MARTINI ADAM JACOB, pisarz kancelaryjny

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Karta tytułowa rozprawy Adama Jacoba Martiniego, Kurtze Beschreibung..., 1646
Wizerunek gdańskich chorągwi kwaternych
( Kwartały) z pracy Adam Jacoba Martiniego, Kurtze Beschreibung..., 1646

ADAM JACOB MARTINI (około 1614 Wittenberga ‒ pochowany 1 III 1667 Gdańsk), autor pism okolicznościowych. Od 2 V 1641 obywatel Gdańska ( obywatelstwo miejskie), pisarz kancelaryjny Rady Głównego Miasta ( Rada Miejska). W 1645 był autorem wiersza panegiryku z okazji wyboru na urząd burmistrza Gdańska Adriana von der Linde II.

W 1646 opublikował relację z pobytu królowej polskiej Ludwiki Marii Gonzagi w Gdańsku (Kurtze Beschreibung vnd Entwurff alles dessen, was bey der […] Frewlein Ludovicae Mariae Gonzagae […], geschehenen Einzuge in die Königl. Stadt Dantzig, sich denckwürdiges begeben und zugetragen […], neben beygefügetem kurtzen Begriff der Bürgerfahnen alhier […]; oficyna Georga Rhetego), za co Rada wypłaciła mu 225 grzywien. Relację ozdobiły ryciny ukazujące 65 chorągwi gdańskich kwartałów, z podanymi nazwiskami kapitanów i chorążych, wzmiankowano w niej wszystkie imprezy towarzyszące pobytowi i opisano stan sił zbrojnych Gdańska.

W 1649 opublikował wierszowany opis uroczystości, które odbyły się w Gdańsku po śmierci króla Władysława IV i po koronacji króla Jana II Kazimierza (Reimgedichte auff die jüngst in der Cron Polen vorgefallene Trawer- vnd Freuden-Feste, bey verenderter Königlicher Regierung. Wie dieselbe in der Statt Dantzigk mit Klag- und Freudenzeichen gefeyret worden […]; oficyna wdowy Georga Rhetego). W 1651 z kasy gdańskiej kamlarii wypłacono mu 54 grzywny za dedykowanie Radzie Gdańskiej kazania pogrzebowego (Leichpredigt), wygłoszonego w Wittenberdze po śmierci jego ojca Jacoba Martiniego (1550–1649; profesora uniwersytetu w Wittenberdze).

Od 21 V 1641 żonaty był z Elisabeth Wildenrath. Pochowany w kościele św. Trójcy. JMM

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania