SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10, Oliwa

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Były budynek Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 41, wejście główne
Były budynek Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 41
Siedziba Szkoły Podstawowej nr 10, 2023

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10, ul. Polanki 119, Gdańsk–Oliwa. Rozpoczęła działalność 1 IX 1950 jako Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia podstawowego przy Państwowym Sanatorium Przeciwgruźliczym Dziecięcym w Gdańsku–Oliwie. Mieściła się w oddzielnym domu, na terenie ogrodu sanatoryjnego. Naukę zapoczątkowało ponad 30 dzieci, zatrudniano trzy nauczycielki. Szkoła dysponowała dwiema salami o powierzchni 25 m2. Przy placówce prowadzono oddziały przedszkolne. Przedszkole nie posiadało oddzielnej siedziby i było usytuowane w budynku głównym sanatorium, w zabudowaniach Dworu IV przy ul. Polanki 119/121.

Na początku roku szkolnego 1951/1952 szkołę oddzielono od przedszkola. W grudniu 1952 zlikwidowano dwie izby szkolne, które zostały zajęte przez personel pielęgniarski. Szkołę umiejscowiono w budynku sanatorium. Nauczanie prowadzono w kilku budynkach szpitala. Zakładami opiekuńczymi placówki były Szpital Marynarki Wojennej oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego (WPTiSB) w Gdańsku–Oliwie.

W 1976 powołano Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem (SZOZnMiD) przy ul. Polanki 119. We wrześniu 1976 zmieniono nazwę Szkoły Podstawowej przy Sanatorium Przeciwgruźliczym dla Dzieci na Szkołę Podstawową w SZOZnMiD. Od 1982 siedzibą szkoły był pawilon administracyjny szpitala (nr 2) przy ul. Polanki 119, w którym wygospodarowano sale lekcyjne, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski oraz bibliotekę. W szkole działały: ZHP, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TPD), koło Esperanto, dramatyczne, geograficzne, filatelistyczne, korespondencyjne i kaszubskie. Funkcjonowała również izba kaszubska.

1 XII 1990 założono Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w SZOZnMiD dla Dzieci Przewlekle Chorych, w którego strukturach działały Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole. 31 VIII 1995 rozwiązano Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy. Od tej pory Szkoła Podstawowa funkcjonowała samodzielnie. Od 1 IX 1999 do 31 VIII 2017 działała w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego (ZKPiG) nr 29, w którego skład wchodziło również Gimnazjum nr 41. W latach 1999–2010 siedzibą ZKPiG nr 29 był budynek administracyjny szpitala (nr 2). Natomiast w latach 2010-2017 siedzibę ZKPiG nr 29, a potem już tylko SP nr 10 stanowił budynek szpitala (nr 3). 1 IX 2010 zmieniono nazwę Gimnazjum nr 41 w SZOZnMiD na Gimnazjum nr 41, nazwę Szkoły Podstawowej w SZOZnMiD na Szkołę Podstawową nr 10, a nazwę Zespołu na ZKPiG nr 29 w SZOZnMiD. 17 XII 2012 zmodyfikowano nazwę na ZKPiG nr 29 przy Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego.

W ZKPiG nr 29 wydawano gazetkę szkolną „Szpitalnik”. Prowadzono koło ekologiczne i informatyczne. Od 2003 szkoła posiada logo w postaci dziewczynki trzymającej w ręku serduszko. Od 2004 współpracuje ze Szkołą Przyszpitalną w Sankt Augustin koło Bonn w Niemczech. W 2001 w ZKPiG nr 29 powstała sala informatyczna, którą w 2006 wyposażono w nowy sprzęt komputerowy, ufundowany przez Fundację Grupy TP, w ramach programu „Internetowy Uśmiech”. 15 IX 2010, podczas obchodów 60-lecia SP nr 10, otwarto nowe boisko szkolne.

W SP nr 10 uczą się dzieci i młodzież będący pacjentami Szpitala Dziecięcego Polanki podczas ich pobytu na leczeniu w szpitalu. Obejmuje nauczaniem pacjentów z oddziałów szpitalnych: trzech oddziałów alergologii i chorób płuc, oddziału pediatrii z pododdziałem leczenia mukowiscydozy, oddziału VII i VIII oraz OIOM-u. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na poszczególnych oddziałach szpitalnych w systemie klas łączonych i /lub przy łóżkach uczniów–pacjentów. Placówka współpracuje z Gdańskim Towarzystwem Pomocy Dzieciom Chorym na Astmę i Alergię, Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą oraz ze Szkołą Atopii. Ponadto bierze udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych i literackich, organizowanych przez placówki działające przy podmiotach leczniczych.

W czerwcu 2022 SP nr 10 została przeniesiona do budynku szpitala (nr 5), tego samego w którym rozpoczęła działalność 1 IX 1950. W roku szkolnym 2022/2023 w placówce prowadzono: zajęcia wychowawcze (specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze w grupach wychowawczych, prowadzone przez wychowawców, także w soboty i niedziele), terapię pedagogiczną oraz rewalidację zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej (dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 w SP nr 10 uczyło się 1271 uczniów w oddziałach szkolnych i 2194 dzieci w oddziałach przedszkolnych, razem 3465 uczniów. W SP nr 10 prowadzono 12 oddziałów szkolnych łączonych. W roku szkolnym 2022/2023 zatrudniano 23 czynnych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na dwóch etatach. APSS

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 10
Lata Imię i nazwisko
1950 – 1951 Jadwiga Janicz
1951 – 1952 Helena Skrzypkowska
1952 – 1954 Z. Tanewska
1954 – 1977 Walburga Gdaniec
1977 – 1990 Wanda Rasińska–Hyra
1990 – maj 2000 Elżbieta Kędzierska
maj 2000 – 31 VIII 2000 Tomasz Kulawy (p.o)
1 IX 2000 – Tomasz Kulawy
APSS
⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania