KRÓLICKA ALEKSANDRA, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Aleksandra Królicka

ALEKSANDRA KRÓLICKA (ur. 18 II 1969 Płock), biotechnolog roślin, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG) na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii (MWB) UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 1988 absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego w Płocku, w 1994 Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, magister inżynier rolnictwa w specjalności genetyka, hodowla i nasiennictwo roślin. W latach 1994–1999 słuchaczka Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii (WBGiO) UG. Od 1999 doktor nauk biologicznych na podstawie rozprawy Hodowla in vitro kultur tkankowych i korzeni transformowanych roślin z rodzaju Ammi w celu pozyskania farmakologicznie czynnych metabolitów wtórnych (promotor: prof. Ewa Łojkowska).

Od 2000 zatrudniona na WBGiO UG, od 2001 w Katedrze Biotechnologii MWB UG i GUMed, od 2012 kierowniczka Zakładu Badania Związków Biologicznie Czynnych MWB UG i GUMed. W 1997 w ramach Programu Tempus odbyła staż w Laboratoire Agronomie et Environnement, École Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires w Nancy, kierowanym przez prof. Frédérica Bourgaud. Nawiązana współpraca zaowocowała wieloletnim programem badawczym realizowanym przez oba laboratoria i złożeniem wspólnego polsko–francuskiego projektu badawczego w ramach Programu Polonium 1999. W 2006 przebywała na stażu naukowym w Dipartimento di Chimica delle Sostanze Naturali, Università di Napoli we Włoszech.

Od 2011, na podstawie dorobku i rozprawy Zastosowanie metabolitów wtórnych pozyskiwanych z kultur in vitro roślin z rodzaju Drosera i Dionaea oraz syntetycznego związku CAMEL w zwalczaniu bakteryjnych patogenów człowieka i patogenów roślin, doktor habilitowana nauk biologicznych w zakresie biotechnologii (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu). Od 2013 profesor nadzwyczajny (uczelniany) UG. Od 2005 kierowniczka do spraw Praktyk Studenckich na MWB UG i GUMed oraz opiekunka Koła Naukowego BIO-MED. W latach 2010–2015 była zastępcą kierownika Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich (IPMSD). W 2013–2015 skarbniczka Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER), a w 2013–2017 i 2021–2023 członkini zarządu PTBER.

Współinicjatorka badania roślinnych kultur in vitro na MWB UG i GUMed. Specjalistka w zakresie pozyskiwania biologicznie czynnych metabolitów wtórnych zawartych w tkankach roślinnych w hodowlach in vitro kalusa, zawiesin komórkowych, transformowanych korzeni włośnikowatych i pędów. Przedmiotem jej badań jest synergia działania roślinnych metabolitów wtórnych oraz takich substancji czynnych jak antybiotyki, nanocząstki metalu, syntetyczne peptydy w celu zwalczania bakteryjnych patogenów człowieka oraz roślin. Prowadzi także badania nad rozwojem nowych leków/suplementów wykazujących właściwości antybakteryjne, przeciwutleniające i cytotoksyczne. Nanocząstki srebra wykazujące aktywność przeciwdrobnoustrojową, które współprodukowała („International Journal of Nanomedicine”, 2016) zostały zastosowane w protezie ucha środkowego i wszczepione z sukcesem sześciu pacjentom w Klinice Otolaryngologii Szpitala Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2017).

Współautorka publikacji w „International Journal of Molecular Sciences ”, „International Journal of Nanomedicine”, „Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis”, „Applied Microbiology and Biotechnology”, „Materials Science & Engineering C”, „Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology”, „Scientific Reports”, „Frontiers in Pharmacology”, „Industrial Crops and Products”, „Biotechnology and Bioengineering”, „RSC Advances”, „PLOS ONE”, „Cell Death & Disease”, „Annals of Applied Biology”, „Plant Cell Tissue and Organ Culture”, „Ecotoxicology and Environmental Safety”, „Plant Cell Reports”, „Plant Science”, „Enzyme and Microbial Technology”, „Journal of Separation Science”.

Odznaczona Medalem Edukacji Narodowej (2009), nagrodzona zespołową nagrodą I stopnia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za cykl publikacji dotyczących produkcji metabolitów wtórnych w kulturach roślinnych in vitro (2004).

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania