FRYDRYCH BARBARA MAGDALENA, menedżerka kultury, muzealnik

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Barbara Frydrych

BARBARA MAGDALENA FRYDRYCH z domu Rezner (ur. 11 XI 1978 Bystrzyca Kłodzka), archeolog, muzealnik, menedżer kultury. W latach 1997–2002 studiowała w Instytucie Archeologii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (magister archeologii na podstawie pracy Importowane naczynia metalowe z ziem polskich w późnej starożytności). W latach 1999–2002 brała udział w badaniach stanowisk archeologicznych w Polsce i Niemczech, prowadzonych przez Uniwersytet Wrocławski i Georg-August-Universität Göttingen, w tym w sporządzaniu dokumentacji rysunkowej zabytków archeologicznych.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu muzeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2009–2010), Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzania Pracą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2010–2011) oraz studia podyplomowe Pozyskiwanie, Realizacja i Rozliczanie Projektów Europejskich na Uniwersytecie Gdańskim (2013–2014). Od 2003 ma uprawnienia pilota wycieczek turystycznych. Odbyła praktyki zawodowe w ramach kursu specjalistycznego „Techniki cyfrowe w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego” w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego (2005), w zakresie kontroli zarządczej w ramach programu pilotażowego Akademia Zarządzania Muzeum pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011), była uczestnikiem International Visitor Leadership Program, organizowanego przez Departament Stanu USA (2013).

Po studiach (2002) została zatrudniona w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, początkowo jako asystent muzealny w Bibliotece Naukowej, następnie jako kustosz. Od 26 II 2010 była p.o. dyrektora tego muzeum, po wygraniu konkursu od 15 V 2010 do września 2013 jego dyrektorem – odpowiadała między innymi za reorganizację tej instytucji i stworzenie jej nowego programu. Jako współautorka i autorka realizowała wystawy, między innymi „Cicha noc, święta noc. Kłodzkie tradycje bożonarodzeniowe i noworoczne przed stu laty” (2007), „Jan Paweł II w naszej pamięci” (2007), „Śladami historii. Śląskie miasta forteczne w procesie zmian urbanistycznych” (2008), „Kłodzko w średniowieczu” (2009), „Polskie malarstwo współczesne ze zbiorów Muzeum w Wałbrzychu” (2009), „Ratujmy Bożków” (2009), „Chrystus narodził się w drodze do Lądka. Znaki pobożności ziemi kłodzkiej” (2010), „Coś tu SzTUKA” (2011), „Recykling sztuki” (2012), „Historia jednego atelier fotograficznego” (2012). Była pomysłodawczynią i koordynatorką monograficznej wystawy „Z dziejów Kłodzka” (2012), za którą muzeum otrzymało nagrodę (III miejsce) w ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2012, a także współautorką scenariuszy wystaw w Podziemnej Trasie Turystycznej w Kłodzku (2012) oraz w Muzeum Sztuki Sakralnej w Bardzie (2012).

Od października 2013 do kwietnia 2016 pracowała na stanowisku zastępcy dyrektora Muzeum Miasta Gdyni, odpowiadając między innymi za realizację projektów krajowych i międzynarodowych. 2 V 2016, po wygranej w konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury w Urzędzie Miasta Gdańska, została p.o. dyrektora, zastępując Annę Czekanowicz-Drążewską; od 1 IV 2017 jest dyrektorem tego biura. W kadencji 2017–2020 zasiadała w Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. W kadencjach od 2016 do 2026 członkini Rady Naukowej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Muzeum Gdańska, od 2018 Rady Programowej Hevelianum, od kwietnia 2017 zasiada w Radzie Kultury Gdańskiej.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania