BARAŃSKA LILIANA TERESA, radna, posłanka

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Liliana Barańska

LILIANA TERESA BARAŃSKA z domu Kowalczyk (29 X 1955 Włodawa – 11 IV 2016 Gdańsk), pedagog, posłanka na Sejm RP, radna Gdańska. Córka Ryszarda, dyrektora firmy przetwórstwa owocowo-warzywnego we Włodawie, i Krystyny Kowalczyk-Bronisz (z domu Wójcik), animatora kultury.

W 1974 ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Międzyrzecu Podlaskim, w 1976 eksternistycznie Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli w Lublinie. W 1979 uzyskała tytuł technika archiwisty w Studium Ekonomicznym nr 2 w Warszawie. W latach 1988–1992 studiowała na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego (UG), magister nauk politycznych. W 1993 ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UG, w 1995 studia podyplomowe dla kadry kierowniczej i menedżerskiej w zakresie socjologii zarządzania na Politechnice Gdańskiej.

W 1999 ukończyła kurs pedagogiczny w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w 2000 kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W 2005 ukończyła na UG studia podyplomowe z zakresu rozwoju regionalnego i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – kierowanie projektami, w 2007 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni z zarządzania zasobami ludzkimi, tamże w 2010 z zarządzania projektem, w 2014 w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie z coachingu.

W 1974 była nauczycielką w szkole podstawowej we wsi Dołha (woj. lubelskie), w latach 1975–1977 pracowała w przedszkolu w Międzyrzecu Podlaskim. Od 1979 do 1992 pracowała w Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku jako starszy referent ds. archiwum i w Zarządzie Portu Gdańsk na stanowisku samodzielnego pracownika ds. statystyki i szkolenia. W 1992 była organizatorką, właścicielką i dyrektorką Bałtyckiej Akademii Umiejętności, pierwszego w Gdańsku ośrodka szkolącego kadry pływające. Uzyskała dla Akademii certyfikat Urzędu Morskiego uprawniający do szkolenia kadr morskich i potwierdzający wprowadzenie systemu ISO. Opracowała programy szkoleniowe, publikowała artykuły w prasie branżowej i opracowania z zakresu gospodarki morskiej: Słowniczek zawodów portowych (Gdańsk 2009), Raport z badań. Badania portowego rynku pracy (Gdańsk 2009). Pozyskując środki z funduszy unijnych, realizowała projekty „Doker”, „Doker 2”, „Z pakietem do pracy”, skierowane między innymi do osób dotkniętych trwałym bezrobociem.

Działała w Związku Młodzieży Socjalistycznej, zasiadała w prezydium Zarządu Dzielnicowego Związku Socjalistycznego Młodzieży Polskiej Gdańsk-Portowa, z którym organizowała aukcje na rzecz budowy żaglowca „Dar Młodzieży”. Była działaczką Związku Harcerstwa Polskiego i Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego (PRON). Bezpartyjna, w latach 1985–1989 była posłanką na Sejm PRL z okręgu gdańskiego, zasiadała w Komisji Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz w Komisji Transportu, Żeglugi i Łączności. Związana była następnie z Socjaldemokracją Rzeczypospolitej Polskiej i Sojuszem Lewicy Demokratycznej (SLD), z listy Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-UP (Unia Pracy) była w latach 1998–2002 radną miasta Gdańska. Pracowała w Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Gospodarczej i Morskiej.

W 2001 z listy SLD bezskutecznie ubiegała się o mandat do Sejmu RP (uzyskała 872 głosy), podobnie jak i o kolejny mandat radnej Gdańska w 2002. Od 2003 związana była z Nową Lewicą, od 2005 z Unią Lewicy. W 2006 z ramienia Polskiej Partii Pracy bezskutecznie ubiegała się o mandat radnej do sejmiku województwa pomorskiego.

Była także członkinią Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Pokolenie, Stowarzyszenia na Rzecz Samorządności i Rozwoju Pomorza, Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców, Komisji Rewizyjnej Gdańskiego Oddziału Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Krajowej Izby Firm Szkoleniowych, a także Zarządu Gdańskiego Forum Gospodarczego. Działała w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej, Radzie Interesantów Portu oraz Krajowej Izbie Firm Szkoleniowych.

Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Srebrnym Krzyżem Zasługi (1989, 1987), Złotym Krzyżem Zasługi (1989), „Odznaką im. Janka Krasickiego”, odznaką „Za Zasługi dla ZSMP”. Pochowana (pogrzeb świecki) na cmentarzu na Krakowcu. RED

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania