AUGUSTOWSKI BOLESŁAW, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Bolesław Augustowski

BOLESŁAW AUGUSTOWSKI (30 V 1913 Biecz – 17 III 1986 Gdańsk), geograf, profesor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). W 1937 ukończył Państwowe Pedagogium w Krakowie, po odbyciu praktyki, w latach 1938–1939 nauczyciel w szkole podstawowej w Pionkach pod Radomiem. Podczas II wojny światowej mieszkał w Bieczu i w Nowym Mieście nad Pilicą, należał do Armii Krajowej, brał udział w tajnym nauczaniu. W 1945 przez kilka miesięcy nauczyciel w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Bieczu, w latach 1945–1947 pracował w Muzeum Prehistorycznym w Poznaniu. Jednocześnie do 1947 (magisterium 1948) studiował geografię na Uniwersytecie Poznańskim. W latach 1947–1955 nauczyciel geografii w Miejskim Liceum Ogólnokształcącym we Wschowie. W 1951 uzyskał dyplom nauczyciela szkół średnich.

W Gdańsku od 1955; podjął pracę na Wydziale Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej kolejno na stanowiskach adiunkta, zastępcy profesora, starszego wykładowcy i docenta etatowego. Od 1958 doktor na podstawie dysertacji Zarys geomorfologii zachodniej części Międzyrzecza Barycko-Obrzańskiego z uwzględnieniem strefy kontaktowej ostatnich zlodowaceń (przewód na Uniwersytecie Poznańskim), Od 1966 doktor habilitowany na podstawie dorobku i monografii Rozwój form systemu odwodnienia późnoglacjalnego na Pobrzeżu Kaszubskim (przewód na Uniwersytecie Mikołaja Koprnika (UMK) w Toruniu). Był kierownikiem Zakładu Geomorfologii, prodziekanem i kierownikiem Studium dla Pracujących (1964), w latach 1968–1969 dziekanem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Od 1970 na UG, od 1975 profesor nadzwyczajny (tytularny), od 1983 na emeryturze. W latach 1971–1975 przewodniczący Wydziału III Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, od 1975 do 1985 Wydziału V Nauk o Ziemi, od 1983 członek honorowy. Był członkiem Komitetu Nauk Geograficznych PAN i ministerialnego Zespołu Dydaktyczno-Wychowawczego Sekcji Geografii

Zapoczątkował w Gdańsku analizę geomorfologii pojezierzy i pobrzeży młodoglacjalnych. Autor m.in. monografii Pomorze (1977), podręcznika Lądy i oceany (1964, 1974), skryptów Europa i Azja (1962), Środowisko geograficzne województwa gdańskiego w zarysie (1968). Inicjator i redaktor monografii Żuławy Wiślane (1976), Pojezierze Kaszubskie (1979), Dolina Dolnej Wisły (1982), Pobrzeże Pomorskie (1984), Bałtyk Południowy (1987). Uhonorowany odznaką „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1972).

Żonaty był z Kazimierą Marią z domu Binder (1915–2000), geografką pracującą na UG, bezdzietny. Pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu w Bieczu. JSZ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania