ANDREAS SLOMMOW, proboszcz kościoła NMP

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Scena Ukrzyżowania z wizerunkiem klęczącego Andreasa Slommowa (?), z zaginionego w 1945 mszału z biblioteki kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku

ANDREAS SLOMMOW (1361 Słomowo, koło Torunia – po 1438 Gdańsk), proboszcz kościoła Najświętszej Marii Panny (NMP), założyciel biblioteki. W 1387 przyjął święcenia kapłańskie, od 1390 ksiądz w zakonie krzyżackim i członek Bractwa Kapłańskiego w kościele NMP, od 1398 jego proboszcz. Był organizatorem biblioteki przy kościele NMP dla duchowieństwa gdańskiego (zob. księgarstwo); w 1413 otrzymał oficjalny przywilej wielkiego mistrza krzyżackiego Henryka von Plauena potwierdzający założenie i działalność tej biblioteki. Pierwszy opracowany wykaz dzieł przechowywanych w tej bibliotece wykazywał 104 rękopisy łacińskie, głównie teologiczne.

W 1408 kandydował do godności arcybiskupa w Rydze. W latach 1418–1419 z polecenia wielkiego mistrza przebywał w Rzymie, przedstawiając papieżowi Marcinowi V stanowisko zakonu krzyżackiego w rokowaniach z Polską, uzyskał też papieską bullę przeciwko husytom. W latach 1432–1433 delegat zakonu krzyżackiego na soborze w Bazylei.

W 1436 współpracował z Radą Głównego Miasta Gdańska przy zakładaniu szkół parafialnych (zob. szkolnictwo). Prowadził spory z dominikanami z Gdańska; jako proboszcz Głównego Miasta uważał się za ich duchownego zwierzchnika, żądał udziału w dochodach z pogrzebów i zbieranej jałmużny. W 1437, ze względu na wiek, ustąpił z probostwa NMP na rzecz przyjaciela Andreasa Pfaffendorfa. Po śmierci Pfaffendorfa (osiem miesięcy później) powrócił na urząd, z którego jednak w 1438 został odwołany. W wieku 77 lat napisał krótką wierszowaną autobiografię, podając najważniejsze daty ze swojego życia (za najważniejsze uznawał przyjęcie świeceń i wstąpienie do zakonu krzyżackiego), nie kryjąc przy tym rozczarowania ostatecznym pozbawieniem go urzędu proboszcza kościoła NMP (czuł się jak „wyrzucony z gniazda”).

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania