KOSTECKI MAREK STANISŁAW, działacz sportowy, radny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Marek Kostecki
Partner serwisu Gedanopedia

MAREK STANISŁAW KOSTECKI (ur. 22 II 1953 Gdańsk), hokeista, działacz sportowy, radny Gdańska. Syn Henryka, handlowca, i Leokadii z domu Juszyńskiej. W 1968 ukończył gdańską Szkołę Podstawową nr 25, w latach 1968–1973 był uczniem Technikum Komunikacyjnego. W 1983 uzyskał stopień inżyniera elektromechanika w Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, a w 1995 ukończył studia podyplomowe z zakresu handlu zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. Po ukończeniu studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku uzyskał w 2005 uprawnienia trenera II klasy hokeja na lodzie.

W latach 1973–1978 pracował jako elektromechanik w Stoczni Północnej w Gdańsku. Od 1978 do 1982 był starszym asystentem projektanta w Bydgoskim Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Przemysłowego. W okresie 1982–1989 zatrudniony jako specjalista do spraw elektroenergetyki w Robotniczym Klubie Sportowym (RKS) Stoczniowca Gdańsk. Od 1989 do 1991 był wiceprezesem, a od 1991 do 1994 prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Jasień w Gdańsku. W latach 1994–1998 członek Zarządu Miasta Gdańska, w którym odpowiadał za gospodarkę komunalną, a w okresie 1998–1999 pełnomocnik do spraw inwestycji Zarządu Gdańskiej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. Od 1999 do 2002 kierował gdańską filią bydgoskiego Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego.

Wychowanek Klubu Sportowy „Przymorze”; w latach 1970–1990 był czynnym zawodnikiem hokeja na lodzie. Od 1971 (po połączeniu klubów) zawodnik RKS Stoczniowiec Gdańsk. W 1976 awansował z drużyną do I ligi, najwyższej ówcześnie klasy rozgrywkowej. W latach 1978–1982 występował w Bydgoskim Klubie Sportowym Budowlani, a następnie ponownie w Stoczniowcu.

Od 30 VI 1992 prezes RKS Stoczniowiec Gdańsk, od 2000 Gdańskiego Klub Sportowego Stoczniowiec (do 2002 społecznie). Od 2000 do 2002 i od 2004 do 2008 był wiceprezesem Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (PZHL), w latach 2004–2006 prezesem Polskiej Ligii Hokejowej. W maju 2009 pełnił funkcję doradcy prezesa PZHL. W okresie 2009–2017 wiceprezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego, a w latach 2010–2013 wiceprezes Polskiego Związku Curlingu. Od 2012 wiceprezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego (PZŁS) do spraw short tracku oraz członek Prezydium Zarządu PZŁS.

Od 1993 był członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD), po jego połączeniu z Unią Demokratyczną (UD) należał do Unii Wolności (UW) do czasu jej rozwiązania w 2005. Był delegatem KLD na kongresie połączeniowym z UD w kwietniu 1996, w 2001 bezskutecznie kandydował do Sejmu RP (otrzymał 164 głosy). Od 2011 członek Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), w 2011 (otrzymał 243 głosy) i w 2015 (otrzymał 178 głosów) bezskutecznie ubiegał się o mandat posła na Sejm RP. Od 2016 wiceprezes pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PSL, w 2016 jako delegat województwa pomorskiego uczestniczył w kongresie PSL.

W 1994 z ramienia UW został wybrany do Rady Miasta, był wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, członkiem Komisji Rozwoju Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz (od grudnia 1997) Komisji Gospodarki Komunalnej. Ponownie wybrany na radnego z listy tej samej partii na kadencję 1998–2002, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej, był członkiem Komisji Młodzieży, Sportu i Rekreacji, od 12 VII 2001 piastował stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Miasta.

Odznaczony Srebrnym (2000) i Złotym (2012) Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Hokeja na Lodzie (1995), Brązowym Medalem Ministra Obrony Narodowej „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1996), Złotą Odznaką Robotniczego Klubu Sportowego Stoczniowiec (1989), Srebrną Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (2000), Brylantową Odznaką Gdańskiego Klubu Sportowego Stoczniowiec (2004), Złotą Odznaką Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Sportu” (2008), „Złotą Koniczynką” Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL (2015). Od 1977 roku żonaty z Danutą Ewą z domu Klepaczka, ojciec Anny Danuty i Artura Filipa (ur. 3 II 1978 Gdańsk), hokeisty Stoczniowca Gdańsk (1998–2011), reprezentanta Polski na Uniwersjadzie w 2001 roku w Zakopanem, trenera dziewczęcej drużyny Stoczniowca. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania