GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Siedziba Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej przy ul. Kartuskiej 201
Logo Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej na zdroju Zbiornika Wody Stara Orunia

GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA sp. z o.o. (GIWK), ul. Kartuska 201. Spółka miejska założona w 2004, właściciel systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Gdańsku. Zajmuje się planowaniem i rozwojem systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, dbałością o strefy ochronne ujęć i zasobów wody pitnej, modernizacją systemu. Celem jest poprawa jakości wody pitnej, zwiększenie ochrony zasobów ujęć wody poprzez racjonalne korzystanie z zasobów wód podziemnych, zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody, poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, zwiększenie terenów skanalizowanych, ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.

Od 2011 spółka zajmuje się również produkcją energii odnawialnej pozyskiwanej z biogazu. Od 2007 realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej podzielony na dwa etapy. W wyniku pierwszego zwiększyła się możliwość korzystania z ujęć głębinowych, a Gdańsk uniezależnił się od ujęcia powierzchniowego. Powstało ponad 40 km magistral i sieci wodociągowych oraz około 100 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zlikwidowana została dawna Oczyszczalnia Ścieków „Zaspa”, wszystkie ścieki z Gdańska przyjmuje Oczyszczalnia Ścieków „Wschód”, którą przystosowano do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego z nowym układem przesyłu ścieków. W drugim etapie, zakończonym w 2015, zbudowano 27 km sieci kanalizacji sanitarnej, 13 km sieci wodociągowej, 10 przepompowni ścieków, dwie zmodernizowano, zbudowano instalacje termicznego przekształcania osadów w Oczyszczalni Ścieków „Wschód”, zbiornik wieżowy Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej, sieć wodociągową i sanitarną na potrzeby Stadionu w Gdańsku-Letnicy.

Spółka prowadzi inwestycje finansowane ze środków własnych, m.in. zakończony w 2011 wieloletni program wymiany przyłączy ołowianych w Gdańsku. W 2006 zgodność gdańskiej wody podawanej z wodociągu centralnego wynosiła 78%, pięć lat później 100%.

Pierwszym prezesem był (2004–2020) Jacek Skarbek. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania