JACKOWIAK URSZULA, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Urszula Jackowiak, 2006

URSZULA JACKOWIAK (ur. 25 II 1937 Poznań), prawnik, prorektor Uniwersytetu Gdańskiego (UG). Córka Józefa Bielawowskiego i Marii z domu Wojtasik. W 1955 absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Po maturze pracowała jako księgowa w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego „Luboń” w Luboniu koło Poznania, od 1960 do 1970 była dyrektorem administracyjnym Szpitala Położniczo-Ginekologicznego w Poznaniu. Równolegle w latach 1961–1966 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), w 1967–1969 odbyła aplikację arbitrażową w Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Poznaniu, zakończoną egzaminem radcowskim.

W latach 1970–1973 studiowała na stacjonarnych studiach doktoranckich w zakresie prawa pracy na UAM, przed ich zakończeniem zatrudniona została jako starszy asystent w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni. Od 1973 doktor nauk prawnych na podstawie rozprawy Wyrównanie szkód niemajątkowych w systemie świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy (przewód na Wydziale Prawa i Administracji UAM, promotor: prof. Czesław Jackowiak). W latach 1973–1975 była pełnomocnikiem do spraw studenckich UAM.

W 1975, po ślubie z Czesławem Jackowiakiem, przeniosła się do męża na Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po przejściu męża do pracy w gdańskim uniwersytecie, od 1976 do emerytury w 2009 pracowała na Wydziale Prawa i Administracji (WPiA) UG. Od 1986 do 1988 była przewodniczącą Komisji Pojednawczej przy UG. Od 1988, na podstawie rozprawy Kwalifikacje pracownicze w stosunku pracy (Gdańsk 1987), doktor habilitowana (z uwagi na zasiadanie męża w Radzie WPiA UG przewód przeprowadziła na Uniwersytecie Łódzkim).

Od 1991 profesor UG (uczelniany), od 1999 profesor nadzwyczajny (tytularny), od 2007 profesor zwyczajny. W latach 1993–2006 kierownik Katedry Prawa Pracy, w 1993–1995 prodziekan do spraw studiów zaocznych, w 1996–1999 prodziekan do spraw studenckich i naukowych WPiA UG. W latach 1999–2002 prorektor do spraw kształcenia UG, w 1996–2005 członkini Senatu UG. Jednocześnie w latach 1991–2002 pracowała na etacie eksperta w Biurze Prawnym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”w Gdańsku, a po przejściu na emeryturę w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

W 1985 odbyła roczny staż naukowy w Uniwersytecie w Bonn, w 1996 trzymiesięczny w Instytucie Maxa Plancka w Monachium. Prowadziła badania z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Autorka (oprócz habilitacyjnej) także monografii Wyrównanie szkód niemajątkowych spowodowanych wypadkami przy pracy (Poznań 1975), Sytuacja pracownicza kobiet (Gdańsk 1994) i wielu artykułów. Redaktorka naukowa realizowanych z jej inicjatywy w Katedrze Prawa Pracy UG „Kodeksu pracy z komentarzem” (wydania: 1996, 1997, 2001 i 2004) oraz „Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa” (wydania: 1998, 2003, 2005).

Członkini Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy. W latach 2001–2007 była przewodniczącą Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń Społecznych. JKJ

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania