ANDRZEJEWSKI MAREK, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Marek Andrzejewski

MAREK ANDRZEJEWSKI (4 X 1947 Bydgoszcz – 29 XI 2023 Gdańsk), historyk. W 1966 ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, w 1973 Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Badacz historii Gdańska i Elbląga, stosunków polsko-niemieckich i kontaktów polsko-szwajcarskich, cywilizacji, historii UG, sportu. Do 1975 pracował w Gdańskim Wydawnictwie Prasowym, od 1976 w Bibliotece Głównej UG, od 1989 w Instytucie Historii UG. Od 1976 doktor (Socjaldemokratyczna Partia Wolnego Miasta Gdańska 1920–1936, wyd. 1980), od 1987 doktor habilitowany (Wolne Miasto Gdańsk w rewizjonistycznej propagandzie niemieckiej 1920–1939, 1987), od 1996 profesor tytularny, od 2005 profesor zwyczajny. Od 2017 na emeryturze. Stypendysta Fundacji Friedricha Eberta, Ericha Brosta i DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst; Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) w Bonn, Fundacji Weichmana w Hamburgu, Instytut Herdera w Marburgu, Instytutu Eckerta w Brunszwiku, Fundacji Pro Helvetia i Niklaus Schnitter-Fonds w Zurychu.

W jego autorskiej serii „Genius loci” ukazało się 10 książek, m.in. Ludzie Wolnego Miasta Gdańska (1920–1939), 1997; Prasa gdańska na przestrzeni wieków (redaktor), 1999; Beiträge zum Alltagsleben Danzig, Bremen und Antike (redaktor), 2000; Erich Brost. Życie i działalność gdańskiego socjaldemokraty, 2003; Roman Korynt – legenda gdańskiej Lechii, 2004; Polityczna emigracja z Wolnego Miasta Gdańska (1933–1939, 1945), 2005; Die Bibliotheken in der Freien Stadt Danzig, 2006. Ponadto autor m.in. książek Schweizer in Polen. Spuren der Geschichte eines Brückenschlages, 2002; Gabriel Narutowicz. Wasserbauer, Hochschullehrer und Politiker, 2006. Zainicjował serię „Brostiana” i w ramach jej redagował: Antyhitlerowska opozycja 1933–1939. Wolne Miasto Gdańsk, Prusy Wschodnie, Śląsk, Łódź, 1996; Gdańsk. Z historii stosunków polsko-niemieckich, 1998.

Pomysłodawca ufundowania w Gdańsku dwóch tablic pamiątkowych poświęconych przeciwnikom Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP): Hansowi Wiechmannowi (ul. Sieroca) i Erichowi Brostowi (ul. Kramarska). W 2000 laureat Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.

Żonaty był z Ewą, absolwentką filologii polskiej na UG (1987), doktorem w zakresie językoznawstwa (2006), od 2009 pracowniczką Instytutu Filologii Germańskiej UG. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Gdańsku-Oliwie.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania