KRAWCZYK HENRYK, rektor Politechniki Gdańskiej

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Henryk Krawczyk

HENRYK KRAWCZYK (ur. 20 V 1946 Dybowo, Mazury), informatyk, rektor Politechniki Gdańskiej (PG). Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, w 1969 Wydziału Elektroniki PG; inżynier elektronik. Pracował w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji, ukończył Studium Doktoranckie PG z Systemów Przetwarzania i Przesyłania Informacji. Od 1976 doktor, w latach 1977-1988 adiunkt, od 1987 – doktor habilitowany, od 1989 do 1991 docent, w 1989-1990 wicedyrektor Instytutu Informatyki. Od 1991 profesor nadzwyczajny PG (uczelniany), od 1999 profesor nadzwyczajny (tytularny). W latach 1990–1996, 2002–2006 (przez cztery kadencje) dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. W 1997 kierownik Katedry Architektury Systemów Komputerowych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. W latach 2008–2016 (przez dwie kadencje) rektor PG, w kadencji 2012–2016 wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Specjalista z zakresu inżynierii oprogramowania, systemów równoległych i rozproszonych, autor systemu komputerowego wspomagającego badania endoskopowe w gdańskiej Akademii Medycznej i systemu wywoływania w niebezpieczeństwie dla brzegowych stacji morskich. W okresie 2002–2005 przewodniczący Rady Naukowej Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (TASK), od 2011 przewodniczący jej Rady Użytkowników, od 2016 dyrektor tegto Centrum.

Odbył staże naukowe oraz pobyty naukowe m.in. w USA, Anglii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Turcji. Przyczynił się do wprowadzania w Polsce Programów Unii Europejskiej (ESPRIT, COPERNICUS, TEMPUS), na PG do uruchomienia m.in. Centrum Dydaktyczno-Badawczego Technologii Informatycznych (2011), Centrum Zaawansowanych Technologii „Pomorze” (2013), Centrum Nanotechnologii (2015), Laboratorium LINTE^2 (czyt. LINTE kwadrat”, 2015). Zrealizował programy i projekty badawcze oraz wdrożenia, m.in. platformy KASKADA dla przetwarzania strumieni multimedialnych (2013) oraz Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji Informatycznych (CD NIWA, 2016). Współtwórca Centrum Doskonałości INFORMOR, zorientowanego na wykorzystanie teleinformatyki w gospodarce morskiej. Pomysłodawca projektu i dyrektor otwartego 25 IV 2023 Centrum Kompetencji STOS Politechniki Gdańskiej, jednego z najbardziej innowacyjnych centrów informatycznych w Europie.

Autor i współautor wielu publikacji, m.in. An Approximation Algorithm for Diagnostic Test Scheduling in Multicomputer Systems (1985), A Comparison-Based Approach to Multicomputer System Diagnosis in Hybrid Fault Situations (1991), Analysis and Testing of Distributed Software Applications (1998), Suitability of the Time Controlled Environment for Race Detection in Distributed Applications (2000), Behavior analysis and dynamic crowd management in video surveillance system (2011), Multi-level Virtualization and Its Impact on System Performance in Cloud Computing (2016), Effective Decision-Making in Supply Chain Management (2018), Algorytm mrówkowy do zarządzania zasobami sprzętowymi chmury obliczeniowej w przypadku różnych kategorii usług (2022), Optimization of parallel implementation of UNRES package for coarse‐grained simulations to treat large proteins (2023). Sformułował nową klasę tzw. zagrożeń nadciągających w systemach informatycznych i opracował procedury im zapobiegające, które odegrały istotną rolę przy eliminacji tzw. „błędów roku 2000” i służą do ograniczenia destrukcyjnej działalności intruzów w internecie.

Od 2007 członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (PAN). Od 1993 wiceprzewodniczący Komitetu Informatyki PAN, od 2004 członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Od 2004 członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN, od 2007 członek Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Radą Nauki ICSU przy Prezydium PAN. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem im. prof. Alfonsa Hoffmanna za znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia Elektryków Polskich (2012), Medalem Stulecia Niepodległości dla biznesmenów, urzędników oraz ludzi nauki i kultury (2018), Medalem 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (2022). W 2010 laureat gdańskiej nagrody „Homo Popularis”, w 2023 „Primum Cooperatio” (nagroda przyznawana przez Pracodawców Pomorza).

Żonaty z Alicją, ojciec Beaty Krawczyk-Bryłki, dr psychologii biznesu, ekspertki w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i przedsiębiorczości, dyrektorki studiów MBA PG, Magdaleny, Karoliny. JANSZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania