MODEL JERZY, dziennikarz, redaktor

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Jerzy Model
Jerzy Model, 2021

JERZY MODEL (ur. 17 III 1935 Lwów), dziennikarz, redaktor. Studiował w latach 1952–1953 na Wydziale Filozoficzno-Społecznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kontynuował do 1956 na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1956–1957 aplikant w „Głosie Wybrzeża”; 1957–1966 reporter „Wieczoru Wybrzeża”; 1966–1976 publicysta, kierownik działu, zastępca redaktora naczelnego „Głosu Wybrzeża”. W 1968 opracował koncepcję wydania magazynowego „Głosu Wybrzeża”, osiągnął rekordowy nakład 304 tysięcy egzemplarzy tej gazety. Od 16 III 1976 do 1981 redaktor naczelny tygodnika społecznego „Czas”; od października 1982 komentator, 1989–1990 redaktor naczelny tygodnika społeczno-gospodarczego „Wybrzeże”.

Po rozwiązaniu wydawnictwa RSW Prasa-Książka-Ruch w latach 1990–1992 zastępca redaktora naczelnego dwutygodnika „Wybrzeże – Czas”, 1993–1994 zastępca redaktora naczelnego „Kuriera Gdyńskiego”, 1994–1995 redaktor naczelny miesięcznika „Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska”, 1996–2000 redaktor naczelny miesięcznika „Morze”, 2001–2003 redaktor wydania miesięcznika „The Coastal Times”.

Współautor, ze Stanisławem Dziadoniem, opublikowanej w „Głosie Wybrzeża” 28 XII 1970 relacji dokumentalnej Obraz wydarzeń, opisującej przebieg strajku w stoczniach Gdańska i Gdyni oraz krwawego stłumienia buntu robotników Wybrzeża. W szkicu Trzy grudnie i sierpień albo opowieści z szuflady, zamieszczonym w tomie wspomnień absolwentów Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (Grzeszni i niezlustrowani), przedstawił najważniejsze epizody pracy w „Głosie Wybrzeża” i „Czasie”. Redaktor „Notesu. Rocznika dziennikarzy Pomorza 2008” i „Słownika dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945-2015” (Gdańsk 2008). W jego dorobku znajdują się również reportaże i artykuły o tematyce społecznej, publikowane na łamach „Głosu Wybrzeża”, cykl korespondencji będących plonem dwóch zimowych podróży do Jakucji, cykl reportaży z podróży do krajów Azji Południowo-Wschodniej i Japonii ogłaszanych w tygodniku „Wybrzeże”.

Laureat nagrody wojewody gdańskiego za osiągnięcia w redagowaniu tygodnika „Czas” (1981) i nagrody Klubu Publicystów Wojskowych za reportaże z Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej w Doraźnych Siłach ONZ nadzorujących rozejm na Synaju (1975). Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich od 1962, działacz zarządu Klubu Redakcyjnego. Od 1982 w Stowarzyszeniu Dziennikarzy PRL (po 1989 przekształconym w Stowarzyszenie Dziennikarzy RP); od 1996 nieprzerwanie przewodniczący Oddziału Morskiego, członek Zarządu Głównego SDRP. W 1987 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany m.in. srebrną odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” i odznaką „Za zasługi dla Gdańska” (1974). Laureat Nagrody Artystycznej Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (2008).

Ojciec Piotra (ur. 1957), absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego i Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektora handlowego w branży stoczniowej.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania