pedagog, radna

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

WIESŁAWA KATARZYNA PAWŁOWICZ z domu Haupe (ur. 12 I 1943 Jasło), pedagog, radna Gdańska. Córka Wacława, żołnierza Armii Krajowej w małopolskim ugrupowaniu Jemioły, więźnia obozów koncentracyjnych w Auschwitz, Auschwitz II-Birkenau oraz Buchenwaldzie, mieszkańca Ochli koło Zielonej Góry, pracownika Polskich Zakładów Zbożowych w Zielonej Górze, oraz Marii Anny z domu Wawryki, żołnierza AK w okręgu Jasło-Krosno, więźniarki obozów koncentracyjnych Auschwitz i Auschwitz II-Birkenau, nauczycielki w Ochli. Siostra Wojciecha (ur. 1946), Andrzeja (ur. 1950) oraz Ryszarda (ur. 1952).

Absolwentka z 1963 Liceum Pedagogicznego w Sulechowie koło Zielonej Góry. W 1990 ukończyła w ramach kursu doskonalenia zawodowego studium przedmiotowo-metodyczne nauczania początkowego, w 1997 pedagogikę resocjalizacyjną na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, w 1999 pedagogikę na Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym tej uczelni. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie arteterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym z 2013. Ukończyła też między innymi kurs przygotowawczy do pracy edukatora (2005–2006), kursy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (2006–2007) i edukacji kulturowej poprzez teatr (2008) oraz kurs koordynatora edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych (2006).

Od 1962 do lipca 1964 pracowała w Przedszkolu PKP w Zielonej Górze, następnie do maja 1965 w Przedszkolu nr 26 w Krakowie. W latach 1964–1988 była ekonomistką oraz starszym referentem ekonomii w zakładzie Geofizyka Toruń. W okresie 1988–1992 pracowała jako nauczycielka w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 65 w Gdańsku, a w 1993 także jako nauczycielka nauczania początkowego w tej samej szkole. Od 1993 do 2008 była nauczycielką w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 8 w Gdańsku. W 2007 otrzymała stopnień nauczyciela dyplomowanego. Od 2008 związana ze Szkołą Podstawową nr 12 w Gdańsku, w której prowadziła dziecięcy zespół teatru lalek.

Do 1989 członkini Związku Nauczycielstwa Polskiego, do 2005 Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej i stowarzyszenia Demokratyczna Unia Kobiet. W latach 2001–2005 pełniła społecznie obowiązki dyrektora biura poselskiego Jolanty Banach. Z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej została wybrana do Rady Miasta Gdańska na kadencję 1994–1998. Pracowała w Komisji Zdrowia i Polityki Socjalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska. W 1997 otrzymała „Dyplom Radnego Tysiąclecia” i Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska.

Do 2004 była członkinią Polskiego Towarzystwa Animatorów Pedagogiki im. Celestyna Freineta. W 2006 na zaproszenie Polskiego Czerwonego Krzyża prowadziła warsztaty „Kurs superniania” z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Autorka artykułów publikowanych w czasopiśmie „Liderzy”.

W 1964 w Zielonej Górze zawarła związek małżeński z Antonim Markiewiczem. Matka Artura Mark-Pawłowicza (ur. 2 V 1968 Toruń), lekarza, chirurga dziecięcego. W 1976 w Gdańsku wyszła za Eugeniusza Henryka Pawłowicza, geologa i geofizyka. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania