GDAŃSKA GRUPA MŁODYCH

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Grażyna Bral
Mieczysław Czychowski

GDAŃSKA GRUPA MŁODYCH (inne nazwy: Gdańska Grupa Artystyczna Związku Młodzieży Socjalistycznej (ZMS), Gdański Klub Artystyczny Młodych oraz Gdańska Grupa Poetycka Młodych) utworzona przez Mieczysława Czychowskiego i Bogdana Justynowicza pod koniec 1959 pod patronatem Komitetu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej (KW ZMS) w Gdańsku. Grupa o charakterze interdyscyplinarnym, skupiająca młodych poetów, prozaików, publicystów i plastyków (m.in.: Jerzy Afanasjew, Kiejstut Bereźnicki, Grażyna Bral, Stanisław Dziadoń, Bernard Bolesław Hęćko, Jerzy Kiedrowski, Halina Urbaniak-Czychowska, Stanisław Załuski oraz krótko Bolesław Fac i Mirosław Stecewicz, a także plastycy – M. Billewicz-Potaracka i Wiesław Dembski). Krąg sympatyków grupy liczył około 30 osób.

Jej utworzenie w pewnym stopniu wpisywało się w obserwowany w całej Polsce na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku proces odbudowywania struktury zinstytucjonalizowanego ruchu młodoliterackiego. Pierwszy wspólny wieczór autorski członków grupy – Mieczysława Czychowskiego, Stanisława Dziadonia, Bogdana Justynowicza i Stanisława Załuskiego – odbył się 5 XI 1959 w Gdańsku. W 62. numerze „Głosu Wybrzeża” z 1960 opublikowano całą kolumnę zawierającą wiersze wybranych członków oraz notatkę omawiającą bardzo ogólnie cele grupy. Uważa się, że była to organizacja luźna, literacko-dyskusyjna, zarazem towarzyska, trudno więc mówić o jakimkolwiek wyraźnym programie.

Grupa funkcjonowała bardziej na płaszczyźnie socjologicznej, jej uczestników łączyło zaangażowanie w życie miasta oraz poezja tworzona pod jego urokiem. Brak programu stał się zresztą zarzutem skierowanym pod adresem twórców Grupy przez Lecha Bądkowskiego. Czterej poeci, powiązani debiutem w tej samej „czarno-białej” serii Wydawnictwa Morskiego: Stecewicz, Justynowicz, Czychowski i Bolesław Fac, traktowani byli często jako wyodrębniająca się z tego środowiska grupa poetycka. Inicjatywą Gdańskiej Grupy Młodych było czteromiesięczne funkcjonowanie Klubu Artystycznego, mieszczącego się w Dworze Bractwa św. Jerzego. Współorganizowała ona także II Ogólnopolski Sympozjon Młodej Poezji w maju 1962 w Warszawie, podczas którego w Turnieju Jednego Wiersza o „Bukiet Kwiatów” pierwszą nagrodę otrzymał Edmund Puzdrowski, a drugą A.R. Kozłowski.

Członkowie Grupy byli również współtwórcami jednodniówki literackiej „Nabrzeże”, wydawanej przez KW ZMS pod nazwą „Zeszyt Literacki Młodych Wybrzeża”; ukazały się dwa numery – w lipcu i grudniu 1959. Likwidacja pisma przyczyniła się do spadku aktywności publikacyjnej członków grupy, co w konsekwencji stało się jedną z przyczyn jej rozpadu. AFL

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania