GRODDECK GABRIEL, profesor Gimnazjum Akademickiego

Z Encyklopedia Gdańska
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Poprzednie Następne >
Gabriel Groddeck, Dissertatio moralis de silentio …, Gedani 1691

GABRIEL GRODDECK (Grodek; 7 I 1672 Gdańsk – 12 IX 1709 Gdańsk), uczony. Syn Albrechta Groddecka. Od lutego 1686 wraz z bratem Abrahamem uczeń Gimnazjum Akademickiego, w trakcie nauki wygłaszał już mowy po grecku i po łacinie. Od 11 II 1688 z braćmi Abrahamem i Karolem, jako stypendyści gdańskiej Rady Miejskiej, wpisany został na listę studentów uniwersytetu w Królewcu. Od 1692 studiował prawo na uniwersytecie w Lipsku, już 26 I 1693 uzyskał magisterium, w tym samym roku uzyskał doktorat z hebraistyki (De antiquorum Hebraeorum purgatinibus castitatis exercitatio), a w 1695 habilitację (Caeremonia palmarum apud ludaecos in festo tabernaculorum solennis). W latach 1693–1697 przebywał w Paryżu, odbywając podróże naukowe po Niderlandach, Anglii i Włoszech, wszędzie nawiązując kontakty z czołowymi wówczas orientalistami.

1 V 1697 wrócił do Lipska, od następnego roku profesor literatury talmudycznej i języków orientalnych na tamtejszym uniwersytecie i członek miejscowego Towarzystwa Naukowego (Collectio Actorum Eruditorum Lipsiensis). W 1699 został asesorem lipskiego uniwersytetu, 10 XII 1699, odpowiadając na zaproszenie gdańskich władz, objął katedrę filozofii praktycznej w gdańskim Gimnazjum Akademickim i stanowisko bibliotekarza Biblioteki Rady Miejskiej. Jego powrót do Gdańska uczcili gratulacyjnymi wierszami profesor Gimnazjum Akademickiego Christoph Behr (1643–704) oraz koledzy Carl Luwik Wahl (1681–1708) (wnuk burgrabiego Johanna Wahla po synu Heinrichu) i późniejszy sekretarz miasta Gdańska Johann Georg Rosenberg (1680–1731). Na krótko przed śmiercią wykładał także filozofię teoretyczną. Od 1701 członek zamiejscowy Królewskiej Akademii Nauk w Berlinie (Königlich Preuẞische Sozietät der Wissenschaften). Był korespondentem lipskiego czasopisma naukowego „Acta Eruditorum” oraz ukazującego się w Lubece czasopisma „Nova Literaria Maris Baltici”. Autor prac związanych z zagadnieniami językowymi, religijnymi, filozoficznymi, historycznymi i prawniczymi, utworów żałobnych (np. po śmierci leakrza Christiana Bucky, jeden z autorytetów ówczesnych gdańszczan.

Od 11 I 1701 żonaty był z poślubioną w kościele NMP Euphrozyną Elisabethą (ochrzczona 22 VII 1681 w kościele NMP – 14 II 1709 Gdańsk), córką fizyka miejskiego Christophera Gottwaldta, z okazji ślubu pieśń weselną napisał Karl Benjamin Gottwald, brat panny młodej. Zmarł z żoną i dziećmi podczas epidemii ( epidemie nowożytne), przeżył jedynie syn Gabriel (ur. 14 X 1701 Gdańsk), od 1708 uczeń Gimnazjum Akademickiego, od 1721 student prawa uniwersytetu w Halle, od 1722 w Lipsku, następnie dyplomata w służbie cesarza Karola VI Habsburga.

Bibliografia:
Kotarski Edmund, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993 (przez indeks).
Nadolski Bronisław, Wyjazdy młodzieży gdańskiej na studia zagraniczne w XVII wieku, „Rocznik Gdański”, t. 24, 1966, s. 212.
Pszółkowska Lidia Z., Groddeck Gabriel, w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 2, Gdańsk 1993, s. 114-115.
Weichbrodt Dorothea, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14.-18. Jahrhundert, Klausdorf-Schwentine 1986-1992, Bd. 5, 55.

⇦ WRÓĆ
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Widok
Działania