BRZOZOWSKI LEON, radny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >

LEON BRZOZOWSKI (ur. 7 X 1953 Wilno), radny miasta Gdańska. Syn Wacława, od 1958 pracownika Stoczni Gdańskiej, i Ireny z domu Szapiro. W 1971 ukończył Zasadniczą Szkołę Budowy Okrętów w Gdańsku, w 1976 Technikum Budowy Okrętów.

Od 1968 był zatrudniony w Stoczni Gdańskiej, w latach 1971–1974 pracował jako referent do spraw zaopatrzenia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Następnie do 1980 był starszym magazynierem w Polskich Liniach Oceanicznych w Gdyni, od 1980 pracował w Zakładzie Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdańsku, początkowo jako kierowca, od 1995 jako dyspozytor.

Od 1980 członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, od 1988 Związków Zawodowych Pracowników Komunikacji Miejskiej. W latach 1987–1991 był przewodniczącym Zakładowej Organizacji Związkowej Zakładu Autobusowego. W 1991 należał w ZKM do Komitetu Strajkowego, który m.in. doprowadził do ustąpienia ze stanowiska prezydenta miasta Gdańska Jacka Starościaka. Od 1992 był członkiem Rady Krajowej oraz przewodniczącym Zarządu Okręgu Gdańskiego Związków Zawodowych Pracowników Komunikacji Miejskiej.

W latach 1994–2002, przez dwie kadencje, był radnym Gdańska z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wchodził w skład Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji ds. Samorządu i Ładu Publicznego, był członkiem Komisji Dyscyplinarnej II instancji orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej mianowanych pracowników samorządowych. Od 1995 należy do Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług, od 2007 przewodniczy Radzie Delegatów tej organizacji. W 2008 został członkiem Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, a także kanclerzem kapituły odznaczeń.

Od 1979 żonaty z Emilią, w 2007 ożenił się z Zofią Anną Szczypior-Brzozowską z Gołubia. Ojciec Ilony (ur. 1980), Amelii (ur. 2003) i Adriana (ur. 2007). SB

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania