JANCZAREK DANUTA, sekretarz Gdańska

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Danuta Janczarek
Hasło powstało dzięki Miastu Gdańsk
Partner redakcji

DANUTA HALINA JANCZAREK z domu Maciąga (ur. 25 V 1952 Ostaszewo, województwo pomorskie), ekonomistka, sekretarz Miasta Gdańska. Córka Antoniego i Anny z domu Kopki. Absolwentka Technikum Ekonomicznego w Kwidzynie i Wydziału Ekonomii Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego (1971), magister ekonomii. W 1998 uzyskała dyplom członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, w 1999 ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej w zakresie treningu zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach jednolitego rynku europejskiego. W 2001, po ukończeniu kursu zarządzania nieruchomościami, uzyskała licencję zawodową zarządcy nieruchomości.

Od czerwca 1971 pracowała jako księgowa w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Kwidzynie. Następnie od listopada 1975 do września 1977 była inspektorem w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, od października 1977 do września 1998 inspektorem wojewódzkim. Od lipca 1991 do lipca 1994 pełniła funkcję sekretarza Miasta Gdańska. W latach 1995–1998 była wiceprezesem Mieszkaniowej Spółdzielni „Bud. Eko.” w Gdańsku. W 1998 została zatrudniona w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku – jako dyrektor Wydziału Kadr. Od października 1998 ponownie na stanowisku sekretarza Miasta Gdańska. Jako przedstawicielka Miasta Gdańska od 1 II 2004 do 30 I 2021 była członkinią Rady Nadzorczej Zakładu Utylizacji sp. z o.o., od 20 XII 2916 do 27 XII 2022 „Portu Czystej Enegii sp. z o.o.” (oba: ul. Jabłoniowa 55), od 29 XII 2022 Gdańskich Wodociągów.

Pełniła m.in. funkcję przewodniczącej Komisji Sekretarzy Miast Unii Metropolii Polskich (1999–2007). W 2001 wdrożyła system Zarządzania Jakością, co przyczyniło się do udoskonalenia usług świadczonych przez Urząd Miasta w Gdańsku (UMG) oraz zwiększyło dostępność do potrzebnych mieszkańcom informacji. Nadzorowała i koordynowała prace związane z uzyskaniem przez UMG certyfikatu „Przejrzysta Polska” (2006). Do 2015 była członkiem Rady Programowej Kierunku Administracja Uniwersytetu Gdańskiego.

Odznaczona m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (1985), Złotym Krzyżem Zasługi (2010), złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2010). SB

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania