PASTWA-WOJCIECHOWSKA BEATA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Beata Pastwa-Wojciechowska

BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA (ur. 23 II 1965 Gdańsk), psycholog, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Córka Aleksandra (ur. 21 VII 1928 Grodziec) i Haliny z domu Ciepluch (ur. 14 X 1937). W latach 1972–1980 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 39 im. Wojska Polskiego w Gdańsku, w 1980–1984 uczyła się w gdańskim III Liceum Ogólnokształcącym. W latach 1984–1989 studiowała psychologię na Wydziale Humanistycznym UG.

Po studiach zatrudniona w Zakładzie Psychofizjologii i Psychologii Eksperymentalnej w Instytucie Psychologii UG, od 1993 pracowała w Zakładzie Psychologii Klinicznej, w latach 2003–2006 w Zakładzie Psychologii Sądowej i Penitencjarnej. Od 1995 doktor nauk humanistycznych na podstawie dysertacji Osobowościowe i temperamentalne uwarunkowania wybranych typów przestępstw (kradzieże, rozboje, zabójstwa) (przewód: Wydział Nauk Społecznych UG). W 1996 uzyskała w Londynie certyfikaty Specialized Training Services pod auspicjami Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego z zakresu opiniowania w sprawach przestępstw seksualnych, psychopatycznych sprawców przestępstw oraz szacowania ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy. W latach 1999–2001 pełnomocnik dyrekcji Instytutu Psychologii do spraw Studiów Wieczorowych. W 2000 uzyskała specjalizację z zakresu psychologii klinicznej pierwszego stopnia.

Od 2005, na podstawie dorobku i rozprawy Naruszanie norm prawnych w psychologii. Analiza kryminologiczno-psychologiczna, doktor habilitowana w zakresie psychologii, psychologii sądowej. W 2005 ukończyła Podyplomowe Studia z Zakresu Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu). W 2005–2008 zastępca dyrektora do spraw nauki Instytutu Psychologii UG. Od 2006 profesor UG, od 2015 profesor nadzwyczajny (tytularny) i profesor zwyczajny. Od 2006 kierownik Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. W 2006 była inicjatorką powołania Komisji Etyki w Instytucie Psychologii UG i pierwszą jej przewodniczącą (2006–2008). W 2006 powołała koło naukowe psychologii sądowo-penitencjarnej Penitentia i była jego pierwszym opiekunem. W 2013 współtwórczyni interdyscyplinarnych studiów „Kryminologia” na Wydziale Prawa i Administracji UG, w 2016 twórczyni specjalności „Psychoseksuologia” na kierunku Psychologii.

W latach 2008–2012 i 2012–2016 dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz senator UG, zasiadała w Senackiej Komisji Budżetu i Finansów. W kadencjach 2016–2020 i 2021–2024 członkini Komisji do spraw Etyki Badań Naukowych UG. W 2022 otrzymała tytuł specjalisty w zakresie psychoseksuologii.

W latach 1995–2010 biegły psycholog z zakresu psychologii i seksuologii z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku. Od 1995 do 2001 przewodnicząca Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w 1997–1999 członkini sądu koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym PTP. Od 2008 członkini Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. W 2014 współpracowała z Najwyższą Izbą Kontroli jako ekspert w zakresie readaptacji społecznej ludzi skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności. Od 2016 bierze udział w realizacji Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszeniem Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”, od 2019 z miastem Wrocław w sprawach prewencji i interwencji wobec przemocy. Od 2019 uczestniczy w pracach wielospecjalistycznego zespołu Dysforii Płciowej (DP)/Zaburzeń Identyfikacji Płci (ZIP) u osób dorosłych i młodocianych. W latach 2019–2021 współpracowała z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prezentowała zagadnienia dotyczące diagnozy psychologicznej osób stwarzających zagrożenie dla społeczeństwa na etapie wnioskowania i rozstrzygania przez sąd oraz pobytu w Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym oraz aktualnej polityki penitencjarnej. W 2016–2020 ekspert, w kadencji 2020-2023 członkini Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Od 2013 redaktor naukowy czasopisma "Current Issues in Personality Psychology" (CIPP), członkini komitetów naukowych między innymi "Health Psychology Raport" (HPR), "Resocjalizacja Polska", "Przegląd Więziennictwa Polskiego", "Acta", "Archiwum kryminologii", "Frontiers in Psychology: Criminal and Legal Psychology".

Odznaczona Brązowym (2006) i Złotym (2021) Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski (2017), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008), Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę (2010), Medalem Jubileuszowym „Victoria” za specjalne zasługi na rzecz wspierania społeczności absolwenckiej i nauki polskiej (2012), Medalem „Gwiazdy Orientu” za zasługi za krzewienie kultury i dziedzictwa Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej (2015), Medalem 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego (2021), odznaką „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Naukowego” (1997), złotą odznaka „Za zasługi w Służbie Penitencjarnej” (2015). BM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania