PAPIEŻ JAN PAWEŁ II W GDAŃSKU

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Arcybiskup Karol Wojtyła (późniejszy papież Jan Paweł II) w Gdańsku podczas uroczystości milenijnych, 29 V 1966
Tablica upamiętniająca pobyt Jana Pawła II na Westerplatte w 1987, między innymi z cytatem: Każdy … znajdzie też w życiu jakieś swoje Westerplatte.
Jan Paweł II na ulicach Gdańska, 1987: u wylotu ul. Świętego Ducha na Targ Drzewny, w drodze pod pomnik Poległych Stoczniowców
Tablica upamiętniająca modlitwę Jana Pawła II pod pomnikiem Poległych Stoczniowców
Upamiętnienie wizyty Jana Pawła II pod pomnikiem Poległych Stoczniowców
Budynek na Zaspie udekorowany z okazji pielgrzymki Jana Pawła II, 1987
Msza na Zaspie, 12 VI 1987
Msza na Zaspie, 12 VI 1987
Pomnik w miejscu, w którym Jan Paweł II odprawił mszę na Zaspie 12 VI 1987
Krzyż z ołtarza, przy którym Jan Paweł II odprawił mszę na Zaspie 12 VI 1987, ustawiony w 1992 przy kościele Opatrzności Bożej
Tabliczka na krzyżu przy kościele Opatrzności Bożej
Tablica pamiątkowa na budynku kurii biskupiej w Oliwie


PAPIEŻ JAN PAWEŁ II W GDAŃSKU. Po raz pierwszy papież Jan Paweł II przebywał w Gdańsku 11–12 VI 1987, podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Polski. Zabiegi o włączenie Gdańska do programu wizyty papieża w Polsce czynił biskup Tadeusz Gocłowski już od września 1986. Strona rządowa od początku stawiała warunki: wizyta papieża na Westerplatte, zminimalizowanie roli ks. Henryka Jankowskiego jako współorganizatora, spotkanie z Lechem Wałęsą tylko jako dyskretne i prywatne. W styczniu 1987 władze rozważały jednak ewentualność pominięcia Gdańska na rzecz innego z miast Wybrzeża, ostatecznie o papieskiej wizycie w Trójmieście zadecydował gen. Wojciech Jaruzelski.

W lutym 1987 do przygotowań wizyty powołano zespół wojewódzki. W jego skład ze strony rządowej weszli: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) Stanisław Bejger, sekretarz KW PZPR do spraw organizacyjnych Mieczysław Chabowski, wojewoda gdański gen. Mieczysław Cygan, szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gdańsku gen. Jerzy Andrzejewski, dyrektor Wydziału do spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego Edward Pobłocki, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej Włodzimierz Zwierzykowski. Ze strony kościelnej w skład zespołu wchodzili: biskup Tadeusz Gocłowski, sufragan gdański biskup Zygmunt Pawłowicz, sufragan chełmiński biskup Andrzej Śliwiński, kanclerz Kurii Biskupiej w Gdańsku ks. Wiesław Lauer, wikariusz generalny gdański ks. Franciszek Polzin i proboszcz kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (NMP) ks. Stanisław Bogdanowicz.

Dyskusję wywołał zwłaszcza projekt ołtarza w kształcie kogi, przygotowywanego do mszy w Gdańsku- Zaspie, autorstwa Mariana Kołodzieja i Lecha Zaleskiego: w jego trzech krzyżach władze partyjne doszukały się nawiązania do zdelegalizowanego wówczas Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, za niewłaściwie uważano także łączenie flag państwowych i gdańskich symboli. Do zmian w projekcie nie dopuścił biskup Tadeusz Gocłowski (fragmenty ołtarza przechowywane są w kościele Bożego Ciała w Gdańsku-Pieckach).

Wieczorem 11 VI 1987, po zakończeniu wizyty w Gdyni, trałowcem OPR „Mewa” przypłynął do mola w Sopocie, skąd papamobilem przybył na nocleg do rezydencji w kurii biskupiej w Oliwie. 12 czerwca rano rozpoczął program pobytu od odwiedzenia kościoła (archikatedry) Trójcy Świętej. Następnie odpłynął ORP „Mewą” z sopockiego mola na Westerplatte, gdzie salutem 21 wystrzałów powitał go okręt szkolny ORP „Wodnik”. Tam od godziny 9.10, w obecności 35 żyjących obrońców placówki z 1939, spotkał się z kilkunastotysięczną grupą młodzieży. Przy powitaniu prezydent Gdańska Kazimierz Rynkowski wręczył papieżowi pierwszy z 1200 egzemplarzy faksymilowej edycji dzieła Jana Heweliusza Firmamentium Sobiescianum, przygotowanej przez gdański oddział Ossolineum.

O godzinie 10.30 odpłynął z Westerplatte ORP „Mewą” do przystani Żeglugi Gdańskiej przy Zielonej Bramie, skąd o godzinie 11.00 papamobilem przez Długi Targ i następnie pieszo udał się na spotkanie z ciężko chorymi w kościele NMP, na które przybyło blisko tysiąc osób z całego kraju, a także liczne grono pracowników służby zdrowia. Po opuszczeniu bazyliki o godzinie 12.30 przejechał pod pomnik Poległych Stoczniowców 1970, gdzie modlił się samotnie w milczeniu, odgrodzony od wiernych kordonami milicji i stojących do niego tyłem wyselekcjonowanych cywilów.

Po powrocie do Oliwy, obiedzie i krótkim odpoczynku o 14.45 przejechał na Zaspę. Tam przewodniczył mszy św. pontyfikalnej. Uczestniczyło w niej oraz wysłuchało homilii poświęconej pracy około 600 000 zgromadzonych. Był to główny i zarazem ostatni punkt wizyty w Gdańsku, a także najważniejsze w wymiarze społecznym wydarzenie całej pielgrzymki. Mszę odprawiono przy ołtarzu w kształcie statku (kogi) Mariana Kołodzieja i Lecha Zaleskiego (w tym miejscu powstał później Park im. Jana Pawła II).

O 18.05 papież helikopterem odleciał na lotnisko w Rębiechowie, skąd samolotem udał się do Częstochowy. Po mszy około 8000 jej uczestników sformowało pochód w kierunku centrum, pod pomnik Poległych Stoczniowców. Stopniały w wyniku akcji MO do około 3000 uczestników został on we Wrzeszczu gwałtownie rozpędzony przez Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO), którego siły skoncentrowano w całym Trójmieście. Aresztowano kilkadziesiąt osób. Znaczenie obecności Jana Pawła II w Gdańsku porównać można z jego pierwszą pielgrzymką do Polski w 1979. Obie wpłynęły na przebudzenie Polaków do przemian zasługujących na miano przełomowych. ALB

Po raz drugi papież Jan Paweł II gościł na Pomorzu w czerwcu 1999, kiedy odwiedził Sopot i Pelplin. Powitany 5 czerwca na lotnisku w Rębiechowie przez najwyższe władze państwowe i członków episkopatu Polski, przejechał papamobilem wśród szpalerów gdańszczan ul. Słowackiego, al. Grunwaldzką, ul. Rybińskiego do kurii biskupiej w Oliwie. Skąd udał się na uroczystości na sopockim hipodromie, w drodze powrotnej odwiedził Międzynarodowe Centrum Ekumeniczne Sióstr Brygidek przy ul. Polanki ( dwory oliwskie, Dwór II). Wieczorem w swej rezydencji spotkał się z Lechem Wałęsą i jego rodziną. Drugiego dnia, po modlitwie w katedrze oliwskiej i spotkaniu z siostrami zakonnymi, udał się limuzyną do Sopotu, skąd odleciał z hipodromu helikopterem do Pelplina. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania