SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Szkoła Podstawowa
nr 1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO, ul. Gojawiczyńskiej 10, Piecki-Migowo. Szkołę powołano 20 VIII 1980, a oficjalne otworzono 22 IX 1980 (pawilon A). W 33 oddziałach naukę rozpoczęło 1011 uczniów. 21 IV 1981 oddano do użytku pawilony B i C. W roku szkolnym 1982/1983 w szkole uczyło się już 2314 uczniów, a lekcje prowadzono w systemie trzyzmianowym. 30 XI 1988 oddano małą salę gimnastyczną, 23 IX 1989 – dużą salę gimnastyczną. 12 V 1990 placówka otrzymała imię Mariusza Zaruskiego. W 1994 uruchomiono pracownię komputerową, 30 IX 1995 salę widowiskową (Piwniczka pod Baranami). 1 IX 1999 powołano Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20, składający się z SP nr 1 oraz Gimnazjum nr 27.

W 2010 ZKPiG nr 20 otrzymało boisko zbudowane w ramach projektu Junior Gdańsk 2012, w 2015 wprowadzono dziennik elektroniczny, 1 IX 2017 zrezygnowano z dzienników papierowych. Placówka ma własny sztandar i logo: na czerwonym awersie umieszczono kotwicę z piórem i czekanem, na górze znajduje się nazwa szkoły, na dole – imię patrona; na rewersie widnieje godło Polski na tle flagi państwowej. Logo szkoły ma kształt koła i przedstawia to samo co awers. Strojem uczniów są niebieskie i granatowe koszulki z krótkimi i długimi rękawami z naszytym logo.

W roku szkolnym 2017/2018 w 40 oddziałach uczyło się 851 uczniów, funkcjonowały: trzy oddziały przedszkolne (tzw. zerówki), cztery oddziały pierwsze, trzy oddziały drugie, osiem oddziałów trzecich, siedem oddziałów czwartych, pięć oddziałów piątych, pięć oddziałów szóstych i pięć oddziałów siódmych. Z klasami wygaszanego gimnazjum w placówce funkcjonowało 49 oddziałów, w których uczyło się 1088 uczniów. W szkole było zatrudnionych 138 nauczycieli (wraz z nauczycielami przebywającymi na urlopach), 9 pracowników administracji i 27 pracowników obsługi.

Placówka otrzymała tytuł „Szkoła z klasą”, certyfikat „Szkoła Łowców Talentów”, certyfikat „Szkoła bez Przemocy”, a także „Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji” w standardach: IV, V, VIII i X. Ponadto szkole kilkukrotnie nadano certyfikat „Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją”, również z wyróżnieniem na lata 2008-2010. W 2019 i 2020 otrzymała certyfikat w programie „Gdańsk jeMY zdrowo”. W 2020 firma Microsoft nadała placówce tytuł „Szkoły w Chmurze”. W 2020 SP nr 1 uplasowała się na pierwszym miejscu wśród gdańskich publicznych szkół podstawowych w rankingu edukacyjnym „WaszaEdukacja.pl”, a w 2021 zajęła trzecie miejsce w tym rankingu.

Od 2018 jest realizowany program „Erasmus+” (od 2020 łącznie cztery projekty, współpraca ze szkołami z Francji, Rumunii, Turcji, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Grecji, Włoch i Chorwacji). Ponadto są prowadzone wymiany uczniowskie w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Szkoła współpracuje z Instytutem Goethego w Warszawie (realizacja międzynarodowego projektu „Schulwärts” i ogólnopolskiego projektu „DEUTSCH+”. Od oddziałów przedszkolnych jest prowadzona nauka dwóch języków obcych, angielskiego i niemieckiego.

W SP nr 1 jest szczególnie promowany wolontariat, nauka języków obcych, zdrowy tryb życia oraz edukacja morska. W roku szkolnym 2019/2020 funkcjonowały zajęcia pozalekcyjne takie jak: koło przedsiębiorczości, informatyczne, teatralne, przyrodniczo-turystyczne, Klub Młodego Naukowca, Szkolne Koło Caritas, koło plastyczno-techniczne, robotyka, chór oraz klub gier planszowych „WygraMy”. Od 2019 w ramach Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców (ALSR) działa drużyna „Dwa żywioły”. Placówka bierze udział w akcji miejskiej „Rowerowy maj” oraz gdańskim „Programie edukacji morskiej”. Na każdym poziomie nauczania prowadzone są klasy integracyjne. Działa świetlica terapeutyczna. Ponadto jest realizowany projekt pt. „Budżet Uczniowski”. W 2021 wyremontowano siłownię wewnętrzną. Powstała również majsterkownia (pracownia techniczna i modelarska). W listopadzie 2021 zapoczątkowano prace termomodernizacyjne siedziby, które mają zostać ukończone w listopadzie 2022. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 1
(w latach 1999–2017 dyrektorzy Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20)
Lata Imię i nazwisko
1980–1991 Zofia Bukowska
1991–2003 Stefania Ukomska
2003–2017 Elżbieta Anna Mionskowska
2017 – 31 VIII 2021 Monika Wojtowicz
1 IX 2021 – Robert Cyrta
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania