BINEROWSKI ZBIGNIEW, historyk, bibliotekarz

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Zbigniew Binerowski, 1975
Zbigniew Binerowski, 1975
Zbigniew Binerowski

ZBIGNIEW BINEROWSKI (5 VII 1927 Grudziądz – 9 I 1985 Gdynia), historyk, bibliotekarz, dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Syn Franciszka (1888 – 11 XI 1939) i Heleny z domu Suchomskiej (27 XI 1893 – 7 IX 1961 Gdynia), od 1930 mieszkających w Gdyni, prowadzących gabinet dentystyczny. Od 1934 uczył się w Szkole Powszechnej nr 10 w Gdyni–Chyloni. Jesienią 1939 stracił ojca, działacza Towarzystwa Ziem Zachodnich, rozstrzelanego przez hitlerowców w lasach piaśnickich. W okresie okupacji pracował jako robotnik w gospodarstwie ogrodniczym w Gdyni. W 1948 zdał maturę w Ogólnokształcącym Gimnazjum i Liceum Męskim w Gdyni, w 1952 ukończył historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu.

Po trzymiesięcznym stażu w Bibliotece Głównej UMK, od 1 XII 1952 pracował w gdańskiej Bibliotece Miejskiej (od 1955 Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk), od 1961 do 1964 był kierownikiem działu bibliograficzno–dokumentacyjnego. Od 1964, po zdaniu egzaminów na bibliotekarza dyplomowanego, uzyskał stopień kustosza dyplomowanego i do 1968 kierownik pracowni rękopisów w Dziale Zbiorów Specjalnych. Badał dzieje budownictwa okrętowego w Gdańsku do końca XVIII wieku, problemy gdańskich cechów rzemieślniczych i handlu zbożowego. Od 1962 doktor na podstawie przygotowanej pod kierunkiem prof. Edmunda Cieślaka i opublikowanej w 1963 pracy Gdański przemysł okrętowy od XVII do początków XIX w. Rozwinięciem tematu były artykuły publikowane w czasopismach naukowych oraz opracowanie (wspólnie ze Stanisławem Gierszewskim) Rzemieślniczej produkcji drewnianych żaglowców od XIV do połowy XIX stulecia (w pracy zbiorowej Historia budownictwa okrętowego na Wybrzeżu, 1972). .

Od 1 I 1969 zatrudniony został na stanowisku docenta etatowego na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku jako kierownik Biblioteki WSP, a po powstaniu w 1970 UG do 1981 był dyrektorem Biblioteki Głównej tej uczelni. Pracował nad scaleniem księgozbiorów po byłej WSP, Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (które dały początek UG) i dwóch Studiach Nauczycielskich. Był też przewodniczącym zespołu dyrektorów bibliotek szkół wyższych i naukowych Trójmiasta. Z tego okresu pochodzą jego publikacje dotyczące bibliotekarstwa i dziejów uniwersyteckiej placówki. Po 1970 prowadził zajęcia ze studentami Instytutu Historii UG i z zakresu bibliotekarstwa w Instytucie Filologii Polskiej UG. W 1973 na podstawie dorobku naukowego powołany na etatowego docenta w Instytucie Historii UG. Od 1981 zatrudniony w Instytucie Historii UG.

W latach 1972–1980 wchodził w skład Rady Naukowej Biblioteki Gdańskiej PAN. Działał w zarządzie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1965–1967 pierwszy zastępca sekretarza generalnego, 1977–1983 przewodniczył komisji historycznej), był członkiem redakcji „Rocznika Gdańskiego” (1977–1985), „Roczników Bibliotecznych” (od 1970) i „Libri Gedanenses”. Działał w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, był prezesem Oddziału Trójmiasto (1957–1959) i prezesem Zarządu Okręgu (1963–1965). Był członkiem ministerialnej Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych (1975–1978).

Odznaczony został Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami „Za Zasługi dla Gdańska”, „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”, „Zasłużony Działacz Kultury” „Zasłużony Pracownik Morza”, otrzymał Złotą Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego. W 1984 otrzymał nagrodę kulturalną wojewody gdańskiego.

Żonaty był z Bronisławą z domu Nadolską (1929 – 14 VIII 1993 Gdynia), ojciec Marii Binerowskiej-Jankowskiej, adwokata oraz Magdaleny Marii (ur. 14 VI 1973 Gdynia), od 2021 Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna. Zmarł po ciężkiej chorobie, pochowany na cmentarzu w Gdyni–Leszczynkach. MrGl

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania